Now showing items 3070-3089 of 5130

  • M2 çeliğinin iyon nitrasyonu 

   Çimen, Ömer (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada AISI M2 yüksek hız takım çeliğinin sertlik özellikleri farklı iyon nitrürleme esnasında araştırıldı. Bilindiği gibi, alaşımlı takım çelikleri yüksek hız makinelerinde, kesme işlerinde yüksek sertlik ve aşınma ...
  • Macun dolgu uygulamasında fiziksel ve mekanik özellikler arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

   Aghatabay, Behzad (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda cevher hazırlama tesisi artıklarının depolanması sırasında yaşanan çevresel problemlerden dolayı, bu artık malzemelerin yeraltında macun dolgu malzemesi olarak kullanımında büyük bir artış görülmektedir. ...
  • Maden tesis atıklarının yerüstünde depolanmasında en uygun tasarım koşullarının belirlenmesi 

   Tüylü, Serkan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-03-18)
   Günümüzde madencilik sektöründe ortaya çıkan yüksek miktardaki proses artıklarının yerüstünde depolanması çevresel açıdan birçok sorun oluşturmaktadır. Özelikle bazı artıkların içerdiği pirit (FeS2) ya da protit (FeS) gibi ...
  • Madencilik projelerinde en uygun ekonomik sınır tenör stratejisinin geliştirilmesi 

   Tüylü, Serkan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Stratejik Maden Planlaması, farklı senaryoları da içine alan ve bir işletme projesinin ekonomisini belirleyen çok iyi bir maden üretim ve cevher hazırlama yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Bu senaryolar içinde maden ...
  • Magnetarların x-ışın spektrumları: Modeller ve uygulamalar 

   Güver, Tolga (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Anormal X-ışın Pulsarları (AXP) ve Yumuşak Gama-ışın Yineleyicileri (YGY), gösterdikleri yüksek enerjili patlamalar, nispeten yavaş dönmeleri ve dönmelerindeki hızlı yavaşlama sebebiyle, evrendeki en yüksek manyetik alan ...
  • Magnetik yöntemle Antandros antik kenti yamaç evlerinin belirlenmesi 

   Görener, Burcu (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Arkeoloji, her ülke insanının geçmişini, kültürünü ve her medeniyetin kendine özgü değerlerinin belirlenmesini sağlayan önemli bir bilim dalıdır.Arkeolojik çalışmalar oldukça zaman alan ve hassas çalışılması gereken bir ...
  • Magnolia grandiflora L. ve Magnolia x soulangiana Soul. türlerinin bazı tohum özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar 

   Ebcin Korkusuz, Ebru (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Magnolia grandiflora L. ve Magnolia x soulangiana Soul. türleri tohumlarının morfolojisi, olgunlaşma zamanı, çimlenme engeli ya da dormansi fizyolojisi ve tohum gücü (doğrudan, dolaylı), laboratuarda gerçekleştirilen bir ...
  • Magsat uydu verilerinden kabuk alanını ayırma işlemleri 

   Çelik, Cengiz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada amaç, NASA tarafından 1979 Kasım'ında uzaya gönderilen MAGSAT isimli uydudan alınan verilerden, kabuk alanını ayırma işlemlerinin açıklanmasıdır. Verilerden kabuk alanının ayrılması için, esas alan ve dış ...
  • Mağara ekosisteminde kültüre edilebilir bakteri çeşitliliğinin ve mağara yüzey oluşumlarındaki etkilerinin incelenmesi 

   Türkgenci, Merve Dilek (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-04-10)
   Mağaralar besin bakımından fakirdir ve canlıların yaşamı için zorlu koşullara sahiptir. Bu koşullar altında yaşayan mikroorganizmaların hayatta nasıl kaldıkları merak uyandırmakta ve araştırmaya değer görülmektedir.Mağaraların ...
  • Mahler`in U sayıları 

   Can, Büşra (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mahler, transandant sayıları birbirine yabancı üç sınıfa ayırmıştır. Bu sınıflardan birisini U sayıları oluşturur. LeVeque, U sınıfını Um (m=1,2,...) alt sınıflarına ayırmıştır. Um sınıfının elemanlarına Um sayıları denir. ...
  • Maja squinado (Herbst, 1788)`un hepatopankreasındaki fonksiyonel hücrelerin yapısı üzerine bir araştırma 

   Erdoğan, Sezen (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Maja squinado(Herbst,1788)'nun hepatopankreasının histolojisi ve biyokimyasal içeriği araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada kullandığımız örnekler, Mart-Nisan 2014 tarihleri arasında Çanakkale ...
  • Makilik alanların hukuksal statüsü ve Türkiye ormancılığı açısından önemi 

   Kul, Ali Ayhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   7. ÖZET Ülkemizin orman varlığı yeterli olmamasına rağmen, mevcut ormanlarımız da korunamıyarak hızla azalmaktadır. Bu azalma hem toplumun yasa dışı kazanımı sonucu olmakta, hem de siyasi iktidarların toplumun baskısı ile ...
  • Makina öğrenme yöntemleriyle genom dizilim verilerinin analizi 

   Gümüş, Ergün (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçtiğimiz yüzyılda biyoloji ve genetik alanında yaşanan ilerlemeler ?Biyoinformatik? isimli yeni bir disiplinin oluşumuna ve insanoğlunun dünyadaki canlı çeşitliliğini, hastalıklara neden olan etmenleri ve çözümlerini ...
  • Makina tasarımında gerilme yığılması etkisinin sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi 

   Karakaya, Muhammet Halit (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, makine elemanlarında gerilme yığılması faktörü incelenmiştir. Öncelikle gerilme yığılmasına neden olan etkilerden bahsedilmiştir. Eksenel çekme gerilmesi altında eliptik delikli, delikli, U-çentik ve kademeli ...
  • Makine öğrenmesi ile hiperspektral görüntü sınıflandırma 

   Tekcan, Fatih Mehmet (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-20)
   Hiperspektral görüntüler nesnelerden yansıyan enerjinin dar ve sürekli aralıklı çok sayıda dalga boyu bandında ölçümü ile edilir. Ölçülen spektral değerler spektral imza niteliğinde olup her bir nesne için ayırt edici ...
  • Makine öğrenmesi ile uzaktan eğitim öğrencilerinin performanslarının değerlendirilmesi 

   Yildiz, Osman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Uzaktan eğitimdeki öğrencilerin yıl sonu akademik performanslarının önceden tahmin edilmesi ve bu tahmin sonucunda elde edilecek bilginin kullanılmasıyla gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir. Özellikle öğrencilerin ...
  • Makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak türkçe metinlerden düşünce çıkarımı ve duygu belirleme 

   Mercan, Mine (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-30)
   Bu çalışma, Türkçe kullanımı ile psikolojik durumlar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Kullanılan Türkçe metinler yetişkinlerde depresyon, mani ve sağlıklı kişilerden, çocuklarda depresyon ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ...
  • Makine öğrenmesi yöntemiyle ağ ataklarının tespiti 

   Saruhan Özdağ, Feyzan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-07-25)
   Saldırı Tespit Sistemleri (STS), sürekli gelişen ağ yapıları içerisinde ağ güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kullanılan önemli araçlardan biridir. Gelişen teknolojiyle birlikte güçlü STS'lerin tasarlanması ve ...
  • Makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak kanser teşhisi 

   Turgut, Siyabend (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-08)
   Göğüs kanseri, kadınlarda ölüme en fazla sebep olan kanser türüdür ve her 8 kadından birindegörülmektedir. Ölümcül olabilen bu hastalığa erken tanı konulabilmesi çok önemlidir.Mikrodizi teknolojisiyle çok büyük boyutta ...
  • Makine öğrenmesiyle müşteri kayıplarının tahmini 

   Günay, Melike (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-11)
   Kayıp müşteri analizi, son zamanlarda üyelik tabanlı çalışan firmalar için önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü bu firmalar, kaybetmek üzere oldukları müşterileri tespit edip onları üye olmaya devam etmeleri için ikna ...