Now showing items 55-74 of 505

  • Baba Tâhir-i `Uryân`ın hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri 

   Çelenk, Abdulkerim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-18)
   Tabakât türü eserlerde Baba Tâhir hakkında bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bundan dolayı onun hayatı hakkında elimizde yeterli ve doyurucu bilgiler mevcut değildir. Buna karşılık Baba Tâhir'i genel itibariyle menkıbevî ...
  • Bahai inancının Türkiye coğrafyasında kurumsallaşmasında antropolojik verilerin analizi 

   Dursun, İsmail (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-08)
   BAHAİ İNANCININ TÜRKİYE COĞRAFYASINDA KURUMSALLAŞMASINDA ANTROPOLOJİK VERİLERİN ANALİZİÖZETTürkiye coğrafyasında Osmanlıdan günümüze var olmayı sürdüren Bahailik inancı ve Bahai olan grupların yaşantısı güncel toplumsal ...
  • Bahri`nin Letaifnamesi(inceleme-tenkitli metin- sözlük) 

   Vuran, Yusuf (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-06)
   Sözlüklerde `insanları güldüren, neşelendiren hoş ve güzel söz, özellikle şaka, espri` olarak ifade edilen letaifnamelerin yapılan tanımlamalarında genel olarak hikmet yönü ön plana çıkarılmış, `ince anlam` vasfı vurgulanmıştır. ...
  • Balıkesir Marmara Adası ve Paşalimanı Adası Türk- İslâm dönemi mezar taşları 

   Çakir, Arif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-26)
   Batı Anadolu'da Marmara ve Ege bölgeleri arasında geçiş statüsünde olan Balıkesir, uygun iklim ve doğa koşulları nedeniyle tarihin ilk çağlarından beri yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Bilinen en eski kültür izlerinin ...
  • Banka karlılığını belirleyen içsel ve dışsal faktörler: Türkiye örneği 

   Akyüz, Duygu (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-16)
   Bu çalışmanın amacı; bankaların kârlılığını belirleyen içsel ve dışsal faktörlerin tespit edilmesidir. Bu amaçla 2008–2018 yılları arasında Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren bankaların verilerinden yararlanılmıştır. ...
  • Başkale Çatak ve Gürpınar`daki Tetrakonkos planlı üç kilise 

   Gözütok, Ömer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Tezimizin konusunu teşkil eden üç tetrakonkos planlı kiliseden en önemlisi, Van İli, Başkale İlçesi, Yanal Mahallesinde bulunan Soradır Kilisesi'dir. Bu plan tipinin bölgedeki en erken örneği olması açısından Soradır ...
  • Batı Akdenizde ekoturizm, ekoturizm uygulamaları ve kadının rolü 

   Ayhan Kaya, Avşin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Turizm insanların talep ve beklentilerinden etkilenen bir sektördür. Aynı zamanda doğal ve kültürel çevreyi etkileyen ve ondan etkilenen bir sistemdir. Bu nedenle değişen turist beklentilerine yönelik alternatif turizm ...
  • Behiç Ak`ın çocuk kitaplarında muhteva 

   Alkan, Esra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-04)
   Çocuk edebiyatı, okul öncesi dönemden başlayarak çocuğun kitaplarla buluşmasını sağlayan, çocuğa yeni yaşantılar sunan, farklı dünyaların kapılarını aralayan; eğlenmelerine, öğrenmelerine, hayatı ve kendilerini keşfetmelerine ...
  • Belediyelerin denetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

   Sarikaya, Kamuran (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Günümüzde belediyelerin özellikle de büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerinin, harcamalarının ve gelirlerinin devasa boyutlara ulaşması, bazı büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin merkezdeki pek çok idari kurum ...
  • Berîre hadisinin değerlendirilmesi 

   Yalçinkaya, Zehra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Bu çalışmada Berîre'nin boşanma mevzusunu içeren ve Kütüb-i Sitte'de bulunan yirmi hadis, sened ve metin açısından birinci bölümde değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. Bütün hadislerin isnad zincirleri tablo ...
  • Bilim tarihinden örneklerle Francis Bacon`ın `novum organum` adlı eseri üzerine eleştirel bir inceleme 

   Uygar, Kamuran (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Bu çalışmanın amacı, Francis Bacon'ın `Novum Organum` adlı eserinde ortaya koyduğu üç temel iddiayı irdelemek ve Bacon'ın bu iddialarında haklı olmadığına ilişkin tarihsel bir değerlendirme öne sürmektir. Bacon, ...
  • Bilimsel tefsir açısından Kur`ân`ın i`câzı 

   Doğan, Mehmet Zeki (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-12)
   Yüce Allah, her peygambere nübüvvetini tasdik eden mucizeler vermiştir. Hz. Peygamber'in de en büyük mucizesi Kur'ân'dır. Kur'ân, gaybî haberlerden bahsetmesi, ümmî bir peygamber tarafından tebliğ ...
  • Bir eğitim kurumu olarak Ohin medresesi 

   Aydin, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Mensubu olduğumuz İslam dini, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bütün ibadetlerden önce, bize okumayı emir buyurmuştur (Alak, 96/1). Bizleri yokluk karanlığından varlık âlemine çıkaran Rabbimiz, Peygamberler ...
  • Bir gecekondu mahallesinin dönüşümü: Macun örneği (Ankara / Yenimahalle) 

   Erdem, Sevgi (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Kentsel dönüşüm sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve fiziksel açıdan çöküntüye uğramış kentsel alanlardaki yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla uygulanması gereken bir planlama aracı olup sadece fiziksel olarak değil ...
  • Bir hafıza çalışması: Kolektif bellek üzerinden 2011 Van depremlerine bakmak 

   Taşkin, Sevda (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Bu tez çalışması, depremin toplumsal hafıza bağlamında incelenmesini konu almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyolojik düzlemde hafıza ile deprem arasındaki ilişkiye odaklanarak, Van kenti örneğinde depreme ilişkin ...
  • Bir mahallenin sosyolojisi: Göç ve yoksulluk bağlamında Seyrantepe örneği 

   Kartal, Songül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Bu çalışma güvenlik nedeniyle, 1990 ve sonrasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin kırsal yerleşimlerinden, özellikle Bitlis, Şırnak, Ağrı, Hakkâri ve Van'ın ilçe ve köylerinden kitlesel ve zorunlu olarak ...
  • Birhan Keskin`in şiirleri üzerine tematik bir inceleme 

   Erdemci, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-16)
   Birhan Keskin, 1980 sonrası Türk edebiyatında şiirleriyle dikkat çeken isimlerden biridir. İlk şiir kitabı Delilirikler (1991) ve ikinci kitabı Bakarsın Üzgün Dönerim (1994) ile edebiyatta adından söz ettirmeye başlar. İlk ...
  • Birinci Dünya Savaşı`nda İngilizlerin Kürtleri Osmanlı Devleti`nden ayırma faaliyetleri 

   Bariç, Esma (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   İngiltere'nin Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan Kürtlere yönelik uygulamış olduğu faaliyetler bu devletin emperyalist politikasının bir sonucudur. İngiltere'nin Ortadoğu ve Mezopotamya ile ilgili hedefleri bu ...
  • Bitlis Kalesi kazısı tütün lüleleri (2011-2015) 

   Sağcan, Kamile (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   17. yüzyılın başlarında İngiliz tacirler tarafından yurdumuza getirilen tütün, halk arasında hızla yayılmıştır. Osmanlı'da tütün, lüle, çubuk ve imameden oluşan üç parçalı bir aletle içilmiştir. Bu tez kapsamında ...
  • Bitlis Tatvan`daki hıristiyan dini mimarisi 

   Yilmaz, Özcan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-16)
   Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tatvan İlçesi Bitlis İli'ne bağlıdır. Tarih boyunca gölgede birçok uygarlık bir birini izlemiştir. Bölge günümüzden yaklaşık olarak beş ...