Now showing items 1-20 of 5130

  • 0-50 C de, çok düşük CO2 kısmi baskısında CO2 ile doymus suda toz halindeki CaCO3 in cozunme hızının tetkiki 

   Nutku, Mustafa Yalçin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • 1 Ekim 1995 Dinar depremi artsarsıntılarının kaynak parametreleri 

   Yalçinkaya, Eşref (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZ 1 EKİM 1995 DINAR DEPREMİ ARTSARSINHLARINTN KAYNAK PARAMETRELERİ Dinar ilçesi ve civarını etkileyen 1 Ekim 1995 Dinar depremi (Ml= 6.0) sonrasında B.Ü. Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Bölümü tarafından bölgeye ...
  • 1 Ekim 1995 Dinar depremi ve Göller Bölgesinin sismotektoniğinin incelenmesi 

   Şahin, Şakir (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   III ÖZ Bu çalışmada 1 Ekim 1995 Dinar depremi ve Göller Bölgesi'nin sismotektonığı incelenmiştir. 1 Ekim 1995 yerel saat ile 17.57'de Afyon'un Dinar ilçesinde orta büyüklükde (M=6.0) bir deprem meydana ...
  • 1, 2, 4-triazin-5(4H)-on bileşiklerinin sübstitüsyon reaksiyonlarının incelenmesi 

   İlhan, Berat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çal mada ba lang ç maddesi olarak glioksilik asit monohidrat ve tiyokarbohidrazidinreaksiyonu ile 4-Amino 3-merkapto-1,2,4-triazin -5(4H)-on bile i&i elde edildi. 4-Amino 3-merkapto-1,2,4-triazin -5(4H)-on'nun ...
  • 1,3-butadienil gruplu bazı yeni tiyoeterlerin sentezi 

   Özkök, Funda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızda başlangıç maddeleri olarak 2H-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (1), 2-Nitro-1,1,3,4,4-pentaklor-1,3-butadien (2) ve 4-Brom-2H-1,1,3,4-tetraklor-1,3-butadien (3) bileşikleri kullanıldı.2H-1,1,3,4,4-pentaklor- ...
  • 107Ag çekirdeğinde enerji düzey ömürlerinin ölçülmesi 

   Özgür, İffet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 98Mo(12C,p2n) füzyon buharlaşma reaksiyonu yoluyla elde edilen 107Agçekirdeği incelenmiştir. Kalınlığı 0.5 mg/cm2 olan 98Mo hedefi bombardıman eden 60MeV enerjili 12C hüzmesi Amerika Birleşik Devletleri, Yale ...
  • 110m Ag radyonüklidinin fitoplankton türlerinde biyokinetiği 

   Ergün, Aysun (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu araştırma gümüş radyonükl idinin çevre kirliliğindeki önemi nedeniyle, Dunaliella tertilolecta ve Phaeodactylum tri cornu t um türü gibi iki denizel organizmada 3.-ı°:îlAg 'in biyobiri- kimi incelenmiştir. ...
  • 11B+186W @ 68 MeV reaksiyonu ile elde edilen 5n kanalının incelenmesi 

   Bal, Sinem Han (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET11B + 186W @ 68 MeV REAKSİYONU İLE ELDE EDİLEN 5n KANALININİNCELENMESİBu çalışmada A~190 kütle bölgesinde yer alan 192Au (Z=79, N=113) çekirdeğiincelenmiştir. 192Au çekirdeği 11- spin ve pariteli temel band başlangıç ...
  • 11B+186W reaksiyonu ile üretilen yrastball verilerinin gama spektroskopisi 

   Öktem, Yeşim (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 191,193 Au izotopları için [505] 1 1/2 Nilsson orbital band başlangıcına sahip ve oblate deforme çekirdekle, 7th /m tek parçacığının rotasyon yönelimi ile ortaya çıkan zayıf çiftlenim band yapısı ile açıklanan izomer ...
  • 12 Kasım 1999 Düzce depremi makrosismik araştırması 

   Firat, Osman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce' de meydana gelen MW= 7.3 olanDepremin makrosismik araştırması yapılmıştır.Çalışma 5 bölümü kapsamaktadır.Birinci bölümde Türkiyedeki deprem sorunu ve çalışmanın amaç ve ...
  • 128 La çekirdeğinin ömür ölçümleri 

   Amon, Lidya (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada tek proton ve tek nötron sayısına sahip 128La çekirdeğinin ?h11/2 - ?h11/2 konfigürasyonu üzerine kurulmuş olan bantlara ait 10+, 11+, 12+ ve 13+ seviyelerinin ömür ölçümleri yapılmıştır. Çalışmayı üç bölüme ...
  • 12C+18O reaksiyonunun analizi ve 18O ve 22Ne çekirdek yapılarının incelenmesi 

   Yildiz, Sibel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET12C + 18O REAKSİYONUNUN ANALİZİ VE 18O VE 22NeÇEKİRDEK YAPILARININ İNCELENMESİBu tez çalışmasının esas amacı geniş kümeleşme bozunumuna sahip nötronca zenginçekirdeklerin incelenmesidir. Bu çalışma, Fransa'nın, ...
  • 13 Mart 1992 depremi ve Erzincan çevresinin tektonik özellikleri 

   Güzelce, Saadet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V.ÖZET Alpin Deprem Kuşağı' nın en aktif bölümlerinden birisini oluşturan Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı 'nda, tarihsel dönemlerden günümüze kadar büyük mal ve can kayıplarına neden olan çok sayıda deprem meydana ...
  • 130Te(11B,5n)136La reaksiyonunun incelenmesi 

   Can, Pinar (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET130Te(11B, 5n)136La REAKSİYONUNUN İNCELENMESİBu çalışmaya konu olan deney, Güney Afrika (Cape Town) iThemba LABS'da(Laboratory for Accelerator Based Science) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada,130Te(11B, 5n)136La ...
  • 14N + 235U füzyon reaksiyonunda simetrik ve asimetrik fisyon ürünleri dağılımlarının incelenmesi 

   Ganioğlu, Ela (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET uN + 235u FÜZYON REAKSİYONUNDA SİMETRİK VE ASİMETRİK FİSYON ÜRÜNLERİ DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ Deneysel kısmı Güney Afrika Cumhuriyeti (Cape Town) Ulusal Hızlandırıcı Merkezi, NAC ( National Accelerator Centre ) ...
  • 14N + 235U füzyon-fisyon tepkime ürünlerinde elektrik kuadrupol geçişleri 

   Şahin, Eda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET i4N + 235u FÜZYON-FİSYON TEPKİME ÜRÜNLERİNDE ELEKTRİK KUADRUPOL GEÇİŞ ŞİDDETLERİ Füzyon-fisyon reaksiyonlarında fisyon ürünlerinin simetrik dağılımına Z=50 proton kapalı kabuğunun etkisi, 10 AMeV bombardıman enerjili ...
  • 14N+235U fisyon-füzyon reaksiyonu ile oluşan nötron-zengin çekirdeklerin incelenmesi 

   Yalçinkaya, Mehtap (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 14N+ 2i5tf FİSYON-FÜZYON REAKSİYONU İLE OLUŞAN NÖTRON-ZENGİN ÇEKİRDEKLERİN İNCELENMESİ Sofya Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Hızlandırıcı Merkezi ve İstanbul Üniversitesinden bilim adamlarının katılımı ...
  • 14N+238U reaksiyonu sonucu oluşan reaksiyon kanallarının incelenmesi 

   Gürdal, Gülhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 14TVT j. 238 N + U Reaksiyonu Sonucu Oluşan Reaksiyon Kanallarının incelenmesi Ağır iyonlarla indüklenen reaksiyonlarda oluşan fisyon ürünü nötron zengin izotopların ve özellikle A « 130 bölgesindeki nötron zengin ...
  • 14N+238U reaksiyonu ürünlerinde nötron-fakir ve nötron-zengin çekirdeklerin araştırılması 

   İnce, Elif (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   8ÖZETN + 238U REAKSİYONU ÜRÜNLERİNDE NÖTRON-FAKİR VE NÖTRON14ZENGİN ÇEKİRDEKLERİN ARAŞTIRILMASIBu çalışma Güney Afrika Cumhuriyeti (Cape Town) Ulusal Hızlandırıcı, NAC(National Accelerator Centre ) Cyclotron kompleksinde ...
  • 15 Mart 1992 Pülümür depremi ve tektonik önemi 

   Yağiz, Selda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 15 Mart 1992 Pülümür Depremi (M= 5.8) nin jeolojik ve sismolojik özellikleri incelenmiştir, İnceleme alam olarak 13-15 Mart 1992 Erzincan ve Pülümür depremlerinin episantr bölgelerini de içine alan 38° ...