Now showing items 3841-3860 of 5130

  • Q-gruplarının sınıflandırılması 

   Erkoç, Temha (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kompleks karakterleri, rasyonel değerli olan bir sonlu gruba, bir Q-grubu denir. Örneğin, tüm simetrik gruplar ve sonlu elemanter abelyen 2-grupları birer Q-gruplarıdır. Günümüze kadar henüz Q-gruplarının genel bir ...
  • QCM-D tekniğiyle çok tabakalı film oluşumunun ve ilaç salım özelliklerinin incelenmesi 

   Yolaçan, Öznur (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kontrol edilebilir özellikte ilaç salım ve ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Kuartz Kristal Mikrobalans-Dissipasyon (QCM-D) sistemi, tabakalı kaplama (Layer-by-Layer) (LbL) ...
  • Quality controls of single photon emission computed tomography - computed tomography imagining device 

   Tunçman Genç, Duygu (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Rutin bir nükleer tıp görüntülemesinde radyofarmasötikler kullanılır. Bir radyofarmasötiğin radyonüklid kısmı gama radyasyonu yayar. Bu radyasyon bir gama kamera veya tek foton emisyon tomografi (SPECT) ile dedekte edilir. ...
  • Quantum hesaplamasında teleportation 

   Yarkan, Serhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VII ÖZET QUANTUM HESAPLAMASINDA TELEPORTATION Geçilen son yüzyılda kuantum kuramının fiziğe dahil olmasıyla, klasik anlamdaki herşey yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Elde edilen teknolojik ilerlemelerle de, mevcut olan ...
  • Quardarik polinimların bilgisayar destekli faktorizasyonu kullanarak kayıpsız iki-kapılı devre tasarımı 

   Demirbilek, Muhammet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   /// öz QUADRA TİK POLİNOMLARIN BÎLGÎSA YAR DESTEKLİ FAKTORİZASYONUNU KULLANARAK KA YIPSIZ İKİ-KAPILI DEVRE TASARIMI Bu çalışmada, verilen bir quadratik polinomun bilgisayar yardımıyla faktorizasyonu yapılarak kayıpsız ...
  • Quercus hartwissiana steven (Istranca meşesi)`nin silvikültürel özellikleri üzerine araştırmalar 

   Ertaş, Aytekin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Quercus hartwissiana Steven (Istranca Meşesi) nın Silvikültürel Özellikleri Üzerine Araştırmalar Meşe 300 den fazla türü bulunan bir ağaç cinsidir. Ülkemiz 1 8 Meşe taksonu ile dünyanın sayılı Meşe yetişme yörelerinden ...
  • R-parite`yi ihlal eden skaler lepton etkileşmelerinin geleceğin dairesel çarpıştırıcısında araştırılması 

   Okyayli, Yunus Emre (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-16)
   Bu tez çalışmasında, tau snötrino'nun R-parite'yi ihlal eden etkileşmeler yoluyla GDÇ-pp çarpıştırıcısında rezonans üretimi incelenmiştir. Skaler tau snötrino sinyali dd ̅→ ν ̃_τ→e^± μ^∓ süreci göz önüne alınarak ...
  • Radar görüntülerinde istenmeyen yankıları yok etme metotları 

   Eren, Tuncay (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Radar; kara, hava ve deniz uygulamalarında cisimlerin görüntülenmesi işlemlerinde kullanılmaktadır. Görüntülemede, hedeflerin otomatik olarak tanınması işleminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri, hedef sinyalleri ile ...
  • Radar uygulamaları için F sınıfı kuvvetlendirici tasarımı 

   Alemdağ, Merve (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-16)
   Radarlar mikrodalga elektroniğinin en kapsamlı ve karmaşık konularındandır. Birden çok yapıyı (karıştırıcı, gerilim kontrollü osilatör, anten vb.) içermesinin yanı sıra bu yapıları uyumlu bir şekilde çalıştırmak da stratejik ...
  • Radyal hız deneyindeki kırmızı yığın yıldızlarının kinematik analizi 

   Önal Taş, Özgecan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu doktora tez çalışmasında, Radyal Hız Deneyi'nin (RAVE) dördüncü veri (DR4) sürümünden seçilen 47,406 kırmızı yığın (KY) yıldızına ait kinematik ve yörünge dinamiği parametrelerinden, Samanyolu galaksisinin radyal ...
  • Radyasyon dozunun biyolojik değerlendirilmesinde eser elementlerin önemi 

   Günebakan (Akin), Süreyya (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V. ÖZET ` Radyasyon Dozunun Biyolojik Değerlendirilmesinde Eser Elementlerin Önemi ` Radyasyon dozunun biyolojik değerlendirilmesinde eser elementlerin öneminin araştırılması amacıyla, deneyler biri Nükleer Tıp bölümünde ...
  • Radyasyon uygulaması sonucu meydana gelen kromozom aberasyonları ile mikronükleus oluşumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

   Akpunar, Leyla (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-19)
   DNA molekülünde meydana gelen hasarlar kalıtımsal veya çevresel faktörler sonucu oluşmaktadır. Meydana gelen bu hasarlar karsinogenez sürecini başlatmaktadır. Sitogenetik işaretleyiciler olarak kromozom aberasyonlarının ...
  • Radyasyona maruz kalmış kişilerde sitogenetik yöntemlerle biyolojik doz tayini ve zamana bağlı değişimi 

   Güçlü İlbilgi, İnci (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsan dolasan kan lenfositlerinde disentrik kromozom veriminin değerlendirilmesi temelinedayanan kromozom hasar (abearsyon) tekniği gerçek veya süpheli radyasyon kazalarındabiyolojik dozimetri olarak uzun yıllardır ...
  • Radye temellerin tasarımına zemin parametrelerindeki değişimin etkisi 

   Güler, Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Radye Temellerin Tasarımına Zemin Parametrelerindeki Değişimin Etkisi ÖZET Bu çalışmanın amacı özellikle yurdumuzda çok kullanılan radye temellerin tasarımında kullanılan geleneksel ve bilgisayar hesap yöntemlerinin ...
  • Radyo frekansları kullanılarak lazer ile metal kesme 

   Erol, Cenk (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Radyoaktif çözeltilerin katı maddeler tarafından adsorbsiyonu 

   Mardinli, Ayben (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, 10`7 M, 10`6 M, 10`5 M, 2,5.10`5 M, 5.10`5 M, 10`4 M, 10`3 M ve 10`2 M konsantrasyonlardaki sezyum klorür çözeltilerinin kil, üç farklı boyutta toprak, cam tozu ve mermer tozu örnekleri tarafından adsorpsiyonu ...
  • Radyoaktif elementlerin jeolojik maddelerde tutulması 

   Bodur, Nazan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET RADYOAKTİF ELEMENTLERİN JEOLOJİK MADDELERDE TUTULMASI En önemli çevresel kirliliği oluşturan radyonüklidlerden biri olan Cs137 nin adsorpsiyon yoluyla sulu çözeltilerden uzaklaştınlabilmesi için ekonomik avantajları ...
  • Radyoaktif sezyum ve stronsiyumun polimerik maddeler üzerinde adsorpsiyonu 

   Kubat, Kayhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-24)
   Radyoaktif iyonlar (90Sr, 137Cs) ile çevresel kirlenme nükleer parçalanma ürünlerinden ve nükleer reaktörlerden gelen sızıntılardan kaynaklanmaktadır. Atık sulardan radyoaktif iyonların uzaklaştırılmasında en önemli konu, ...
  • Radyoaktif silisyum üzerinde adsorpsiyonu 

   Yazgan, Mümin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10-27)
   V. ÖZET RADYOAKTİF ÇÖZELTİLERİN SİLİSYUM ÜZERİNDE ADSORPSİYONU Bu çalışmada 125 mikro metreden küçük, 125 - 250 mikro metre ve 250 - 500 mikro metre boyutundaki cam tozu, toprak, mermer tozu örnekleri tarafından farklı ...
  • Radyoaktif stronsiyum ve sezyum`un çözelti karışımlarından ayrı ayrı ve birlikte tutulması 

   Haznedaroğlu, Hilal Hasibe (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET RADYOAKTİF STRONSİYUM VE SEZYUM'UN ÇÖZELTİ KARIŞIMLARINDAN AYRI AYRI VE BİRLİKTE TUTULMASI Bu tezde, başlıca fisyon ürünlerinden olan radyoaktif Cs ve Sr'un iki tip çimento üzerinde adsorpsiyonları incelenmiştir, ...