Now showing items 391-410 of 505

  • Tarih araştırmalarına kaynak olarak tarihten sesler mecmuası 

   Deniz, Abdulhamit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-18)
   İskender Fahrettin Sertelli'nin kurucusu olduğu Tarihten Sesler Mecmuası 15 Ocak 1943 yılında yayın hayatına başlamıştır. Mecmua 1945 yılının mayıs ayına kadar toplan 25 sayı neşretmiştir. Gerek mecmua müessisi ...
  • Tarihi Mardin evlerinin başoda plan geleneği 

   Karabulut, İbrahim Halil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Mardin, Güney Anadolu ile Kuzey Mezopotamya'nın kesiştiği bir bölgede yer almaktadır. İpekyolu'nun önemli güzergâhlarından biri olması sebebi ile erken dönemlerden itibaren önemli yerleşim alanları arasında yer ...
  • Tarihi ve kültürü ile Doğubayazıt 

   Öner, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-31)
   Eski çağlardan beri önemli yerleşim ve yönetim merkezlerden biri olan Doğubayazıt şehrinin idari yapısında ve coğrafi konumunda zamanla bazı değişiklikler olmuştur. Önceleri eyalet, bağımsız beylik, sancak ve Bayezid ...
  • Tarık Buğra`nın Yağmur Beklerken adlı romanı üzerinde söz dizimi incelemesi 

   Ersoy, Fesih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-10)
   Bu çalışmada Tarık BUĞRA'nın Yağmur Beklerken adlı romanda Türkçe söz dizimi açısından incelenecektir.Bir dilin yapı taşı ses ve seslerden meydana gelen sözcüklerdir; ancak dilin temeli ve onun diğer dillerden ayıran ...
  • Tasavvufî düşüncede fenâ kavramı 

   Yalçin, İsa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)'in şahsında temsil ettiği mânevî otorite olarak kabul edilen tasavvufun en önemli özelliklerinden birisi hâl ilmi olmasıdır. Yani kitaplardan okuyarak öğrenilemeyen, sûfîler ...
  • Tasavvufta Rü`yet meselesi 

   Aktulga Gürbüz, Sevda (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   ÖZETRü'yet meselesi; üç semâvî dinin inanç esaslarında bulunmaktadır. Genel olarak dinler Allah'ın âhirette görüleceği hususunda hemfikirdir. Asıl tartışma yaratıcının dünyada ve rüyada görülmesinin imkânıdır. ...
  • Technique of stream of consciousness in William Faulkner`s The sound and the Fury And As I Lay Dying 

   Ibrahim, Mohammad Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-02)
   Bilinç Akışı tekniği, karakterlerin özellikle düşüncelerinin, duygularının, algılarının ve fikirlerinin akışını aktarmakta kullanılabilen güçlü ve modernist bir yazma stili olarak bilinmektedir. Teknik, anlatımı karakterin ...
  • Techno-political paranoia in George Orwell and Thomas Pynchon 

   Hassan, Sirwan Hassan Khdhir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   Paranoyanın kökenleri yaşamın en erken dönemlerine kadar uzasa da, M.S. 5. Yüzyıl'da Yunan medeniyetinde ifade edilene kadar bir terim olarak ortaya çıkmamıştır. Kelimenin çağrıştırdığı anlam ise zamandan zamana ...
  • Temel hak ve özgürlükler kapsamında Anayasa Mahkemesi`ne bireysel başvuru yolu 

   Çakan, Suat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Temel hak ve özgürlükler oldukça eski bir geçmişe sahiptir ve her dönem insan için önemi tartışılmaktadır. Hamurabi dönemi, Eski Yunan, İslam dönemi ilk önemli temek hak ve özgürlüklerin sistemleşmeye başladığı ve kayıt ...
  • The criticism of Gerald Vizenor on Native American Identity 

   Sabgha, Dilshad Muhammed Salih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-06)
   Bu çalışmanın amacı, Gerald Vizenor'ın Kuzey Amerika tarihinin sömürge döneminde Kızılderili kimliği eleştirisini incelemektir. Vizenor, eserlerinde Amerikan Yerlilerinin kimliklerine işaret eder ve yerli kimliklerini ...
  • The enlightenment of Afro-American society 

   Bilem, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bugünkü Afrika kökenli Amerikan toplumunun doğru değerlendirilmesi Afrika kökenli bu toplumun tarihi arka planının incelenmesine bağlıdır. Tarih, günümüz sanat ve edebiyatının gerçek anlayışında kritik bir rol oynadığından, ...
  • The ethics of tax evasion: A survey in Zakho University of Iraq 

   Mohammed, Ramadhan Khalid (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   En genel anlamda vergi ödememek ya da daha az vergi ödemek amacıyla vergi kanunlarına aykırı hareket etmek olarak tanımlanabilen Vergi Kaçakçılığı günümüzde tüm ülkelerin üzerinde durdukları önemli bir konu olmaya devam ...
  • The gender violence in Alice Walker`s the color purple and Khalid Hussein`s a thousand splendid sun 

   Tahir, Halat Shamsaldeen Tahir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Kadına karşı kullanılan 'Şiddet' kavramı, ağırlıklı olarak erkeklerin kadına yönelik davrandığı şiddetli eylemler hakkında konuşmakta pratik bir kelimedir. Sınıf, gelir ve kültür ne olursa olsun tüm toplumlarda ...
  • The globalization of financial markets and its effect in the underdeveloped countries 

   Hassan, Evan Ghafoor Hassan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   Finansal piyasaların son otuz yılda küreselleşmesi, piyasa güçlerinin teknolojik olarak gelişmesiyle açıklanmaktadır. Bu çalışmada devletlerin süreci teşvik etme ve ona izin vermedeki önemi vurgulanmaktadır. Devletlerin ...
  • The ideal hero of Friedrich Wilhelmn Nietzsche and James Joyce: A comparative study 

   Al-Salihi, Kani Ghazi Abdalla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-14)
   Bu tez, edebiyat tarihinin iki önemli ismi olan Friedrich Wilhelm Nietzsche ve James Joyce arasındaki `ideal kahraman` kavramını ifade etmelerindeki benzerlikleri ve farklılıkları göstermek için karşılaştırmalı bir analiz ...
  • The Pantomıme adlı tiyatro eserinde postkolonyalizmin etkileri ve sömürgeciliğin ideal adam ütopyası 

   Toktaş, Mehmet Emin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-06)
   Postkolonyalizm, dünya varolduğundan beri ikililik olgusu üzerinden medeniyetler çatışmasına dönüşen bir kavram olmuştur. Bu kavram sözde uygar ve medeni Batı dünyasının egzotik ve gizemli Doğu medeniyetini kendi idealleri ...
  • The portrayal of women and nature in the literature since 2700 B.C to present 

   Shareef, Liva Adil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-31)
   Tarih boyunca, topluma büyük katkı sağlayan Edebiyat, toplumun her sorunu ile önemli bir yaklaşım göstererek ilgilenmiştir.Yazarlar, edebi eserlerinde halk tarafından yorumlanacak sosyal problemlerle etkileşim içine ...
  • The reflection of trauma and identity in Alice Walker`s works 

   Perot, Shwana Qadir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   Afro-Amerikan yazarların edebi eserleri, topluluklarının mutsuzluğunu yansıtır. Alice Walker, Siyah topluluğun devam etmekte olan problemlerini gösterme gayreti içinde olan, üretken siyah çağdaş yazarlardan birisidir. Edebi ...
  • Thomas Hobbes`ta yasa üzerine bir inceleme 

   Turgut, Fazil (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-18)
   Thomas Hobbes, modern siyaset felsefesinin önde gelen filozoflarından biridir. Onun bütünlüklü felsefesi, yaratmış olduğu kavramlarla daha açık ve anlaşılır hale gelmiştir. Siyaset felsefesinde sıklıkla kullanılan kavram ...
  • Thomas Kuhn`un paradigması ile Michel Foucault`nun epistemesinin karşılaştırılması 

   Yardimci, Derya (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Bu çalışmanın ana teması bilimsel ve toplumsal değişimlerin belirleyicisi olan yaklaşımlara ve kullanılan yöntemlere yakından bakarak bir inceleme alanı oluşturmaktır. Bu inceleme öncelikle bilimsel anlamda yöntem ve kuram ...