Now showing items 235870-235889 of 623999

  • H 320 LA saçlarının balistik darbe etkisindeki performanslarının belirlenmesi 

   Durmuş, Ali (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada Erdemir tarafından 7132 kalite no 'su ile üretilen soğuk şekillendirmeye uygun yüksek akma dayanımlı soğuk haddelenmiş (DİN EN 10268-99, kalite: H 320 LA) saçların balistik darbe etkisindeki ...
  • H tipi hidrolik presin topolojik optimizasyonu ve konum kontrolü 

   Sezgen, Haşmet Çağri (NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada endüstriyel 300 ton kapasiteli H tipi bir hidrolik presin yapısal analizi, topolojik optimizasyonu ve konum kontrolü gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Çalışmanın temel amacı, maliyetinin ...
  • H tipi plan düzensizliği olan betonarme yapılarda perde yeri seçiminin yapısal davranışa etkisinin incelenmesi 

   Şentürk, Eyüp (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-09)
   Betonarme yapılarda düzensizlikler ve diğer dış etmenler sebebiyle yapılardahasarlar ve göçmeler meydana gelebilir. Bu çalışmada, betonarme binalarda kiriş vedöşeme süreksizliğinin yapısal davranışa etkisi araştırılmıştır. ...
  • H ve T- refleks yanıtlarındaki egzersiz ve egzersiz tiplerine bağlı değişikliklerin karşılaştırılması 

   Urat, Tekiner (FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   1. ÖZET H ve T- Refleks Yanıtlarındaki Egzersiz ve Egzersiz Tiplerine Bağlı Değişikliklerin Karşılaştırılması Periferik sinirlerin proksimal segmentlerinin elektrofizyoloji laboratuarlarında klasik sinir iletim çalışması ...
  • H&-robust optimal kontrol tekniğinin kullanılması ile T 700 turbo motorunun güç türbini hızının kontrolü 

   Yilmaz, Cüneyt (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Günümüzde Silahlı Kuvvetler1 in en önemli unsurlarından olan Apache ve Blackhawk helikopterlerinin manevra kabiliyeti, emniyeti ve verimliliği açısından bu helikopterlerde kullanılan GE-T700 turbo motorunun güç türbini ...
  • H() H(p) ile genişletilmiş hecke gruplarının bazı normal alt grupları ve sürekli kesirler 

   Koruoğlu, Özden (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET H(X) İLE H(Xp) GENİŞLETİLMİŞ HECKE GRUPLARININ BAZI NORMAL ALT GRUPLARI VE SÜREKLİ KESİRLER Özden KORUOĞLU Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı (Doktora Tezi / Tez Danışmanı: Yrd. ...
  • H(/lambda _{4})hecke grubunun sonlu indeksli alt grupları 

   Filiz, Betül (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde H(/lambda _{4}) Hecke grubunun sonlu indeksli normal alt grupları gösterilmiştir.Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü olan birinci bölümde, çalışma tanıtılmıştır.İkinci bölümde, diğer bölümlerde gerekli ...
  • H(/lambda _{6}) hecke grubunun sonlu indeksli alt grupları 

   Keskin, Nur (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde H(/lambda _{6}) Hecke grubunun sonlu indeksli normal alt grupları verilmiştir.Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü olan birinci bölümde, çalışma tanıtılmıştır.İkinci bölümde, diğer bölümlerde gerekli ...
  • H(?5) Hecke grubu ve bazı alt grupları 

   Saldik, Asiye (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde H( 5) hecke grubu ve onun komütatör, kuvvet, denklik, temek denklik ve serbest normal alt grupları çalışılmıştır.Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür.İkinci bölümde çalışma süresince ...
  • H(q ) Hecke grupları ile ilgili minimal polinomlar 

   Özgür, Birsen (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   H(?_q ) Hecke Grubu, q?N, q?3 olmak üzere ?_q=2cos ??q için R(z)?-1/z ve T(z)?z+?_q kesirli doğrusal dönüşümleri tarafından üretilen PSL(2,R)'nin ayrık bir alt grubudur. Hecke gruplarının denklik ve temel denklik alt ...
  • H-25M-S katalizörlerle MTBE sentezi 

   Koçak, Beril (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Benzine oktan yükseltici olarak eklenen kurşunlu bileşiklerin, yarattıkları çevre sorunları nedeniyle kullanımları giderek kısıtlanmaktadır. Bunların yerine oksijenli hidrokarbonların, özellikle de metil tersiyer-bütil ...
  • H-asitin foto-fenton-benzeri prosesi ile oksidasyonunun optimizasyonu ve oksidasyon ürünlerinin toksisitelerinin incelenmesi 

   Ayten, Nuray (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   H-asit ticari öneme sahip çok sayıda tekstil azo boyar maddesinin üretiminde hammadde olarak sıklıkla kullanılan biyolojik açıdan dirençli, fotokimyasal açıdan kararlı yapıda bir naftalen sülfonat türevidir. Polar ve ...
  • H-düzlem horn anten ışımasının parametrik analizi 

   Yurduseven, Ozan (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada H-düzlem horn antenin dalga kılavuzunun uzunluğu, genişliği, kanat uzunluğu, kanat açısı, duvar kalınlığı, beslemenin konumu gibi çeşitli parametrelerinin değiştirilmesi suretiyle antenin ışıma karakteristiğindeki ...
  • H-infinity based filtering for systems with time delays and application to vehicle tracking 

   Ezercan, Mehmet Sami (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   üOZETË ËË ËşËZAMAN GECIKMELI SISTEMLER ICIN Hâ TABANLIËË Ë ËKESTIRIM VE ARAC TAKIP PROBLEMINE UYGULANMASIşMehmet Sami EZERCANElektrik ve Elektronik Mühendisli¯i Bülümü Yüksek Lisansu g ou u uüTez Yüneticisi: Prof. Dr. ...
  • H-infinity control of mechanical systems with input delay 

   Emrehan, Ahmet Furkan (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında giriş gecikmeli mekanik sistemler için H-sonsuz problemi incelenmiştir. Bu problemin çözümünde Lyapunov-Krasovskii fonksiyonelleri kullanılmıştır. Bu fonksiyoneller yardımı ile sistemi kararlı hale ...
  • H-infinity controller design for uncertain multiple-time-delay systems 

   Ünal, Hakki Ulaş (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, belirsiz çoklu zaman gecikmelerine sahip sistemler için H-sonsuz denetleyici tasarımı üzerine çalışılmıştır. Bu sistemler için H-sonsuz denetleyici tasarımı yapılırken nominal zaman gecikmeleri dışarı alındığından ...
  • H-katlı sayısal yarıgruplar 

   Kiliç, Mesut (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada verilen bir sayısal yarıgrup ve bir h pozitif tamsayısı yardımıyla yeni bir sayısal yarıgrup oluşturulacaktır. Oluşturulan bu sayısal yarıgruba h-katlı sayısal yarıgrup denilecektir. Bu yeni yapının özellikleri ...
  • H-köprü sürücü tabanlı motor hız kontrolü ve uygulaması 

   Hataş, Hasan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-24)
   Bu çalışmada; sürekli mıknatıslı doğru akım (SMDA) motorunun, darbe genişliği modülasyonu (PWM) yöntemi kullanılarak ileri ve geri yönde hız kontrolü hem benzetim programı ortamında hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. ...
  • H-ras aktif hücrelerinin Fibronektin proteinine bağlanma yeteneklerinin incelenmesi 

   Firat, Çağlar (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ras proteini, aktif olduğu hücrelerde sinyal iletimi yollarının düzenlenmesinde, hücre büyümesi ve farklılaşmasında merkezi bir moleküldür. Ras uyarıcı döngünün aktifleşmesinin, çeşitli kanserlerin ilerlemesinde önemli bir ...
  • H-X (X=H, F, Cl, Br, I) iki atomlu moleküllerin anharmonik potansiyel parametrelerinin tayini 

   Ükte, Hülya (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada H-X (X=H, F, Cl, Br, I) moleküllerin anharmonik potansiyel parametreleri, Morse potansiyelinin seri açılımı ve perturbasyon teorisi yardımıyla hesaplandı. Elde edilen k_2 ve k_4 değerleri kullanılarak H-X (X=H, ...