Now showing items 596961-596980 of 623999

  • W. A. Mozart flüt konçertolarının yoruma yönelik incelenmesi 

   Oyan, Selin (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
   `W. A. Mozart Flüt Konçertoları‟nın Yoruma Yönelik Ġncelenmesi` baĢlıklıbu tez çalıĢması, Flüt konçertolarına müzikal olarak özgün bir yorum getirmenin yanısıra, eseri çalmak isteyen flütistlerin gerek teknik gerekse yorum ...
  • W. A. Mozart`ın çocukluk ve olgunluk dönemi keman sonatlarının teknik ve müzikal açıdan incelenmesi 

   Kapçak Işiksungur, Beyzagül (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, `W.A. Mozart' ın çocukluk ve olgunluk dönemi piyano-keman sonatlarının teknik ve müzikal analizi`nin yapılması amaçlanmıştır. W.A.Mozart' ın çocukluk döneminde bestelemiş olduğu ilk piyano-keman ...
  • W. A. Mozart`ın eserlerinde mehter müziği etkisi 

   Demirci, Deniz (BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, mehter müziğinin tarihsel gelişimi, mehter çalgıları, çalgıların mehter müziğindeki yeri ve önemi, mehter müziğinde kullanılan makam ve usullerle ilgili konulara genel olarak değinilmiştir. W.A.Mozart'ın ...
  • W. A. Mozart`ın k. 315 flüt ve piyano için yazdığı andante ve k. 184 rondo isimli eserinin icra açısından incelenmesi 

   Önver, Tuğba (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-31)
   Düzenli ve sağlam, sade ve anlaşılır bir yapıda, büyük orkestra eserlerinin çoğalmasıyla beraber, çalgının önemli bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, çeşitli müzik stillerinin geniş halk kitlelerine ulaştığı döneme ...
  • W. A. Mozart`ın KV 10-15 flüt için altı sonatı`nın incelenmesi 

   Salar Berber, Özge (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019-12-05)
   Bu çalışmada incelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın KV 10-15 sonatları günümüzde keman/flüt sonatları olarak geçse de aslında klavsen için yazılmış olan sonatlardır. Keman/flüt ve çello, klavsene eşlik eder. KV 10-15, ...
  • W. A. Mozart`ın no:1 Sol Majör Flüt Konçertosunun form analiz ve icra yönünden incelenmesi 

   Güzey, Senem (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   W.A.Mozart, sanatında aydınlanmayı düşünsel ağırlığıyla temsil etmeye yönelmişolmaktan çok, aydınlanma felsefesinin müzikteki yansımasını geliştirerek klasik dönemmüziğini temellendirmiştir.Bu çalışmada Klasik müziğin en ...
  • W. A. Mozart`ın opera sanatına yaklaşımı `Shirli Flüt Operası` tezin yabancı dildeki adı: W. A. Mozart`s approach to the art of opera and `The Magic Flute` 

   Gündüz, Levent (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu tezde, W.A. MOZART' in klasik müzik tarihine damgasını vuran kişiliği, müzik anlayışı ve opera sanatına yaptığı katkılar ile bu bilgilerin ışığında en önemli operalarından biri olan `Sihirli Flüt` operası ...
  • W. A. Mozart`ın Saraydan Kız Kaçırma Operası`nda işlenen oryantalizm olgusu 

   Atabay, Ülkü Gencay (BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-23)
   18. yüzyılda ortaya çıkan oryantalizm olgusu pek çok alanda işlenmiş, kendisini göstermiş, göz ardı edilemeyecek bir şekilde; coğrafi keşiflerin ardından Reform Hareketleri ve Rönesans'la birlikte yükselen Avrupa ...
  • W. A. Mozart`ın Sihirli Flüt operasının orkestra şefliği tekniği açısından incelenmesi 

   Yüksel, Kaan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada W. A. Mozart'ın Sihirli Flüt operası orkestra şefliği tekniği açısından incelenmektedir. Operanın müziğin bir çok daimi ve müzik dışı pek çok faktörü içinde barındıran büyük bir form olmasını dikkate ...
  • W. A. Mozart`ın Viyana Sonatinleri`nin formsal analizi ve piyano eğitimine katkıları 

   Saygi, Ceren (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   vu ÖZET Araştırmanın Adı: W.A. Mozart'ın Viyana Sonatinleri'nin Formsal Analizi ve Piyano Eğitimine Katkıları Araştırmacının Adı: Ceren SAYGI Bu araştırmada W.A. Mozart'ın Viyana Sonatinleri isimli eserlerinin ...
  • W. M. Ramsay`ın eserlerine göre 19. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında Türkiye 

   Koç, Nurgün (EGE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez W.M. Ramsay in eserlerine dayanarak XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki Türkiye' yi anlamak amacıyla hazırlanmıştır. 1851'de Glasgow'da doğan Ramsay bir İngiliz arkeologu idi. Türkiye'yi ...
  • W. Montgomery Watt`da dini düşünce 

   İmamoğlu, Tuncay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ W. MONTGOMERY WATT'DA DİNİ DÜŞÜNCE Tuncay İMAMO?LU Danışman: Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI 1996, Sayfe: 71 Jüri: : Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI Bu çalışmamızda W. Montgomery Watt'm dini ...
  • W. Montgomery Watt`da dini düşünce 

   İmamoğlu, Tuncay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ W. MONTGOMERY WATT'DA DİNİ DÜŞÜNCE Tuncay İMAMO?LU Danışman: Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI 1996, Sayfe: 71 Jüri: : Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI Bu çalışmamızda W. Montgomery Watt'm dini ...
  • W. Montgomery Watt`da dini düşünce 

   İmamoğlu, Tuncay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ W. MONTGOMERY WATT'DA DİNİ DÜŞÜNCE Tuncay İMAMO?LU Danışman: Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI 1996, Sayfe: 71 Jüri: : Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI Bu çalışmamızda W. Montgomery Watt'm dini ...
  • W. Montgomery Watt`da dini düşünce 

   İmamoğlu, Tuncay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ W. MONTGOMERY WATT'DA DİNİ DÜŞÜNCE Tuncay İMAMO?LU Danışman: Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI 1996, Sayfe: 71 Jüri: : Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI Bu çalışmamızda W. Montgomery Watt'm dini ...
  • W. Montgomery Watt`da dini düşünce 

   İmamoğlu, Tuncay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ W. MONTGOMERY WATT'DA DİNİ DÜŞÜNCE Tuncay İMAMO?LU Danışman: Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI 1996, Sayfe: 71 Jüri: : Yrd.Doç.Dr. Vahdettin BAŞÇI Bu çalışmamızda W. Montgomery Watt'm dini ...
  • W. Montgomery Watt`ın vahiy ve Kur`an algısı 

   Kabakci, Ersin (HİTİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, son dönem batılı Kur'an araştırmacılarından olanMontgomery Watt'ın Kur'an Algısı'nı ele almaktadır. Öncelikle, oryantalizmteriminin hem anlam alanı hem de tarihsel gelişimine konumuz için ...
  • W. Murcott ve Fremont mandarin çeşitlerinde hasat sonrası farklı ambalaj uygulamalarının raf ömrü ve kalite kriterleri üzerine etkisi 

   Özkan, Gökhan (BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-26)
   Bu çalışma W. Murcott ve Fremont mandarin çeşitlerinin tüketici şartlarında muhafazası üzerine; kese kağıdı (Ambalaj 1), 3 farklı poşet (Ambalaj 2, 3, 4), 2 farklı modifiye atmosfer poşeti (Ambalaj 5, Ambalaj 6) ve streç ...
  • W. Navel ve Hamlin çeşidi portakal meyvelerinin mekanik hasadına yönelik optik özelliklerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma 

   Alizade, Hossein H.A. (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI ÖZ Bu araştırmada ülkemiz dış-satımında önemli bir paya sahip olan W.Wavel portakalı ile iç-pazarda önemli bir tüketim payına sahip olan Hamlin çeşidi portakalların optik özellikleri araştırılmıştır. Araştırma iki aşamalı ...
  • W. P. Alston`da dini tecrübe ve tanrı 

   Saruhan, Neslihan (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-05)
   SARUHAN Neslihan `Religious Experience and God in the view of W.P. ALSTON` M.A Dissertation Supervised by Proff. Recep Kılıç, Submitted to University of Ankara, Institute of Social Science, Ankara 2002. SUMMARY The purpose ...