Now showing items 4348-4367 of 5130

  • Tarsus Orman İşletmesinde orman yangınları ve önleme tedbirleri 

   Taşkin, Ali Cumhur (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ö Z E T Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Orman İşletmesinde ` Orman Yangınları ve Önleme Tedbirleri` konulu yapılan incelemelerde ve araştırmalarda özetle aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır, (i) Tarsus Orman işletme ...
  • Tarımsal atıklardan aktif karbon üretimi 

   Güngör, Senem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Aktif Karbon; yapısında karbon içeren her türlü doğal ya da sentetik başlangıç maddesinden üretilebilen, sahip olduğu geniş iç yüzey alanı ve farklı çaplardaki gözenek sayısı sayesinde sıvı ve gaz uygulamalarında sıklıkla ...
  • Tasarsız ağların güvenliği 

   Abosaaleek, Mohammad (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tasarsız ağların geleneksel kablosuz ağlarla karşılaştırıldığında bazı avantajları bulunmaktadır. Bunlar, kolay gelişim, hızlı gelişim, sabit altyapı üzerinde azaltılmış bağımlılığı içerir. Tasarsız ağlarda yönlendirme ...
  • Tasarsız ağyönlendirme protokllerinin karşılaştırması 

   Abo Saaleek, Mohammad (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tasarsız ağ kurulumu taşınabilir cihazların merkezi altyapıdan bağımsız olarak iletişimkurabilmesine imkan tanır. Bununla birlikte, gerçek şu ki aslında merkezi bir altyapıyoktur ve cihazların gelişigüzel hareketi yönlendirme ...
  • Tasarım aşamasında uygun olmayan deşarj katsayısı kullanımının deniz deşarj tesisi yayıcı iç hidroliği üzerindeki etkileri 

   Altuncu, Feyzullah Fatih (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
   TASARIM AŞAMASINDA UYGUN OLMAYAN DEŞARJ KATSAYISIKULLANIMININ DENİZ DEŞARJ TESİSİ YAYICI İÇ HİDROLİĞİÜZERİNDEKİ ETKİLERİÖZETDeniz deşarjı yapıları evsel atıksuların deşarjında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Deşarj ...
  • Taşeron hizmet tedariğinde risk yönetimi 

   Şahin, Meral (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada taşeronlardan hizmet tedariği sürecinde risk yönetimi ve taşeron hizmet tedariğinde karşılaşılan riskler ile taşeronların davranışsal parametreleri arasındaki ilişki incelenmiştir.Çalışmanın temel amaçlarından ...
  • Taşkesti (Bolu) dolayında gözlenen yapısal özelliklerin Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile ilişkisi 

   İşbil, Duygu (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-06)
   Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Türkiye'nin doğu kesimlerinde KB-GD uzanım sergilemekte iken; Taşkesti (Bolu) civarında D-B doğrultusuna sapmaktadır. Kuzey Anadolu Fayı bölgede kuzeyde İstanbul Zonu'na ait birimler ile ...
  • Taşlıyayla ve Kızık (Bolu-Seben) çevresinin florası 

   Tunçkol, Bilge (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma; ?İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Botaniği Programı?nda, ?Taşlıyayla ve Kızık (Bolu-Seben) Çevresinin Florası? adı altında, ?Yüksek Lisans Tezi? olarak hazırlanmıştır.Bu ...
  • Taşocaklarında bilgisayar destekli planlama ve tasarım 

   Sertabipoğlu, Zeynep (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yeraltı kaynaklarının hızla tüketildiği dünyamızda, verimli ve en az çevresel etkiyaratacak şekilde bir üretim büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilirkaynak yönetimi kavramı bütün ülkelerin gündemine girmiştir. ...
  • Taşoluk Baraj yerinin mühendislik jeolojisi incelemesi 

   Safa, M.Turgut (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Öz TAŞOLUK BARAJ YERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ Mühendislik yapıları genelde yerüstü ve yeraltında farklı özellikteki kayaçlar üzerinde inşaa edilmektedirler. Biga - Taşoluk projesinin ünitelerinden, Taşoluk ...
  • Taşıt süspansiyon sistemlerinin bulanık mantık ayarlı pıd kontrolü 

   Çelikel, Kutay (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Taşıt süspansiyon sistemlerinin tasarımları yapılırken, güvenli bir yol tutuş ve seyir konforuiçin, yay sabitleri ve amortisör sönümleme katsayıları en uygun biçimde seçilir. Ancak her nekadar uygun katsayı seçimi yapılsa ...
  • Taşıt süspansiyon sistemlerinin bulanık mantık ile kontrolü 

   Erdem, S. Seçkin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN BULANIK MANTIK İLE KONTROLÜ Otomotiv sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak, taşıt süspansiyon sistemleri de önemli birçok araştırma ve geliştirmenin konusu olmaktadır. Bu çalışmaların, ...
  • Taşıt süspansiyon sistemlerinin MR sönümleyici kullanarak kontrolü 

   Bilgiç, Boğaç (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yarı-aktif süspansiyon sistemleri, aktif süspansiyon sistemlerine göre çok daha az güçtükettikleri için birçok uygulamada tercih edilirler. Özellikle MR sönümleyicikullanarak tasarlanmış yarı-aktif süspansiyon sistemleri, ...
  • Taşıt süspansiyon sistemlerinin uyarlamalı kontrolü 

   Özbek, Cengiz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı; ilk olarak, literatürde aktif titreşim sönümleme sistemleri için yeni bir adaptif yaklaşım olan `Model Erişimli Adaptif Kontrol? yönteminin taşıt aktif süspansiyon sistemlerine uygulanabilirliğini ...
  • Taşıtlar için sesli uyarı sistemi 

   Kurt, Mehmet Özer (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   8086 Mikroişlemci kontrollü olarak taşıtlar için sesli uyarı sistemi geliştirilmiştir. Sistem, taşıtlarda klasik görsel metodlarla izlenen hata durumlarını konuşma olarak sürücüye iletmekte ve gösterge panelinde izlenemeyen ...
  • Taşıtlarda devrilme hareketi kontrolü 

   Türkkan, Müjde (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, devrilme titreşimlerini azaltmak amacı ile üç farklı kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Ağırlık merkezinin binek araçlara nazaran daha yüksek olması ve gerek şehir içi gerekse şehir dışı ulaşımda sık ...
  • Taşıtlarda yanal kayma ve kontrolü 

   Sarioğlu, Ali Afşin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET TAŞITLARDA YANAL KAYMA VE KONTROLÜ Otomotiv sektörünün hızla gelişmesi ve rekabetin artmasından dolayı üreticiler, Pazar paylarım arttırmak için üstün özelliklere sahip ürünler geliştirmeye yönelmiştir. Üzerinde ...
  • Taşıtların yatay hareketlerinden kaynaklı düşey yüklerinin matematiksel değerlendirilmesi 

   Kolukirik, Cengiz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gün geçtikçe insanlar için ulaşım daha fazla önem kazanmaktadır. Deniz ulaşımı ve tekerleğin icadıyla başlayan karasal ulaştırma kavramına gün geçtikçe farklı bakış açıları ve yaşanan problemler için farklı çözüm önerileri ...
  • Taşıyanın hizmet sorumluluğu 

   Silahtaroğlu, Nazli Deniz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada deniz taşımacılığında taşıyanın hukuki sorumluluğu incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde deniz taşımacılığına taraf olan taşıyan (carrier), taşıtan (charterer), yükleten (shipper) ve gönderilen (consignee) ...