Now showing items 351219-351238 of 623999

  • L 2 learnes self-image: A study on the strategies employed in reading short stories in L 1 and L 2 

   Kesen, Aynur (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLDE VE ÖĞRENDİKLERİ YABANCI DİLDE YAZILMIŞ KISA ÖYKÜLERİ OKURKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLERE AİT DÜŞÜNCELERİ Aynur KESEN Yüksek Lisans Tezi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: ...
  • L Analyse structurale des `Contes du Chat Perche` de Marcel Ayme 

   Er, Abdullah (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Vladimir Propp, Masal an Biçimbilimi 'yle, yapısal anlata çözümlemesi alanında yeni bir yöntem başlatmaştar. Propp, Afanasyev'in derlemiş olduğu Rus Halk Masallarını çözüm ley er ek bütün olağanüstü ...
  • L Art de narration dans le proces-verbal dans terra amata et dans le chercheur d`or de Jean-Marie Gustave Le Clezic 

   Mataraci, Nur Melek (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Jean-Marie Gustave Le Clezio, XX. yüzyıl ikinci dönem Fransiz romanına yeni ufuklar açmış olan ve üretkenliği ile hâlâ güncelliğini koruyan bir yazar olarak karşımıza çikryor. H Dünya Savaşı'nın bütün ...
  • L band EKFY`nin (erbiyum katkılı fiber yükselteçler) sıcaklığa bağlı boyunun genetik algoritma ile optimizasyonu 

   Mustafa, Damt Adnan Mustafa (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Bilişim Enstitüsü, 2018-08-06)
   Uzun mesafeli haberleşme ve dalga boyu bölmeli çoğullama (DBÇ) sistemlerinde, erbiyum katkılı fiber yükselteçler (EKFY) büyük öneme sahiptir. Uzun mesafeli haberleşme sistemlerinde alıcı kısmında sinyallerin kaybolmaması ...
  • L biçimindeki betoarme plakların elastik ve plastik tasarımı 

   Aköz, Sevtap (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmını içeren birinci bölümde çalışmanın konusu ve amacı hakkında genel bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde elastik plak teorisi ve klasik çözüm yöntemlerinden ...
  • L en kesitli betonarme perde duvarların dayanım ve stabilitelerinin araştırılması 

   Hasnalbant, Mehmet (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-16)
   Düzlem betonarme perde duvarlar uzun zamandır yatay yüklerin karşılanmasında etkin olarak kullanılan, kat ötelemelerini sınırlandırarak yıkıcı depremler sırasında can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltan yapı elemanlarıdır. ...
  • L Enseignement de la grammaire dans la classe de F.L.E 

   Türkmen, Cihan (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu araştırmanın amacı, iletişimsel yaklaşımın hangi ölçülerde daha etkili olduğunu gözlemlemek için, dilbilgisi öğretiminde kullanılan iki farklı yaklaşımın karşılaştırılmasıdır. Veriler, Anadolu Üniversitesi Eğitim ...
  • L enseignement du vocabulaire dans une classe de Fle 

   Derici, Tülay (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yabancı bir dili ögrenmek, o dilde iletisim kurabilmektir. Yabancı bir dildeiletisim kurabilmek için dil ögrenenin, söz konusu yabancı dile ait toplumsal vekültürel ögeleri tanımakla birlikte, dilin en önemli bilesenini ...
  • L Ensemble des elements scniques et de l`absurde dans deux pieces de Samuel Beckett 

   Özen, Eyüp Özgür (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   III Bu çalışmanın amacı Uyumsuz Tiyatro'nun ustalarından sayılan Samuel Beckett'in `Godot'yu Beklerken` (En Attendant Godot) ve `Oyunun Sonu` (Fin de Partie) adlı iki ünlü oyununun, belli başlıklar altında ...
  • L Etude de l`angoisse et du pessimisme c hez Ionesco 

   Sarica, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   125 SUMMARY Ionesco is a playwright who was depressed with the idea of a confined and limited life. The negative traces of this feeling is clearly seen in his autobiographic works as well as in his critical and dramatic ...
  • L Etude de l`angoisse et du pessimisme c hez Ionesco 

   Sarica, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   125 SUMMARY Ionesco is a playwright who was depressed with the idea of a confined and limited life. The negative traces of this feeling is clearly seen in his autobiographic works as well as in his critical and dramatic ...
  • L Etude de l`angoisse et du pessimisme c hez Ionesco 

   Sarica, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   125 SUMMARY Ionesco is a playwright who was depressed with the idea of a confined and limited life. The negative traces of this feeling is clearly seen in his autobiographic works as well as in his critical and dramatic ...
  • L Etude de l`angoisse et du pessimisme c hez Ionesco 

   Sarica, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   125 SUMMARY Ionesco is a playwright who was depressed with the idea of a confined and limited life. The negative traces of this feeling is clearly seen in his autobiographic works as well as in his critical and dramatic ...
  • L Etude de l`angoisse et du pessimisme c hez Ionesco 

   Sarica, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   125 SUMMARY Ionesco is a playwright who was depressed with the idea of a confined and limited life. The negative traces of this feeling is clearly seen in his autobiographic works as well as in his critical and dramatic ...
  • L Etude du `temps` dans le textes ladichotomie discours/recit 

   Dedebaş, Şelale (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Dil konusundaki araştırmalar isa'dan önce 5. yüzyılda başlamış olmasına rağmen, dilin bir bilim dalı olarak ele alınması ancak 20. yüzyılın başlarında gerçekleşebilmiştir. 1916 yılında Saussure'ün ...
  • L Expression de l`hypothese en Français 

   Yaman, Tülay (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Bir dili iyi tanımak onun bütün kuruluş şekillerini bilmedi gerektirir. Fransızca da cümle kuruluşları bakımından zengin bir dildir. Herhangi bir türde.yazı.yazmak istendiğinde amaç, sebep, sonuç, W£saj im, / ...
  • L Expression de l`opposition en Français dans le cadre des theories de l`enonciation et de la pragmatique 

   Sönmez, Sevim (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   11 - Ö Z S T Bu çalışmada dar ve geniş anlamıyla SÖZCBLSK ve EDİMBİLÎM olgula rına değinildikten sonra Fransızca'da karşıtlık belirten bağlaçla rın sözcelem durumları içerisinde nasıl `argumentatif` bir değer kazandığı, ...
  • L Image de la femme dans les fleurs du mal 

   Sivri, Medine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   French poetry lived its heyday in the 19th century after it had passed from a retention period in the 18th century. Many literary trends such as romanticism, symbolism and surrealism gave their best products in the field ...
  • L Image de la femme dans les fleurs du mal 

   Sivri, Medine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   French poetry lived its heyday in the 19th century after it had passed from a retention period in the 18th century. Many literary trends such as romanticism, symbolism and surrealism gave their best products in the field ...
  • L Image de la femme dans les fleurs du mal 

   Sivri, Medine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   French poetry lived its heyday in the 19th century after it had passed from a retention period in the 18th century. Many literary trends such as romanticism, symbolism and surrealism gave their best products in the field ...