Now showing items 596941-596960 of 623999

  • W (A,p,f,q,s) paranormlu dizi uzayı 

   Çakir, Zafer (GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, (X,q) seminormlu uzayı üzerinde f modülüsü kullanılarak w`(A,p,f,q,s) dizi uzayı tanımı verildi. Üç bölümden oluşan bu çalışmada; Birinci bölümde, ilk olarak temel kavramlar, ikinci olarak çalışmamız boyunca ...
  • W (CO)6/CHC13 sistemi ile 1-oktenin metatezi 

   Güler, Nihal (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada W(C0)6çözücü/UV homojen katalizör sistemi ile bir uç alken olan 1-oktenin metatezi, CHCl^, CH2C12 ve C^Gl çözücüleri kullanılarak in celenmiştir. W(C0)6/CHC15/UV sisteminde 1-oktenin metatezi ilk kez ...
  • W bileşiklerinin, L alt tabaka flüoresans verimi, L alt tabakasından M, N ve O alt tabakalarına ışımalı boşluk geçiş ihtimaliyetlerinin ölçülmesi 

   Demir, Sedef (KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-04)
   Bu çalışmada, W elementinin Saf ve Cl bileşikleri için L alt tabaka flüoresans verimleri, seviye genişlikleri ve L alt tabakasından M, N, O alt tabakalarına ışımalı boşluk geçişi ihtimaliyetleri üzerine kimyasal etkiler ...
  • W uma türü çiftler için yeni mutlak parlaklık kalibrasyonları 

   Evcil, Serkan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, trigonometrik verileri güncellenmiş W UMa sistemleri için optik ve yakın kızılötesi bölgede yörünge dönemi-renk-ışıma gücü kalibrasyonları elde edilmiştir. Hipparcos uydusuyla trigonometrik paralaks ...
  • W UMa türü değen çift U pegasi`nin ışık eğrisi ve dönem analizi 

   Özuyar, Doğuş (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, örten çift U Pegasi'nin Ankara Üniversitesi Gözlemevi'nde 1989-2005 yıllarıarasında gerçekleştirilen fotometrik gözlemlerinden elde edilen 7 ışık eğrisi ve yine bu gözlemlerdenüretilen 20 ...
  • W UMa türü değen çift yıldız V1128 Taurus` un ışık eğrisi analizi 

   Bilgiç, Emine Derya (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma kapsamında V1128 Tau sisteminin 2008 (Aralık ? Kasım) ve 2009 (Ocak) yıllarında Ankara Üniversitesi Gözlemevi'nde 40 cm çaplı Kreiken teleskobuyla Johnson B, V ve R renklerinde ışık eğrileri elde edildi. ...
  • W UMa türü güneş benzeri örten çift yıldızların genel özellikleri 

   Özkardeş, Burcu (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-02-25)
   Bu çalışmada, W UMa türü güneş benzeri örten çift yıldızların genel özellikleri hakkında, konu ile ilgili literatür taranarak, elde edinilen bilgiler verilmiştir. Uygulama kısmında, bir örnek olarak seçilen, W UMa türünden ...
  • W UMa türü örten çift yıldızlarda üçüncü bileşenler 

   Aşkin, Gamze (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-25)
   Bu tez çalışmasında, literatürde çoklu sistem olduğu belirtilen W UMa türü örten çift sistemler toplanarak 150 sistem içeren bir katalog oluşturulmuştur. Katalogta hem çift sistemlere hem de ilave bileşenlere ilişkin ...
  • W(CO)2(COC2H5)Tp* kompleksinin sentezi 

   Kaya, Serpil (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-10-18)
   Bu çalışmanın amacı W(CO)2(COC2H5) Tp* kompleksini sentezlemektir. Birçok metal karbonil kompleksi sentezlenmiş olmasına rağmen Tp* ligandını içeren metal karbonil kompleksleri literatürde son derece nadirdir. Bu nedenle ...
  • W(CO)6 / CCI4 / hv katalizör sisteminin karbonil grubu içeren bileşiklere uygulanması 

   Atlihan, Sema (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yapılan bu çalışmada ilk kez W(CO)e / CCI4 / hv katalizör sistemiyle,halkalı ve halkalı olmayan ketonların şelf kondenzasyon reaksiyonları incelenmiştir. Halkalı keton olarak siklohekzanon ve siklopentanon ile yapılan ...
  • W(CO)6-CCI4/hv katalizör sistemiyle halka açılımı metatez polimerizasyon tepkimelerinin incelenmesi 

   Düz, Bülent (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada W(C0)6-CCM / hv katalizör sistemiyle güneş lambası ve güneş ışığında bazı monosikloolefinlerin (siklopenten, siklohegzen, siklohepten, siklookten, siklooktadien(l,3vel,5)) ve bisiklik yapıda olan norbomen ...
  • W-(1H-1-imidazolil)-N-(Psübstitüefenil) alkonik asit amitlerinde sentez ve biyolojik aktivite araştırması 

   Pabuççuoğlu, Varol (EGE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-08)
   Bu araştırmada, daha etkili ve daha az toksik yeni antiepileptik ilaçlara duyulan gereksinimden doğan, yeni antiepileptik ilaçların geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunacağı inancıyla, yeni bir grup bileşiğin sentezi ...
  • W-CDMA femto hücreler için ev medya paylaşımı uygulaması tasarımı ve geliştirilmesi 

   Amasyali, Mustafa Burak (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Femto hücreler (ya da küçük hücreler), ev ya da küçük iş alanları içerisinde mobil ve Internet teknolojilerini bir araya getiren düşük güçlü baz istasyonları ya da erişim noktalarıdır. Servis sağlayıcının ağına genişbant ...
  • W-cebirleri 

   Çatal, Haci Ahmet (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, amacımız literatürdeki çalışmaları tarayarak konformal boyutları (spinieri) k 3.a olan primary alanları bulmaktır. Bunun için Toda Alan Teorilerine geniş olarak yer verdik, I İkinci bölümde, Virasoro Cebrinin ilk ...
  • W-eğrilerinin geometrik uygulamaları 

   Öztürk, Emre (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-20)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, tez içinde kullanılacak temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, Chen vd. (2006) ve Kim D.S. ve Kim Y.H. (2010) çalışmalarında ...
  • W-eğrilerinin karakterizasyonu 

   Şentürk, Tuncay Deniz (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-07)
   Bu tezde, W-eğrilerinin karakterizasyonu verilmiştir.Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin önemi irdelenmiştir. İkinci bölümde, tezde kullanılan temel tanım ve kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, 3-boyutlu ...
  • W-Ni-B ve W-Ni ağır alaşımlarının karşılaştırmalı sinterleme davranışları 

   Turan, Pinar (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   W-Ni-B ve W-Ni AĞIR ALAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI SİNTERLEME DAVRANIŞLARI ÖZET Bu yüksek lisans tezinde;W-Ni-B ve W-Ni ağır alaşımlarının karşılaştırmalı yüksek sıcaklık sinterleme davranışları incelenmiştir. W-Ni-B ağır ...
  • W-state kuantum ağların geliştirilmesi 

   Buğu, Sinan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İki tarafın paylaştığı iki parçacık arasındaki `klasik ötesi` ilişki, yani kuantum dolanıklığın (bi-partite entanglement) fiziksel üretimi, bilgi kuramsal içeriği ve gerek haberleşme mühendisliğinde gerek bilgisayar ...
  • W-supplemented modules 

   Güroğlu, A. Tuğba (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde w-tümlenmiş, tamamen w-tümlenmiş ve w-koatomik modüllerin özellikleri çalışılmıştır. Bir M modülü w-tümlenmiş modüldür ancak ve ancak M bol w-tümlenmiş modüldür. W-tümlenmiş modüllerin sınıfı belli bir şartı ...
  • W-uzaklık fonksiyonu ve sabit nokta teoremleri 

   Karayilan, Hakan (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada w -uzaklık fonksiyonları ile oluşturulan sabit nokta teoremleri ve bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiş, ayrıca, fonksiyonların sabit noktalarıyla metrik yapısı arasında karakterizasyonlar belirlenmiştir. ...