Now showing items 3916-3935 of 5129

  • S-alkil-asetilasetontiyosemikarbazonlar kullanılarak nikel(II) ve demir(III) komplekslerinin sentezi 

   Kaya, Büşra (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmada tiyosemikarbazon, metil halojenür ve asetilaseton kullanılarak N2O2 donör atom setine sahip tiyosemikarbazonların nikel(II) ve demir(III) çelatları elde edilerek yapıları aydınlatılmıştır. Tiyosemikarbazon ve ...
  • S6 küresinin tümel gerçel altmanifoldları 

   Pirinççi, Beran (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışması kompleks manifoldlar teorisinin sıradışı bir örneği olan yaklaşıkKaehler S 6 (1) küresinin ve onun tümel gerçel altmanifoldlarının incelendiği birderlemedir.Üç bölümden oluşan bu çalışmada birinci bölüm, ...
  • SA 51 yıldız alanının farklı yöntemlerle fotometrik incelenmesi 

   Bilir, Selçuk (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZ SA 51 YILDIZ ALANININ FARKLI YÖNTEMLERLE FOTOMETRIK İNCELENMESİ Galaktik koordinatları 1 = 189°.0, b = +21°.0, büyüklüğü 0.45 derece2 olan SA 51 yıldız alanı G =18.00 limit kadire kadar RGU fotometrisi ile incelenmiştir. ...
  • Sac malzemelere sıcak daldırma yöntemi ile Zn, Al, Cd ve alaşımlarının kaplanması 

   Seyalioğlu, Celal (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-17)
   IV ÖZ SAC MALZEMELERE SICAK DALDIRMA YÖNTEMİ İLE Zn, Al, Cd ve ALAŞIMLARININ KAPLANMASI Bu çalışmada soğuk çekilmiş DKP sacların sıcak daldırma yöntemi (Hot Dipping) ile Zn, Zn-Al, Zn-Cd ve Zn-Al-Cd alaşımları kaplanması ...
  • Saf bakırın soğuk deformasyon ve yeniden kristalleşme davranışının mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi 

   Akbaş, Cem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojide metal malzemelerin şekillendirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılır ve uygulanan yönteme bağlı olarak malzeme belirli özellikler kazanır. Yassı mamul, tel, boru gibi ürünlerin imalinde uygulanan haddeleme, ...
  • Saf olmayan MnSO4 çözeltisinden MnSO4 H2O`un kristalizasyonu ile ilgili araştırmalar 

   Orpak, Şule (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET i Bu. çalışmada Saf olmayan MnSO Çözeltisinden Analitik saflıkta MnSO.H O Kristallerinin elde edilmesine çalışılmıştır» Dikkate alınmış olan başlıca safsızlıklar Sülfat asidi, ` Demir sülfat, Alüminyum Sülfat, Kalsiyum ...
  • Safe path planning with machine learning 

   Belek, Yasin Uğur (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-02)
   Son yıllarda, suç hacmi birçok ülkede ciddi sorun haline gelmiştir. Günümüz dünyasında, suçlular, suç işlemekle ilgili tüm modern teknolojileri ve yüksek teknoloji yöntemlerini en iyi şekilde kullanmaktadırlar. Aynı zamanda, ...
  • Safranin-O`nun yüzey aktif madde miselleri ile etkileşiminin incelenmesi 

   Göktürk, Sinem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET SAFRANİN-O'NUN YÜZEY AKTİF MADDE MİSELLERİ İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ Katyonik bir boyarmadde olan Safranin-O'nun, aynı bidrofob grubu (Lauril) farklı polar grupları içeren anyonik ( Sodyumlaurilsülfat ...
  • Sağlık kurumlarında nesnelerin interneti teknolojisinin kullanımı: Bir vaka çalışması 

   Tekbaş, Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-13)
   Yüksek performanslı hesaplama cihazlarının boyutlarının, güç gereksinimlerinin ve maliyetlerinin azalması, fiziksel ortamdan veri toplayabilen algılayıcılara erişimin kolaylaşması ve tüm bu cihazların birbirleriyle ...
  • Sağlık verilerinin analizi için mobil ve bulut yazılımı tasarımı 

   Özoğur, Gökhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-09-21)
   Günümüzde her an yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar sayesinde sağlık durumumuz hakkında bilgi verebilecek birçok verinin toplanabilmesi mümkündür. Akıllı telefonlar hem kendi içerilerinde barındırdıkları algılayıcılardan ...
  • Sahil çamı (Pinus pinaster ait. ) ağaçlandırmalarında artım ve büyüme 

   Özcan, Barbaros Gürsel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET SAHİLÇAMI (Pinus pinaster Ait.) AĞAÇLANDIRMALARINDA ARTIM VE BÜYÜME Araştırmanın amacı, hızlı gelişen bir tür olarak ülkemizde başarı ile yetiştirilen, yaygınlaştırılan ve gelecek vadeden Sahilçamı nın artım ve büyüme ...
  • Sahilçamının (Pinus pinaster Aiton) Türkiye`deki gelişimi üzerine biyoiklimsel değerlendirmeler 

   Akgül, Selda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ülkemizdeki endüstriyel ağaçlandırmalarda en fazla kullanılan hızlı gelişen iğne yapraklı tür Sahilçamı'dır. Sahilçamı'nın özellikle Land ve Korsika orijinleriyle, ülkemizin değişik ekolojik koşullara sahip farklı ...
  • Sahipli arazideki ağaç ve ağaççıklardan faydalanma usul ve esasları üzerine hukuksal incelemeler 

   Değer, Adnan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI ÖZ Bu çalışma, İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans bitirme tezi olarak hazırlanmıştır. `Sahipli Arazideki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanma Usul ve Esasları üzerine ...
  • Sakarya havzası akım verilerinin dendroklimatolojik yöntemlerle rökonstrüksiyonları 

   Güner, Hüseyin Tuncay (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ağaç halkalarına dayanarak yaş saptama bilimi olarak tanımlanan dendrokronolojinin, nehir akımları ve göl seviyeleri ile ilgili olan alt dalı dendrohidroloji, yıllık halkalara dayanarak geçmiş dönemlerin nehir akımlarını, ...
  • Sakarya Nehri`nde kullanlan fanyalı uzatma ağlarında seçiciliğin belirlenmesi 

   Aydin, Erdinç (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, ülkemizin sahip olduğu büyük içsu balıkçılık potansiyelinin bir parçasını oluşturan Sakarya Nehri'nde siraz balığı (Capoeta baliki Turan, Kottelat, Ekmekçi, İmamoğlu, 2006) avcılığında yoğun olarak ...
  • Sakarya zonu`ndaki mesozoyik ve senozoyik yaşlı kayaların paleomağnetik sonuçları 

   Kaya, Nurcan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkiye büyük bölümüyle Alpin orojenik kuşakta yer almaktadır. Bu orojenik kuşak kuzeyde Pontidler'le temsil edilen Avrasya Kıtası'nın güneyde Torid Anatolidler'le temsil edilen Gondwana Kıtası'nın Geç ...
  • Sakız ağacında (Pistacia lentiscus L.) tür içi varyasyonların moleküler markörler ile araştırılması 

   Turhan, Pelin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-28)
   Sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.) Anacardiaceae familyasının önemli bir üyesidir ve kanser gibi birçok hastalıkta tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de doğal yayılış gösteren ve bazı kültür ...
  • Salmo salar L.1758) larda bağırsak florasından aeromonas cinsi bakterilerin izolasyonu 

   Karataş, Süheyla (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10-27)
   III ÖZ Sabuo salar (X 1758)' LARDA BA?IRSAK FLORASINDAN Aenmumas CİNSİ BAKTERİLERİN İZOLASYONU. Bu çalışmanın amacı, tatlısu ve Karadeniz ortamında sağlıklı salmon balıklarının (Salma salar L. 1758) bağırsak florasındaki ...
  • Salmonella enteritidis suçlarında hemaglutinasyon etkinliği ve fimbriyalar 

   Kimiran, Ayten (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, buyyon ve fosfat tamponlu agar besiyerlerinde 22°C ve 37°C sıcaklıklarda üretilen 11 adet Salmonella enteritidis suşunun kobay, tavşan, tavuk, koyun, sığır, insan ve öküz eritrositleriyle + 4°C'de ve oda ...
  • Samanyolu galaksisinin CCD-sloan fotometrisi ile incelenmesi 

   Bilir, Selçuk (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI Özet Bu çalışmada, Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden sağlanan Sloan (Vega) fotometrik verileri kullanılarak Galaksimize ait model parametreleri tayin edilmiştir. Görüntülenen 54 alt alandan iyi ...