Now showing items 481-500 of 535

  • Van Azeri ağzı -inceleme, metin (ıpa), sözlük- 

   Oğur, Ümit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Çalışmamızda Van ili sınırları içinde yaşayan Azeri kökenli ve Küresinli olarak adlandırılmış topluluğunun belirgin biçimde Azeri Türkçesi özellikleri gösteren diyalektleri incelenmiştir. İnceleme aşamasında Van Merkez ve ...
  • Van Gevaş – Bitlis Hizan ilçelerinde bulunan Gargar /Karkar bölgesi kiliseleri 

   Sari, Musa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Anaköy, Daldere, Töreli Köyleri ile bu köylere bağlı Tatlıca, Beşadım ve Doruklu mezraları ile Bitlis'in Hizan İlçesi'ne bağlı Güngörmez Köyü'ne bağlı Erdoğan ve Baltacı ...
  • Van Gölü havzası ve kültür çevresinde post-urartu dönemi 

   Bayat, Murat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Urartular'ın, MÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalkmasıyla hem Doğu Anadolu'nun hem de krallığın yayılım alanları içerisinde yer alan kuzeybatı İran, Azerbaycan, Ermenistan gibi yerlerdeki merkezlerinde eş ...
  • Van gölü havzasının doğusunda heyelan duyarlılık analizi 

   Sayin, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Çalışma kapsamında heyelan duraylılığı haritası üretilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla heyelan yoğunluğu görece daha yüksek olan Van ilinin kuzeyi seçilmiştir. Analizlerde yükselti, eğim, bakı, yamaç ...
  • Van ilinde engelli bebeği olacağını öğrenen kadınların gebeliğe ilişkin karar verme süreçlerini etkileyen faktörler 

   Akçakaya, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Gebelik sürecinde yapılan test ve taramalar ile fetüsün sağlığı, fiziksel ve zihinsel özellikleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Edinilen bu bilgiler ile fetüste herhangi bir anomali olması durumunda, anne adayları ...
  • Van ilinde yaşamakta olan mültecilerin/sığınmacıların yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili bir araştırma 

   Şimşek, Serhat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-18)
   Türkiye birçok ülkeye geçiş güzergȃhı olmasından dolayı özellikle Ortadoğu ve Asya ülkelerinden oldukça yoğun bir göç almaktadır. Göç edilen ülkelerin başında da İran, Afganistan, Irak ve Suriye gelmektedir. Özellikle ...
  • Van Kalesi höyüğü kazısı toplumunda gözlenen travma belirtilerinin incelenmesi 

   Özalper, Hayrunnisa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Tezin konusunu Van Kalesi Höyüğü'nden 2013-2016 yılları arasında çıkarılan insan iskeletlerinde gözlenen travma izleri oluşturmaktadır. İskeletlerin bulunduğu alan Ortaçağ'dan başlayarak Yakın Çağ'a kadar ...
  • Van Kalesi höyüğü toplumunda gözlenen metopik sutur örneklerinin paleoantropolojik açıdan incelenmesi 

   Denli, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   2013-2015 yılları arasında Van Kalesi Höyüğü'ünden elde edilen ve Ortaçağın son evresi - Yakın Çağ'ın ilk evresi arasına tarihlendirilen 235 birey metopik sutur açısından incelenmiştir. Çalışmada frontal kemiği ...
  • Van Kalesi höyüğünden elde edilen erişkin insan iskeletlerinin sacrum kemiklerinde gözlenen anomalilerin değerlendirilmesi 

   Uştuk, Dilber (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Tez çalışmasında Van Kalesi Höyüğü'nden elde edilen erişkin bireylerinsacrum kemiklerinde görülen anomaliler değerlendirilmiştir. Van Kalesi Höyüğüne ait81 erişkin bireyden 76 bireyde sacrum kemiği mevcuttur. İncelenen ...
  • Van kent örneğinde kadın istihdamına yönelik çalışmalar ve kente etkisi 

   Bozbay Karakoyun, Neslihan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-21)
   Yüksek Lisans TeziNeslihan BOZBAY KARAKOYUNVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTemmuz, 2019VAN KENT ÖRNEĞİNDE KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KENTE ETKİSİÖZETBu yüksek lisans tezi çalışmasında ...
  • Van konaklama işletmelerindeki Y kuşağı çalışanların motivasyon unsurları 

   Gözen, Gizem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Çalışanlarda iş verimliliğini etkileyen unsurlar içerisinde psikolojik faktörler önemli bir yer tutmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalarda özellikle motivasyonel faktörlerin iş performansı ve verimliliği üzerinde önemli ...
  • Van ve Hakkâri yöresi halılarından örnekler 

   Oktay, Bülent (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Doğal şartlara, iklim koşullarına, insanoğlunun ihtiyaçları ve inançlarına bağlı olarak geçmişten günümüze kadar yüzyıllar boyunca çeşitli gelişme ve değişimler gösteren dokumacılık, kuşkusuz insanlığın en eski sanatlarından ...
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ergonomik yaklaşım 

   Göçeber, Aydin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-08)
   ÖZET ''Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine Ergonomik Yaklaşım'', Tez çalışmasında, Üniversitenin ergonomik yapısı ele alınmıştır. Genel olarak binaların giriş merdivenleri, giriş kapıları, tekerlekli sandalye ...
  • Van-Erciş geçiş dönemleri ve geçiş dönemleri bağlamında kadın 

   Akgün, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Bu çalışma Erciş'i kapsayan bir çalışmadır. Çalışmada Erciş'in geçiş dönemleri etrafında şekillenen inanış ve ritüeller `gelenek` kavramı etrafında ele alınmış ve elde edilen verilerde kadın olgusuna değinilmiştir. ...
  • Van-Gevaş yöresi anlatı geleneği(hikâye-masal) 

   Bayezit, Rabia (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Geleneksel sözlü kültür ürünleri, toplumun yaşayan kültürel belleğinin önemli bir unsurudur. Bu sözlü kültür ürünleri belli bir gelenek içerisinde oluşur ve yayılır. `Anlatı geleneği` diye adlandırılabilecek bu ürünlerin ...
  • Van`da boşanma olgusu üzerine sosyolojik bir inceleme 

   Karabektaş, Fatma Elif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
   Sosyo-kültürel değişimlerin hızlı yaşandığı zamanımızda değişimden en fazla etkilenen kurumların başında aile gelmektedir. Bu değişimlerin aile üzerindeki ve dikkat çekici sonuçlarından biri de boşanmadır. Bu çalışmada ...
  • Van`ı ziyaret eden İranlı turistlerin alışveriş davranışları ve alışveriş memnuniyet düzeylerinin belirlemesine yönelik bir araştırma 

   Samsa, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-06)
   Türkiye son yıllarda, özellikle İranlı turistler tarafından alışveriş turizmi kapsamında yüksek oranda tercih edilmektedir. Alışveriş konusunda oldukça çeşitlilik arzeden Türkiye, birçok dünya ülkesine kıyasla oldukça ...
  • Van`ın uluslararası turizm pazarı ve turistlerin Van algısı 

   Şit, Cihat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, Van'ın uluslararası turizm pazarı ve turistlerin Van algısını tespit etmeye odaklanmıştır. Şehirler kendilerini geliştirmek ve uluslararası alanda kabul görmek için ...
  • XVII. yüzyıl Divân şiirinde âdetler ve gelenekler: Şeyhülislâm Yahyâ, Nev`izâde Atâyî, Nef`î ve Azmi-Zâde Hâletî örnekleri 

   Oskay, Levent (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Şairler eserlerini oluştururken mensup oldukları toplumun sosyal hayatı ile âdet ve geleneklerini eserlerine yansıtırlar. Bu durum XVII. yüzyıldaki divan şairleri için de geçerlidir. Bu açıdan divan şiirine ilham kaynağı ...
  • Yapay sinir ağları yöntemi ile çağrı merkezi çalışanlarının performanslarının tahmin edilmesi 

   Ortakaya, Sefa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-24)
   ÖZETYüksek Lisans TeziSefa ORTAKAYAVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜŞubat,2019YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARININ TAHMİN EDİLMESİBilgi teknolojilerindeki hızlı ...