Now showing items 299326-299345 of 623999

  • J eğrisi analizi ve Türkiye üzerine bir uygulama 

   Kemeç, Abidin (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmada dış dengeye yönelik temel yaklaşımlar incelemiş ve devalüasyon politikasının etkinliği analiz edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, 1997- 2013 dönemi verilerini kullanarak devalüasyon politikasının etkinliğini ...
  • J eğrisi hipotezi: Türkiye ve avro bölgesi arasındaki ikili ticaret üzerine bir analiz 

   Özdemir, Salih (NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-12)
   Magee (1973) tarafından literatüre dâhil edilmesinden bu yana çok sayıda çalışma, J-Eğrisi hipotezinin geçerliliğini farklı ülkeler için farklı yöntemler kullanarak test etmiştir. Toplulaştırılmış veriler ve ikili ticaret ...
  • J tip ısıl çift kalibrayonunda sıcaklık kuyusu ısı dağılımı kaynaklı belirsizliğin azalması 

   Erbil Çakir, Zeynep (BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09-21)
   Bu çalışmada, J tipi ısıl çift kalibrasyonunu iyileştirme amacıyla, sıcaklık kuyusu ısı dağılımı kaynaklı belirsizliği düşürmek için Taguchi yöntemi ile deney tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ısı dağılımını ...
  • (J, Pn) toplanabilirliği için tauber teoremleri hakkında 

   Tandoğan, Yusuf Ali (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V ÖZET Kısmi toplamlar dizisi (Sİ olan 2a sonsuz serisi ve rilmiş olsun. Biz burada baştan sona kadar n p > 0, P 2 p n n v=Q v ve p(ı) = S p ın n=0 n kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapını 1 kabul edeceğiz, Biz aşağıdaki ...
  • J-curve hypothesis: Evidence from Afghanistan 

   Rezaee, Fareshta (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-12)
   Bu tez, 2005:1- 2017:12 dönemi için Afganistan'da ulusal para değer kaybının kısa ve uzun vadeli etkilerini incelemektedir. Çalışmada, pozitif döviz kuru şokunun (devalüasyon) ihracat, ithalat ve dolayısıyla ticaret ...
  • J-fest digital video archive: From event specified temporalities to media specified temporalities 

   Nas, Duygu (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ/Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-15)
   Bu tez anılarımızı ve hafızamızı koruyan arşivin önemini ve onun yen media teknolojilerine bağlı oral değişen dinamiklerini araştırıyor. Teorik çerçevesi başlıca teknik medya kültürünün belirli bir ontolojik anlayışından ...
  • J-holomorfik eğriler ve Arnold iddiası 

   İşim Efe, Melike (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde simplektik manifoldlar, Hamiltonian vektör alanları ve Morse Teorisi hakkında bilgiler verilerek, bu bilgiler yardımıyla Arnold İddiası açıklanmıştır. Arnold İddiası'nın ispatlanmış versiyonu, tarih içinde ...
  • J. A. Mac Gahan`ın `Campaigning on the oxus and the fall of Khiva` adlı eserine göre Rus işgali sırasında Hive 

   Ayönü, Fatma (EGE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Çarlık Rusyası, XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Orta Asya'ya doğru yayılmaya başladı. XIX. yüzyıla gelindiğinde Ruslar Türkistan sınırlarına dayanmıştı. Ruslar Türkistan'da kurulmuş olan bağımsız Hive, ...
  • J. Brahms Op. 108 No: 3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı`nın teknik müzikal ve biçimsel analizi 

   Kapçak, Şeydagül (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?J.Brahms ?Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı?nın Teknik Müzikal ve Biçimsel Analizi? adlı bu araştırma J.Brahms?ın, oda müziğinde ve keman eğitiminde önemi büyük olan, melodik yapısı, ritmik yapısı, müzik yazısı ...
  • J. H. Hale şeftali çeşidinde hasat sonrası görülen hastalıklara karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar 

   Karabulut, Özgür Akgün (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET J. H. HALE ŞEFTALİ ÇEŞİDİNDE HASAT SONRASI GÖRÜLEN HASTALIKLARA KARŞI KİMYASAL SAVAŞIMA ALTERNATİF OLABİLECEK YÖNTEMLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Bu çalışmada, şeftali meyvelerinde hasat sonrası hastalıklara neden olan ...
  • J. Habermas`ın İletişimsel Eylem Kuramı açısından insan hakları problemi 

   İstanbullu, Elif (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Habermas'ın araştırma programının merkezinde İletişimsel Eylem Kuramı ve iletişimsel rasyonalite kavrayışı bulunmaktadır. İletişimsel rasyonalite fikri ise modernite eleştirisi-savunusunun temelini teşkil eder. Bu ...
  • J. J. Rousseau`nun Tanzimat Dönemi fikir hayatımıza etkileri 

   Yanik, Alim (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   SUMMARY It is generally accepted that J. J. Rousseau is the last figure of concept of `social contract` among the state theoricists. Bill of Human and Citizien Rights, declared after 1789 French Revolution, resulted from ...
  • J. L. Austin`in söz edimleri çözümlemesinin dil felsefesi açısından değerlendirilmesi 

   Altinörs, Selami Atakan (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • J. Locke ve Berkeley`de bilgi 

   Durhan, Gülümser (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, iki deneyci filozof Locke ve Berkeley'in bilgi görüşlerini ve ilgili tartışmaları serimlemektir.Locke'un amacı insan bilgisinin doğasını, derecesini ve kapsamını incelemektir. Bunun için işe, ...
  • J. Locke ve G. W. F. Hegel`de hak kavramı 

   Altunbilek, Pinar (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Locke ve Hegel'in felsefelerinde 'hak' kavramına ilişkin düşüncelerinin karşılaştırma yoluyla ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaç için, çalışmada, hak kavramıyla ilişkisini kurdukları diğer ...
  • J. Locke`da insan özgürlüğü ve hukuk 

   Demir, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ JOHN LOCKE'DA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUK Mustafa DEMİR Danışman: Doç Dr. H. Ömer ÖZDEN 2005- SAYFA: 174 Jüri :Prof Dr. Ali EROĞLU Doç. Dr. H. Ömer ÖZDEN YrdDoç Dr. Osman ELMALI Özgürlük, insanın ...
  • J. Locke`da insan özgürlüğü ve hukuk 

   Demir, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ JOHN LOCKE'DA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUK Mustafa DEMİR Danışman: Doç Dr. H. Ömer ÖZDEN 2005- SAYFA: 174 Jüri :Prof Dr. Ali EROĞLU Doç. Dr. H. Ömer ÖZDEN YrdDoç Dr. Osman ELMALI Özgürlük, insanın ...
  • J. Locke`da insan özgürlüğü ve hukuk 

   Demir, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ JOHN LOCKE'DA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUK Mustafa DEMİR Danışman: Doç Dr. H. Ömer ÖZDEN 2005- SAYFA: 174 Jüri :Prof Dr. Ali EROĞLU Doç. Dr. H. Ömer ÖZDEN YrdDoç Dr. Osman ELMALI Özgürlük, insanın ...
  • J. Locke`da insan özgürlüğü ve hukuk 

   Demir, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ JOHN LOCKE'DA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUK Mustafa DEMİR Danışman: Doç Dr. H. Ömer ÖZDEN 2005- SAYFA: 174 Jüri :Prof Dr. Ali EROĞLU Doç. Dr. H. Ömer ÖZDEN YrdDoç Dr. Osman ELMALI Özgürlük, insanın ...
  • J. M. Coetzee`nin Düşman ve Utanç adlı romanlarında sessizlik, aidiyet eksikliği ve toplumsal cinsiyet 

   Kepekçi, Egemen (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bireylerin konuşma ve yazma gibi edimleri ile aidiyet hisleri ve deneyimleri birbirleriyle yakından ilgilidir. Ataerkil sistem bireylere dayattığı toplumsal cinsiyet pratikleri dolayısıyla sessizlik ve aidiyet konusunda ...