Now showing items 2534-2553 of 5130

  • Kaba kümeler teorisi ve trafik kazaları üzerine uygulaması 

   Erden, Caner (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz teknolojisinin yanıt aramaya çalıştığı sorulardan birisi de büyük kütledeki verimadenlerinin nasıl düzenlenip analiz edileceği sorusudur. Dijital alanlarda saklanan veriyığınları şirketler ve kurumlar için oldukça ...
  • Kablo polimerlerinde ağaç oluşumu ve modellenmesi 

   Ersoy, Aysel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET KABLO POLİMERLERİNDE AĞAÇ OLUŞUMU VE MODELLENMESİ Bu çalışmada yalıtkan olarak kullanılan polimer malzemelerde olumsuz etkilere yol açan ağaçlanma olayı incelenmiştir. Çalışmanın deneysel kısmında bir darbe generatörü ...
  • Kablosuz ağ güvenlik protokollerinin incelenmesi ve performans karşılaştırması 

   Abdi Mohamed, Hassan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz dünyasında teknoloji günlük hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır; ayrıca günlük hayatımızda Ethernet'ten kablosuz ağlara kadar uzanan yelpazede taşınabilirlik ve esneklik için sürekli artan bir ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlar için kanal modelleme ve kestirimi 

   Karap, Serhat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelişen teknolojiyle birlikte küçük boyutlarda, düşük güç tüketen, çok fonksiyonlu algılayıcı elemanlar tasarlanabilmektedir. Bu elemanlar; algılama, veri işleme ve kendi aralarında haberleşme yaparak Kablosuz Algılayıcı ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda enerji korunumlu iletişim teknikleri 

   Çevik, Taner (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz Algılayıcı Ağlar, insanoğlunun hayatında günden güne daha fazla yer almaya başladı. Sağlık, askeri, ulaşım, endüstri, tarım ve benzeri birçok alanda insan gücünün yerine kablosuz algılayıcı ağ teknolojisi kullanılarak ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda yönlendirme için genel uygulama geliştirme çerçevesinin tasarımı 

   Nourouzi Allayleh, Ali (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz algılayıcı ağlarının (KAA), kısıtlı radyo iletişim kapasitesi ve pek çok amaç için kullanılan ve kullanılmaya devam edecek olan kısıtlı programlama ile donatılmış çok sayıda algılama aygıtından oluşur. Kablosuz ...
  • Kablosuz algılayıcı ağların bulut hesaplaması kullanılarak internete genişletilmesi 

   Akbulut, Akhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) uzun yıllar boyunca araştırmalara konu olmuş bir mimaridir. KAA sistemleri, yeni çıkan ve çekici çözümleriyle; ulaşım, iş, sağlık, askeri, endüstriyel otomasyon, çevresel görüntüleme gibi ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarında kümeleme ve yönlendirme algoritma analizi 

   Al Abbas, Ahmed M.M.J (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz algılayıcı ağları (WSN) bilim dünyasında gelişmekte olan ve hızla büyüyen alanlarından biridir. Düşük maliyet, düşük güç ve çok işlevli algılayıcı düğümler geliştirmeye sebep oldu. Kablosuz algılayıcı ağlardaki ...
  • Kablosuz güvenlik protokollerinin karşılaştırmalı analizi 

   Gürkaş, Gülsüm Zeynep (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETKABLOSUZ GÜVENLİK PROTOKOLLERİNİNKARŞILAŞTIRMALI ANALİZİKablosuz Yerel Alan Ağları günümüzde hızla büyümekte ve özellikle iş dünyasındave bilgisayar sektöründe popülerliği artmaktadır. Popülerlikle beraber artanüretkenlik ...
  • Kablosuz haberleşme sistemleri için modülasyon tanıma 

   Karabacak, Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hızla gelişen iletişim sistemlerinde, şu anki gelişmelerin odak noktası dördüncü nesil (4G) iletişim sistemleri olmuştur. Bu nesilde kullanılması planlanan uyarlanabilir modülasyon teknikleri kanalın verimli kullanılmasını ...
  • Kablosuz iletişim sistemlerinde zaman-frekans yaklaşımı ile kanal modelleme ve kestirimi 

   Yalçin, Mahmut (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geniş bandlı kablosuz iletişim, günümüzde çok hızla gelişen bir iletişim sektörüdür. Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama, Dikgen Olmayan Frekans Bölmeli Çoğullama, Darbe şekillendirme ve Çok Taşıyıcılı Yayılı İzge gibi çok ...
  • Kablosuz Mesh ağlar ve kablosuz Mesh ağ uygulamaları 

   Durukan Odabaşi, Şafak (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde internet günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bankacılık işlemlerinden, çevrimiçi eğlenceye kadar birçok alanda giderek büyüyen bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Gelecekte internet erişimi hücresel ...
  • Kablosuz mesh ağlarda yönlendirme algoritmalarının performans analizi 

   Tozan, Songül (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Düşük gecikme, yüksek seviyeli iletişim için artan taleplerin olması; kablolu sistemler, 3G hücresel sistemler ve WLAN?lar karşısında Kablosuz Mesh Ağlar?ın (WMNs) alternatif bir çözüm olarak çıkmasına neden olmuştur. ...
  • Kablosuz optik haberleşme için fiziksel katman tasarımı 

   Fettahoğlu, Ferhat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz haberleşme sistemleri için en önemli sorun atmosferik türbülanstır. Temelde radyo frekans haberleşme sistemleri için geliştirilmiş birçok modülasyon ve kodlama tekniği son yıllarda atmosferik türbülansın sönümleme ...
  • Kablosuz optik haberleşme için sinyal işleme teknikleri 

   Çelik, Yasin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, kablosuz optik haberleşme tekniği işbirlikli iletim modelleriyle incelenmiştir. İlk olarak kablosuz optik haberleşme ve işbirlikli çeşitleme çöz ve aktar modeli tanıtılmıştır. Ardından, kablosuz optik haberleşmede ...
  • Kablosuz optik haberleşme için uyarlanabilir modülasyon ve kodlama 

   Hariq, Sayed Hasan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Uzun mesafeli kablosuz optik haberleşme bağlantıları için en önemli sorun, atmosferin sıcaklık ve basınç homojensizliğinden kaynaklanan atmosferik türbülanstır. Sönümlenme veya parıldama olarak da bilinen atmosferik ...
  • Kabuk yapılarda akışkan-elastik cisim etkileşiminin teorik incelenmesi 

   Durak, Birkan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-04)
   Akış kaynaklı titreşimde meydana gelen çırpınma olayının incelenmesi mevcut plaka, kabuk gibi yapıların bozulmalarına neden olacak hızların belirlenmesinde önemlidir. Bu çalışmada Lineerleştirilmiş Bernoulli denkleminden ...
  • Kaçak elektrik kullanımını önlemek için matematiksel yöntemlerin geliştirilmesi 

   Hoşgör, Halil Hulusi (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında ülkemizdeki kayıp-kaçak elektriğin durumu incelenerek, kaçak elektrik kullanımını önleme amaçlı matematiksel yöntemler önerilmiştir. Kayıp-kaçak oranları, nedenleri ve bölgelere göre dağılımları çıkarılmış, ...
  • Kaçkar granitoyidi orta kesiminin mineralojik-petrografik ve litofeokimyasal incelemesi 

   Güngör, Yildirim (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   10. ÖZET Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Maden Yatakları - Jeokimya programında Doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Pontid Tektonik Birliği'nin KD'sunda, ...
  • Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında yaşayan Coleoptera türleri 

   Kurtgöz, Yunus (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalısmada Kadirli Orman sletme Müdürlügü ormanlarında yasayan Coleoptera(Örtük Kanatlılar) türleri incelenmistir. Yaptıgımız çalısmalarda 15 familyadan 21faydalı, 33 zararlı olmak üzere 54 tür tespit edilmistir. Çalısmamız ...