Recent Submissions

 • Dünden bugüne Türkçede fiilden isim yapma ekleri 

  Gökçek, Gamze (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04-14)
  Bu çalışmada, Orhun Türkçesi döneminden Türkiye Türkçesi dönemine kadar fiilden isim yapma ekleri ele alınmıştır. Çalışma için geniş bir kaynak taraması yapılmıştır. Bunu yaparken konu ile ilgili olan kitaplar, yüksek ...
 • İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öz yeterlilik algıları ile müdürlerinin stratejik liderlik özelliğine sahip olma düzeyleri arasındaki ilişki 

  Köseoğlu, Fatma (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-13)
  Bu araştırma, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öz yeterlilik algıları ile müdürlerinin stratejik liderlik özelliğine sahip olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama ve ...
 • Ladanên civakî di helbestên nalî de 

  Abdullah, Rekan Mohammed Taha Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-02-14)
  ÖZETBu edebi araştırma ünlü Kürt Şairi Nali'nin şiirlerinde, aykırılık ve toplumsal kuralların dışına çıkma ile ilgili bir çalışmadır. Elde edilen ve mevcut şiirler göz önüne alınarak, toplum kurallarının dışına çıkma ...
 • Dı edebiyata Kurdistana Irakê de romana siyasî 

  Mohammed, Karukh Dara Mohammed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-02-14)
  Bu araştırmanın yapıldığı yöre, Irak Kürdistan Edebiyatında siyasi roman. Irak Kürdistan edebiyatında siyasi roman konusunu ele almaktadır. Bölgede yaşayan sosyal felaketlerle ilgili Enfal ve Halepçe gibi trajik olayları ...
 • Urf û `edetên herêma Agiriyê 

  Çiftçi, Hakan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2020-10-16)
  Kürt Halk Edebiyatındaki folklorik türlerdan biride örf ve adetler konusudur. İnsan bazen geçmişine ulaştırmak istediği vakit bu örf ve adetlere ihtiyaç duyar. Bu durumda ancak örf ve adetlerkişiyi geçmişene götûrûr ve ...
 • Di çîrokên hîzanê da motîfa dê 

  Kaplan, Leyla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2018-10-10)
  Masallar sözlü halk edebiyatı ürünleri arasındaki en yaygın türlerden biridir. Her ne kadar içinde bulunan unsurlar açısından hayali ve olağanüstü nitelikler taşısalar da içinden çıktıkları topluma ayna görevi üstlendikleri ...
 • Kovargeriya Zarokan li başûrê Kurdistanê (Minak: Kepir) 

  Hussein, Nadhim Saleh Hussein (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2018-10-10)
  Bu araştırma:( Kuzey Kürdistan'nde Çocuk Gazetecilği (Örnek- Kepir)) Bu çok önemli bir konudur, çünkü gazetecilik büyük bir hüner ve çalışkanlık gerektirir. Hele ki çocuklarla alakalı ise önemi daha da artar. Çünkü ...
 • Dı edebıyata Kurdî de nezîre û mînakên wê 

  Özkaplan, Reşat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-04-09)
  Klasik edebiyatın ana renklerinden biri de nazirelerdir. Nazire hem İslam milletleri arasında bir edebi alışverişe sebep olmakta hem de o edebiyatların şairleri arasında ortak bir terennümü sağlamaktaydı. Bu terennümün ...
 • Avanîya lêkeran di Kurancî de 

  Kaplan, Ömer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-04-12)
  Fiiller, bir dilin en önemli unsurlarındandır. Evrendeki her bir varlığı tanımlayan bir isim mevcutken bu varlıkların yapmış oldukları hareketleri, içinde bulundukları durumları, etkilendikleri işleri ifade eden sözcüklere ...
 • Motîfên destana Sıyabend û xecê 

  Güneş, Erkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-04-04)
  ÖZETBu çalışmamızın konusu Siyabend û Xecê destanının motifleridir. Bu destan Kürt coğrafyasının birçok bölgesinde anlatılmış ve bu anlatımlarla bazı değişiklikler yaşamıştır. Bu oluşan değişiklikler neticesinde destanın ...
 • Nimûneyên çîrokên derasayî yên Çaldiranê li gorî rêbaza morfolojiyê ya Vladimir Propp 

  Çiftçi, Mazhar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-07-23)
  Bu çalışmamızda Çaldıran yöresinden derlediğimiz efsanevi masalları Rus Folklorist Vladimir PROPP'UN olağanüstü masalların morfolojisi yöntemine göre analiz edeceğiz. Bilindiği üzere Rus Folklorist Vladimir PROPP ...
 • Zargotina Kurdan û çîrokên herêma Diyarbekirê 

  Güney, Cihat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2020-03-03)
  Masal, Halk edebiyatı ürünleri arasında en yaygın nesir türlerindendir.Yüzyıllar boyu halkın ortak fikir ve duygu dünyasının imbiğinden süzülüp gelenmasallar, muhtelif kalıpların olağan ve olağanüstü güç ve kahramanların ...
 • Dı edebıyata Kurdî ya klasîk de mela Muhammed Nûrî û berhemên wî 

  Turğut, Cahit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-07-18)
  Edebiyat ve şiir, insan ve toplum yaşamının en güzel ve en renkli değerlerindendir. Zira yaşama dair her ne varsa edebiyat ve şiirle dile getirilir. Böylelikle sanat, edebiyat ve şiir hayatı konu alırken aynı zamanda hayata ...
 • Raveber wekê keresteyekî serbar dı hevokê da (Hozanên Goran wekê mînak) 

  Rahman, Ashti Samad Rahman (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2020-02-21)
  Günümüzde dilin en önemli görevi, bilim ve teknolojiyle beraber ilerlemektir. Bugün bilim ve teknoloji günden güne ilerlemektedir bu yüzden dil, toplum için sürekli yeni kelimeler üretmelidir özellikle de sözkonusu toplumun ...
 • Transkrîpsıyon û Vekolîna kıtab-u Ahmedıye`yê 

  Güllü, Zeydin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-07-12)
  Manzum sözlükler doğu edebiyatında eski, geniş ve yaygın bir geleneğe sahiptirler. Arap, Fars, Türk, Peştu, Beluci ve Kürd toplumlarında bu eserler yazılmışlardır. Sözlük yazımı hem dilsel hem de edebi bir uğraş olarak ...
 • Layenê perwerdekirinê di gotinên mezinan da 

  Saeed, Mohammed Nooruldeen (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-11-04)
  Bu çalışma atasözlerinin eğitim açısından nasıl bir önem taşıdığını ortaya çıkarma çabası olarak ortaya çıktı. Bilindiği gibi atasözlerinin toplumsal etkisi oldukça geniş bir yelpaze teşkil etmektedir. Bu nedenle çalışmada ...
 • Hevoka rêzımanî û nerêzımanî dı devoka devera Behdînan de 

  Miho, Mahdi Saleh Miho (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-07-11)
  Bu çalmayı tercih etmemizin asıl nedeni `Behdinan Bölgesi Şivesindeki Kurallı ve Devrik Cümle`yapısını tanıtmak, kurallı ve devrik cümle üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaktır. Çalışmada aynı zamanda düzgün cümlelerin ...
 • Dîroka wergerê û xebatên wergera kurdî 

  Taştan, Yusuf (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2020-09-24)
  Çeviri insanlar arasındaki iletişim için önemli bir etkinliktir. İnsan ilişkilerinin artmasıyla özellikle dini metinlerin ortaya çıkması ve dinlerin farklı milletler arasında yayılmasıyla dil farklılığı problem haline ...
 • Hostayê ribabê miradê kinê û analîza şerê wî yê bi navê osê zerî 

  Aslan, Mehmet Emin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-10-18)
  Kültür ve müzik, toplumların hafıza oluşumlarında iki temel olgudur. Kültür, bir toplumun bütün öğelerini içerisinde barındırır ve bu toplum, mevcut kültür birikimi sayesinde hafızasını kalıcı hale getirir. Müzik ise ...
 • Berawirdkirinek li ser destana memê alan û Odysseia 

  Ceylan, Şehmuz (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Yaşayan Diller Enstitüsü, 2019-11-08)
  ÖZETMemê Alan destanı Kürt Edebiyatı'nda sağlam bir temele sahip olmakla beraber yapılan birçok çalışmanın da temel kaynağı olmuştur. Bu destan hem klasik Kürt Edebiyatında hem Kürt Halk Edebiyatında hem de Modern ...

View more