Now showing items 4852-4871 of 5130

  • W uma türü çiftler için yeni mutlak parlaklık kalibrasyonları 

   Evcil, Serkan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, trigonometrik verileri güncellenmiş W UMa sistemleri için optik ve yakın kızılötesi bölgede yörünge dönemi-renk-ışıma gücü kalibrasyonları elde edilmiştir. Hipparcos uydusuyla trigonometrik paralaks ...
  • W-CDMA femto hücreler için ev medya paylaşımı uygulaması tasarımı ve geliştirilmesi 

   Amasyali, Mustafa Burak (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Femto hücreler (ya da küçük hücreler), ev ya da küçük iş alanları içerisinde mobil ve Internet teknolojilerini bir araya getiren düşük güçlü baz istasyonları ya da erişim noktalarıdır. Servis sağlayıcının ağına genişbant ...
  • W-state kuantum ağların geliştirilmesi 

   Buğu, Sinan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İki tarafın paylaştığı iki parçacık arasındaki `klasik ötesi` ilişki, yani kuantum dolanıklığın (bi-partite entanglement) fiziksel üretimi, bilgi kuramsal içeriği ve gerek haberleşme mühendisliğinde gerek bilgisayar ...
  • Walter iklim diyagramına göre Türkiye`nin biyoklimatik vejetasyon bölgelerinin belirlenmesi 

   Gündoğdu, Cansu (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğal alanlar ve insanlar arasındaki etkileşim bilimin temel konularından biridir. Her ikisi de bu etkileşimin olumlu ya da olumsuz izlerini taşımaktadır. İklim gerek insanları, gerek canlı topluluklarını şekillendiren ...
  • Wavelet dönüşümü ve işaret işleme uygulamaları 

   Demir, Hasan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET WAVELET DÖNÜŞÜMÜ VE İŞARET İŞLEME UYGULAMALARI İşaret işlemede kullanılan standart Fourier dönüşümü ile durağan olmayan işaretlerin incelenmesi mümkün olmamaktadır. Bu sorun, işaretin bir pencere fonksiyonu ile ...
  • Web 2.0 standartlarının e-öğretim modellerine etkileri ve örnek uygulama 

   Dumlupinar, Esat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnternet üzerinden öğretim faliyetlerinin başlangıcı ilk ağ deneyimlerine dayanmaktadır. İlkbüyük ağlardan olan ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network- GelişmişAraştırma Projeleri Acentelik Ağı), Amerika'daki ...
  • Web tabanlı alış-veriş ve ticaretin incelenmesi 

   Aslanli, Vusal (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde internet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması nedeniyle birçok şirketler alım-satım, pazarlama, tanıtım ve promosyon gibi işlemlerini sanal ortama taşımaya başlamıştır. Uluslararası piyasalarda üstün ...
  • Web tabanlı laboratuvar bilgi yönetim sistemi geliştirilmesi 

   Bariş, Metin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-12)
   Laboratuvarlar da çoğu işletmeler gibi çok amaçlı, problem çözücü ve günlük işlerini kolaylaştırıcı web tabanlı sistemler kullanmaktadırlar. Ülkemizde bulunan sistemler özel laboratuvarların ihtiyaçlarını çoğunlukla ...
  • Web tabanlı uygulamalarda otomatik güvenlik denetim yazılımlarının iyileştirilmesi 

   Kolat, Sertan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Web tabanlı uygulamalar organizasyonlara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancakorganizasyonların bilgi güvenliği riskleri açısından bakıldığında, web uygulamalarının birtakım riskleri de beraberinde getirdiği görülmektedir. ...
  • Web tabanlı uzaktan eğitim deneyimi ve verimliliği analizi: İstanbul Üniversitesi örneği 

   Arslan, Vasfiye (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-10-23)
   Bu tezin amacı, İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitim uygulamalarını uzaktan eğitim öğrencileri bakış açısı ile değerlendirerek, daha güçlü ve beklentilerin karşılanabileceği bir uzaktan öğrenme ortamı sağlanması ...
  • Weyl-Otsuki uzaylarında bazı özel eğrilerin incelenmesi 

   Pirinççi, Beran (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Weyl-Otsuki uzaylarında bulunan kongrüans eğrileri, eğrilik çizgileri, konjüge eğriler ve asimptotik eğriler incelenmiştir.Çalışmanın birinci bölümü, Weyl-Otsuki uzayları hakkında yapılmış çalışmaların genel ...
  • Width 6 kodunun düzenlenmesi ile osilatör şiddetlerinin hesabı 

   Doğan, Gülten (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yıldız atmosferlerinin analizinde karşılaşılan temel problemlerden biri, atmosferdeki kimyasal element bolluğunun belirlenmesinde önemli bir büyüklük olan, ossilatör şiddetlerinin belirlenmesidir. Atom ve iyonların enerji ...
  • WiMAX ağlarında kaynak atama ve çizelgeleme 

   Çam, Gökhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IEEE 802.16e standardı olan WiMAX, geniş alanda geniş bantlı kablosuz sayısal haberleşme olanağı sağlar. WiMAX yüksek hızda veri haberleşmesini de (birkaç Mbps), ses gibi düşük hızda veri haberleşmesini de (birkaç 10 Kbps) ...
  • X ve gamma ışınlarının arpa doku kültürlerine etkileri 

   Ari, Şule (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?57- 5. ÖZET X v@ GAMMA IŞINLARININ ARPA DOKU KÜLTÜRLERİNE ETKİLERİ Bu çalışmada X ve gamma ışınlarının kallusSarın regenerasyon potan siyeli ve kromozom varyasyonıf üzerine etkileri araştırıldı. 1 mM S- (2- aminoeîil) - ...
  • X-ışını ile çalışan bireylerin biyolojik dozimetrisi 

   Coşkun, Münevver (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET ;'X- Işını ile Çalışan Bireylerin Biyolojik Dozimetrisi` Olası bir kaza sonucunda veya toplum sağlığı kontrolünde, absorbe radyasyon dozunun biyolojik dozimetri ile belirlenmesi gereken durumlarda, absorbe ...
  • XCl3-X-y HxFy CCOOH bileşiklerinde -CCl3-x-y HxFy grup dinamiği, hidrojen bağı ve faz geçişleri 

   Başaran, Reha (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZ XCl3-x-yHxFyCCOOH BİLEŞİKLERİNDE -CCl3_x_yHxFy GRUP DİNAMİ?İ, HİDROJEN BA?I ve FAZ GEÇİŞLERİ Bu çalışmada halojenoasetik asitlerin., ligantlar veya protonlanabilen katyonlarla birleş mesinden oluşan çeşitli bileşiklerde ...
  • XTE J1810-197 anormal X-ışını atarcasının uzun dönemli tayfsal evrimi 

   Vurgun, Eda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Anormal X-ışın Pulsarları (AXP), dönme periyotları 2-12 saniye aralığında, X-ışınakıları normal bir pulsardan beklenenden çok daha fazla olan, genç, izole nötronyıldızlarıdır. Magnetar modeline göre bu fazladan akının ...
  • Y-Pikolin molekülünün titreşim frekans ve kiplerinin hesaplanması ve titreşim spektrumunun simülasyonu 

   Salter, Derya (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10-27)
   ııı öz Y -pikolin molekülünün titreşim frekans ve kiplerini hesaplanması ve titreşim sipektrumunun simülasyonu Bu çalışmada ^ -pikolin molekülünün titreşim frekans ve kipleri normal koordinat analizi yöntemi ile genel ...
  • Yabancı dil öğretiminde seyahat İngilizcesi için sanal gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi 

   Çağlar, Ceren (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-12)
   Bu tez çalışmasında, seyahat ingilizcesi için, seyahat süreclerini tecrübe ettiren ve bu süreçte kişinin konuşma becerisini geliştiren, doğru arayüze sahip bir sanal gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. ...
  • Yabani arpa`da (Hordeum spontaneum) dehidrin3 geninin allelik varyasyonunun incelenmesi 

   Çaputlu, Süleyman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dehidrinler, grup 2 LEA (`Late Embryogenesis Abundant`) proteinleri sınıfındadır ve bitkilerde stres toleransında önemli bir rol oynamaktadırlar. Dehidrin3 (Dhn3) geni, arpa (Hordeum vulgare L.)'da iyi tanımlanmış ...