Now showing items 443-462 of 505

  • Uçurtma avcısı roman karakterlerine psikanalitik yaklaşım 

   Akkuş, Arzu Melike (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Psikanaliz modern ve hatta post modern çağın en sık başvurulan –başvurulmak zorunda kalınan- yaklaşımlarından biridir. Bu tezin içeriğinde psikanalitik yaklaşım detaylı bir şekilde ele alınarak bu yaklaşımın farklı açılardan ...
  • Uluslararası mali sözleşmelerin hükmü 

   Ahmed, Zobair (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   İslam devletleriyle Müslüman olmayan devletler arasındaki mali sözleşmlerinhükülerinin bilinmesi hem genelde tüm Müslümanlar özelde Müslüman tücarlaraçısından önem arz etmketedi.`Uluslararası Mali Sözleşmeler Hükmü` başlıklı ...
  • Urartu Dönemi kemik eserleri 

   Demirtaş, Dilara (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Paleolitik Dönem'den Orta Çağ'a kadar takı, dokuma aletleri, silahlar, tarım aletleri, kozmetik kutuları gibi çoğu ürünün vazgeçilmez malzemesi olan kemik/boynuz, tarihsel süreçteki gelişim aşamasının tespit ...
  • Urartu Döneminde Gürpınar Ovası sulama sistemleri 

   Ok, Oktay (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Urartular, M.Ö. 9.-7. Yüzyıllar arasında Doğu Anadolu, Transkafkasya ve Kuzeybatı İran'da egemenlik sürmüşlerdir. İlk başlarda göçebe olan halk yerleşik hayata geçip kentler inşa etmişlerdir. Urartu Devletinin kurulduğu ...
  • Urartu Krallığı`nda aydınlatma araçları 

   Yağabasan, Muhammed Sadik (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   MÖ 9. yy 'da Anadolu'nun doğusunda güçlenmeye başlayan ve MÖ 7. yy'a kadar doğuda Urmiye Gölü Havzası, güneyde Toros Dağları, kuzeyde Transkafkasya ve batıda Fırat Nehri kıyısına kadar genişleyen Urartu ...
  • Urartu Krallığı`nın Van gölü Havzası`ndaki tarımsal faaliyetleri ve ürünlerinin depolanması 

   Özgüner, Erdal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Urartu Krallığı, MÖ 9-7. yüzyıllar arasında Van Gölü Havzası merkez olmak üzere Anadolu'da kurulmuş olan önemli krallıklardan biridir. Urartu krallarının izlemiş olduğu genişleme politikaları gereği çok fazla seferler ...
  • Urartu yazıtları ile tasvir sanatında kale ve tapınaklar 

   Şenel, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Bu çalışmada, bugüne değin ortaya çıkarılmış Urartu yazıtları ile Urartu tasvirli eserler üzerinde karşılaşılan Urartu kale ve tapınakları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda yer alan yazıtlarda genel olarak ...
  • Usüsü`t-terbiyyeti`l-hadariyye fi`l-Kur`âni`l-Kerîm 

   Mousa, Mousa Smail (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-08)
   Şüphesiz ki medeniyet eğitimi Kur'ân-ı Kerim'de önemli bir yere sahiptir.Kur'ân medeniyetin inşası için bireyi yetiştirecek ve yeteneklerini geliştirecekyöntemler sunmaktadır.Medeniyet eğitimi, bedeni ve ...
  • Üçağızlı mağarası (hatay) kemik aletlerinin teknolojik ve tipolojik analizi 

   Turan, Serdal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-22)
   Üçağızlı Mağarası, Hatay ili, Samandağ ilçesi, Meydan köyü yakınlarında yer almaktadır. Üçağızlı Mağarası, kesintisiz olarak 12.000 yıl boyunca insanlar tarafından yerleşim görmüştür. Erken Üst Paleolitik Dönem yerleşimidir ...
  • Üniversite-Kent ilişkisi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği 

   Demir, Nuriye (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-24)
   Eğitim, dünyada çağdaş bir yaşam sürdürmenin en önemli gerekliliklerinden biridir. Eğitimin en üst halkasını oluşturan üniversiteler ise yenilik ve gelişmişliğin temel göstergelerindendir. Üniversiteler, kuruldukları ...
  • Van Azeri ağzı -inceleme, metin (ıpa), sözlük- 

   Oğur, Ümit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Çalışmamızda Van ili sınırları içinde yaşayan Azeri kökenli ve Küresinli olarak adlandırılmış topluluğunun belirgin biçimde Azeri Türkçesi özellikleri gösteren diyalektleri incelenmiştir. İnceleme aşamasında Van Merkez ve ...
  • Van Gevaş – Bitlis Hizan ilçelerinde bulunan Gargar /Karkar bölgesi kiliseleri 

   Sari, Musa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Anaköy, Daldere, Töreli Köyleri ile bu köylere bağlı Tatlıca, Beşadım ve Doruklu mezraları ile Bitlis'in Hizan İlçesi'ne bağlı Güngörmez Köyü'ne bağlı Erdoğan ve Baltacı ...
  • Van Gölü havzası ve kültür çevresinde post-urartu dönemi 

   Bayat, Murat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Urartular'ın, MÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalkmasıyla hem Doğu Anadolu'nun hem de krallığın yayılım alanları içerisinde yer alan kuzeybatı İran, Azerbaycan, Ermenistan gibi yerlerdeki merkezlerinde eş ...
  • Van gölü havzasının doğusunda heyelan duyarlılık analizi 

   Sayin, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Çalışma kapsamında heyelan duraylılığı haritası üretilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla heyelan yoğunluğu görece daha yüksek olan Van ilinin kuzeyi seçilmiştir. Analizlerde yükselti, eğim, bakı, yamaç ...
  • Van ilinde engelli bebeği olacağını öğrenen kadınların gebeliğe ilişkin karar verme süreçlerini etkileyen faktörler 

   Akçakaya, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Gebelik sürecinde yapılan test ve taramalar ile fetüsün sağlığı, fiziksel ve zihinsel özellikleri hakkında bilgi edinilebilmektedir. Edinilen bu bilgiler ile fetüste herhangi bir anomali olması durumunda, anne adayları ...
  • Van ilinde yaşamakta olan mültecilerin/sığınmacıların yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili bir araştırma 

   Şimşek, Serhat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-18)
   Türkiye birçok ülkeye geçiş güzergȃhı olmasından dolayı özellikle Ortadoğu ve Asya ülkelerinden oldukça yoğun bir göç almaktadır. Göç edilen ülkelerin başında da İran, Afganistan, Irak ve Suriye gelmektedir. Özellikle ...
  • Van Kalesi höyüğü kazısı toplumunda gözlenen travma belirtilerinin incelenmesi 

   Özalper, Hayrunnisa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Tezin konusunu Van Kalesi Höyüğü'nden 2013-2016 yılları arasında çıkarılan insan iskeletlerinde gözlenen travma izleri oluşturmaktadır. İskeletlerin bulunduğu alan Ortaçağ'dan başlayarak Yakın Çağ'a kadar ...
  • Van Kalesi höyüğünden elde edilen erişkin insan iskeletlerinin sacrum kemiklerinde gözlenen anomalilerin değerlendirilmesi 

   Uştuk, Dilber (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Tez çalışmasında Van Kalesi Höyüğü'nden elde edilen erişkin bireylerinsacrum kemiklerinde görülen anomaliler değerlendirilmiştir. Van Kalesi Höyüğüne ait81 erişkin bireyden 76 bireyde sacrum kemiği mevcuttur. İncelenen ...
  • Van kent örneğinde kadın istihdamına yönelik çalışmalar ve kente etkisi 

   Bozbay Karakoyun, Neslihan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-21)
   Yüksek Lisans TeziNeslihan BOZBAY KARAKOYUNVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜTemmuz, 2019VAN KENT ÖRNEĞİNDE KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KENTE ETKİSİÖZETBu yüksek lisans tezi çalışmasında ...
  • Van konaklama işletmelerindeki Y kuşağı çalışanların motivasyon unsurları 

   Gözen, Gizem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Çalışanlarda iş verimliliğini etkileyen unsurlar içerisinde psikolojik faktörler önemli bir yer tutmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalarda özellikle motivasyonel faktörlerin iş performansı ve verimliliği üzerinde önemli ...