Now showing items 2994-3013 of 5130

  • L3 de maksimal Riemann yüzeyleri 

   Alo, Jeta Rogova (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   viÖZETL3 DE MAKSİMAL RIEMANN YÜZEYLERİBu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde L3 deki maksimalRiemann yüzeyler hakkında literatürde yer alan çalışmaların genel bir değerlendirmesiyapılmıştır.İkinci bölüm ...
  • Labada (Rumex cristatus DC)`nın antioksidan aktivitesi 

   Kahraman, Sibel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, labada'nın antioksidan özelliği olup olmadığı ve bitkinin çeşitli gelişme evrelerinde (Nisan, Mayıs, Haziran ve Aralık aylarında) antioksidan aktivitelerinde farklılık olup olmadığı araştırıldı. Labada ...
  • Laboratuarda gerçek zamanda klasik PID kontrolörlerin matlab simulink uygulamasının PLC uygulaması ile karşılaştırılması 

   Kamel, Haider (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde süreç kontrolü sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Süreç kontrolünde genellikle PID yöntemi ile çalışan kontrolörler çalışılmaktadır. Süreç kontrolünde seviye, akış, konum, basınç ve sıcaklık gibi parametreler ...
  • Laboratuvar koşullarında yaratılan çevresel değişikliklerin bıldırcın (Coturnix coturnix) üzerine etkileri 

   Demirci, Gökçe İrem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ülkemizdeki mevcut bıldırcın çiftliklerindeki bıldırcın üretiminde çevresel faktörlere getirilen kontrollü değişiklikler ile (yem miktarı, sıcaklık, ışık ve ses) daha ekonomik ve verimli üretimi sağlamayı amaçladığımız ...
  • laboratuvar tipi mikroişlemci kontrollü güç kaynağı 

   Taşhan, Ertan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   m OZ LABORATUVAR TIPI MIKROIŞLEMCI KONTROLLÜ GÜÇ KAYNAĞI Bu çalışmada 8031 mikrodenetleyici ile kontrol edilen bir güç kaynağı tasarlanmıştır. Mikrodenetleyici kontol devresi olarak hazır olan M.E.K (Mikrodenetleyici Eğitim ...
  • Lactococcus garvieae`de virulans genlerinin moleküler karakterizasyonu 

   Teker, Tuğba (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-11)
   Bu tez çalışmasında laktokokkosiz etmeni olan Lactococcus garvieae suşlarının moleküler düzeyde tür doğrulaması gerçekleştirildi ve virulansın moleküler mekanizması genomik düzeyde araştırıldı. Bakteri suşlarının antibiyotik ...
  • Lactuca saligna L.ve Lactuca serriola L. üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar 

   Coşkun, Fatih (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, Compositae (Asteraceae) familyasına ait olan Lactuca L. cinsinin iki türü olan Lactuca serriola L. ve Lactuca saligna L. türlerini; morfolojik ve anatomik yönden incelemek ve karşılaştırmak amacı ile ...
  • Laden`lerin (Cistus sp.) yol şevleri ıslahında kullanılma olanakları 

   Cengiz, İffet Deniz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yol inşası bir dizi mühendislik ve mimarlık uygulamasını içeren kapsamlı bir projelendirme çalışması gerektirmektedir. İnşa aşaması ardından yolun çevre peyzajı ile uyumlu hale getirilmesini hedefleyen peyzaj uygulamaları ...
  • Lahana çeşitlerinin antioksidan kapasiteleri ve bileşenleri açısından değerlendirilmesi 

   Encu, Sevinç (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Antioksidanlar, hücreleri serbest radikaller olarak bilinen kararsız moleküllerin zararlı etkilerinden koruyabilen maddelerdir. Damar tıkanıklığı, siroz, kanser gibi çeşitli hastalıklar serbest radikallerin neden olduğu ...
  • Laktik asitin adsorpsiyon ve iyon değişimi yöntemleri ile sulu çözeltilerinden ayrılması 

   Halilibrahimoğlu, Nevriye (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ticari olarak ilk kez ekşi sütten elde edilen laktik asit önemli bir biyoteknolojik asittir. Gıda ve ilaç endüstrisinde kendisine geniş bir yer bulan L(+) ve yüksek miktarlarının insan vücudu için tehlike teşkil ettiği ...
  • Lamine ağaç malzemeden pencere profili üretimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi 

   Dilik, Tuncer (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   öz `Lamine Ağaç Malzemeden Pencere Profili Üretimi Ve Bazi Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi` Bu çalışmada; Ülkemiz orman varlığı içinde önemli bir yer tutan ve doğrama endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Sarıçam ile ...
  • Lamine edilmiş ağaç malzemelerinin teknolojik özellikleri 

   Şenay, Ali (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-09)
   öz LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ Bu çalışmada, lamine edilmiş Doğu Kayını'nın (Fagus orientalis lipsky) mekanik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, geniş yayılış alanı gösteren ...
  • Laminer ve türbülanslı sınır tabakada katı-parçacık akışkan hareketlerinin bilgisayar destekli simülasyonu 

   Melek, Devrim (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-09)
   V öz LAMÎNER VE TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKADA KATI PARÇACIK-AKIŞKAN HAREKETLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYONU Bu çalışmada, düz bir plaka üzerinde sınır tabaka denklemleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemlerinden ...
  • Lantan elementinin ince ve aşırı ince yapısının incelenmesi 

   Er, Alev (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada nötr Lantan elementinin (La I) ince ve aşırı ince yapısının incelenmesiamaçlandı.Lantan elementinin aşırı ince yapısı deneysel olarak incelendi. La I elementinin570 nm-590 nm ve 700 nm-825 nm dalgaboyu ...
  • Lantan I ve vanadyum I elementlerinin aşırı ince yapılarının incelenmesi 

   Güzelçimen, Feyza (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, nötr Lantan (La I) ve nötr Vanadyum (V I) elementlerinin aşırı ince yapılarının (HFS) deneysel olarak incelenmesi amaçlandı.Nötr Lantan elementinin aşırı ince yapısı, yüksek çözünürlüklü Fourier Transform ...
  • Lantanid halid-alkali halid ikili sıvı karışımların yapısının incelenmesi 

   Atmaca, Nesrin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Lantanid halidler (LnX3) (Ln: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb ; X: F, Cl, Br, I ) ve bunların alkali halidlerle (AX) (A: Li, Na, K, Rb, Cs; X: F, Cl, Br, I) olan sıvı karışımları halojen lamba ...
  • Laplace derin seviye geçiş spektroskopisi (LDLTS) yöntemi ile kusur karakterizasyonu 

   Erbaş, Ömer Göksel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Derin seviye geçiş spektroskopisi bir termal spektroskopi yöntemidir. Bu çalışmada derinseviye geçiş spektroskopisinin iki farklı yöntemi olan Boxcar DLTS ve Laplace DLTSkullanılarak yarıiletken kusur karakterizasyonu ...
  • Larval Echinococcus granulosus ile enfekte edilen farelerde hidatidoz patogenezinde ve antihelmintik etkinliğinde nitrik oksitin rolü 

   Kandil, Asli (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, E. granulosus ile enfekte olan koyunların karaciğerlerindeki hidatik kistlerden alınan protoskolekslerin Albino Balb/c farelere intraperitonal olarak verilmesi ile oluşturulan sekonder hidatidoz enfeksiyonu ...
  • Layner ulaştırma sistemlerinde optimum filo planlaması modeli 

   Yildiz, Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Layner taşımacılık, önceden belirlenmiş limanlar arasında, müşterilere önceden açıklanan sefer programları ile yapılan denizyolu taşımacılığıdır. Layner taşımacılıkta hizmetin düzenliliği, belirliliği ve kalitesi esastır. ...
  • Lazer kesim makineleri için görüntü işleme uygulamaları 

   Pinar, İsmail (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Laser teknolojisindeki son gelişmeler uygulama alanlarını arttırmıştır. Üretimde kaynak, kesme ve delme işlemlerrinde en yaygın uygulama alanına sahiptir. Lazerin üretim süreçlerinde kullanılması otomasyonunun kolay entegre ...