Now showing items 2520-2539 of 5130

  • J.S. Bach, 24 prelud Füg`ün karşılaştırmalı araştırması ve yorumlanması 

   Atal, Sibel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   III öz J. S. BACH, 24 PRELÜD FÜGNÜN KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMASI VE YORUMLANMASI J. S. Bactfın `İyi ayarlanmış klavye için 48 Prelüd Füg` (48 Prâludien und Fugen für das Vfohltemperierte KLavier) adlı eseri, klasik müzik ...
  • J2EE kullanılarak web tabanlı erasmus hareketlilik bilgi sisteminin geliştirilmesi 

   Muhammad, Bello (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sınır tanımayan rekabet ve küreselleşme sonucu, bilginin elde edilme hızı sadece işletmeler için değil eğitim kurumları için de oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bilginin ifade ...
  • J2ME tabanlı mobil e-ticarette noktadan-noktaya güvenlik 

   Mammadov, Ilgar (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde MIDP tabanlı J2ME ile geliştirilmiş güvenli bir uygulama geliştirmek hedefleniyor. Bu uygulama, mobil ortamda güvenli iş gerektiren çeşitli hizmetler için uygulanabilir. Amaç, güvenli ve hızlı mobil iş sağlamaktır. ...
  • Jel tipi reçineler kullanarak krom türlerinin ayrılması ve tayini 

   Budak, Jülide (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETJEL T P REÇ NELER KULLANARAKKROM TÜRLER N N AYRILMASI VE TAY NKuvvetli bazik anyon de i tirici reçineler, çe itli örneklerden Cr(VI)'nın seçimli olarakuzakla tırılmasında kullanılır.Bu çalı mada, çevreye olan ...
  • Jeoelektrikte standart grafiklerin elde edilmesi 

   Şahin, Ermin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V. ÖZET Jeolektrikte standart-grafiklerin elde edilmesi Düşey elektrik özdirenç eğrilerinin değerlendirilmesinde standart grafiklerin önemli bir yeri vardır. Bu tez çalışmasında, standart grafiklerin elde edilmesiyle ilgili ...
  • Jeofizik yöntemlerle Avcılar bölgesinin zemin özelliklerinin incelenmesi 

   Gümüş, Salim (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   JEOFİ K MÜHENDİ ĞİZİ SLİ ANABİ M DALILİÖğrencinin AdıSoyadıSalim Gümüş:Tez Adı : Jeofizik Yöntemlerle Avcı Bölgesinin Zemin ÖzelliklerininlarİncelenmesiDanı şman : Prof. Dr. Ömer AlptekinAnabilim Dalı : Jeofizik ...
  • Jeofizik yöntemlerle avcılar esenyurt (İstanbul) arasındaki alanın yerleşime uygunluğunun değerlendirilmesi 

   Koç, Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETJEOF Z K YÖNTEMLERLE AVCILAR ESENYURT ( STANBUL) ARASINDAKALANIN YERLEŞ ME UYGUNLUĞUNUN DEĞERLEND R LMES17 Ağustos 1999 (Gölcük) zmit ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri Türkiye'ninsanayi, yerleşim yoğunluğu, tarih ...
  • Jeofizik yöntemlerle Sır Barajı (Kahramanmaraş) dolayının heyelan incelemeleri 

   Yildirim, Mehmet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-05)
   V öz JEOFİZİK YÖNTEMLERLE SIR BARAJI (KAHRAMANMARAŞ) DOLAYININ HEYELAN İNCELEMELERİ Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş İli Sır Köyü yakınlarında Ceyhan Nehri üzerinde yapılmakta olan 273 MW kurulu gücünde olacak olan Sır ...
  • Jeofizik`te modelleme ve stokastik modellemenin sismik`te uygulaması 

   Utku, Mehmet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ö z Jeofiziğin temel amacını oluşturan yeriçi yapısını belirlemek için daha sağlıklı ve daha kesin bir sonuca ulaşmada etkin çözüm yollarından birisi de mode 1lemedir. Gün geçtikçe kullanım alanı oldukça artan bu çözüm ...
  • Jeolojik verilerin coğrafi bilgi sistemleri ortamında değerlendirilmesi: Zonguldak Havzası kömürleri 

   Seyis, Cemil (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Uygulamalı Jeoloji Programı'nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri, (GIŞ) ile jeolojik ...
  • Jeolojik, pedolojik ve atmosferik koşulların toprak radon gazının hareketine etkileri 

   Seyis, Cemil (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeoloji Mühendisliği Programı'nda doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışma kapsamında, toprak radon gazının zamansal değişimi üzerinde ...
  • Jeomekanik parametrelerin delme ve patlatmaya etkisinin araştırılması 

   Boyraz, Ümit (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada kayaların jeomekanik özelliklerinin özellikle açık ocak maden işletmeciliği yönünden delme-patlatma operasyonlarına olan etkileri incelenmiştir. Çalışmayı üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde kayaların ...
  • Jeotektonik ortamları açısından Batı Anadolu kromit yataklarının karşılaştırmalı incelenmesi 

   Kasapçi, Cem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Batı Anadolu Kromit yatakları coğrafik olarak Kuzeybatı ve Güneybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Kuzeybatı Anadolu kromit yatakları İzmir ? Ankara Zonu içerisinde bulunan ofiyolitik dilimler içerisinde konumlanmıştır. ...
  • Jeotermal sulardaki mikroorganizmaların azot döngüsündeki rollerinin genetik olarak araştırılması 

   Güleçal, Yasemin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma University of Ilinois at Chicago, Earth and Environmental Science Department'ta gerçekleştirilmiştir. Sunulan çalışmada jeotermal kaynak zenginliğinde dünyada 7.sırada olan ülkemizde, genetik yöntemlerle ...
  • Kaba kümeler teorisi ve trafik kazaları üzerine uygulaması 

   Erden, Caner (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz teknolojisinin yanıt aramaya çalıştığı sorulardan birisi de büyük kütledeki verimadenlerinin nasıl düzenlenip analiz edileceği sorusudur. Dijital alanlarda saklanan veriyığınları şirketler ve kurumlar için oldukça ...
  • Kablo polimerlerinde ağaç oluşumu ve modellenmesi 

   Ersoy, Aysel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET KABLO POLİMERLERİNDE AĞAÇ OLUŞUMU VE MODELLENMESİ Bu çalışmada yalıtkan olarak kullanılan polimer malzemelerde olumsuz etkilere yol açan ağaçlanma olayı incelenmiştir. Çalışmanın deneysel kısmında bir darbe generatörü ...
  • Kablosuz ağ güvenlik protokollerinin incelenmesi ve performans karşılaştırması 

   Abdi Mohamed, Hassan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz dünyasında teknoloji günlük hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır; ayrıca günlük hayatımızda Ethernet'ten kablosuz ağlara kadar uzanan yelpazede taşınabilirlik ve esneklik için sürekli artan bir ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlar için kanal modelleme ve kestirimi 

   Karap, Serhat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelişen teknolojiyle birlikte küçük boyutlarda, düşük güç tüketen, çok fonksiyonlu algılayıcı elemanlar tasarlanabilmektedir. Bu elemanlar; algılama, veri işleme ve kendi aralarında haberleşme yaparak Kablosuz Algılayıcı ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda enerji korunumlu iletişim teknikleri 

   Çevik, Taner (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz Algılayıcı Ağlar, insanoğlunun hayatında günden güne daha fazla yer almaya başladı. Sağlık, askeri, ulaşım, endüstri, tarım ve benzeri birçok alanda insan gücünün yerine kablosuz algılayıcı ağ teknolojisi kullanılarak ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda yönlendirme için genel uygulama geliştirme çerçevesinin tasarımı 

   Nourouzi Allayleh, Ali (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz algılayıcı ağlarının (KAA), kısıtlı radyo iletişim kapasitesi ve pek çok amaç için kullanılan ve kullanılmaya devam edecek olan kısıtlı programlama ile donatılmış çok sayıda algılama aygıtından oluşur. Kablosuz ...