Now showing items 301010-301029 of 623999

  • (k ,m) -değme metrik manifoldlar 

   Küçük, Erhan (DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   (k,u) -CONTACT METRIC MANIFOLDS. Erhan KÜÇÜK Mathematics, MSc Thesis, 2005 Thesis Adviser: Yrd.Doç. Dr.Ahmet YILDIZ SUMMARY The thesis has three chapters In the first chapter we give some basic notions and definitions which ...
  • K band substrate integrated waveguide power dividers 

   Kiriş, Orçun (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında Substrat Tümleşik Dalga Kılavuzu (STDK) teknolojisi kullanılarak çeşitli güç bölücü yapıları incelenmiştir. Geleneksel ikiye bölen güç bölücü yapıları olarak bilinen 1 x 2 Y ve T-Bağlantı güç bölücülerinin ...
  • K beta/K alfa X-ışını şiddet oranlarına kimyasal etkiler 

   Küçükönder, Adnan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada hem 22 < Z < 29 bölgesinde olan 3d elementleri hemde As,Se,Bı/Zr ve Ce elementleri için Y^^jKa. x-ışmı şiddet oranlarına kim}'asal durumun etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Numunelerin ...
  • K dağılımlı ortamda uyarlanır sezimleme kullanan iki yeni algoritma 

   Açikgöz, Yasemin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   K DAĞILIMLI ORTAMDA UYARLANIR SEZIMLEME KULLANAN İKİ YENİ ALGORİTMA Yasemin Açıkgöz Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ÖZ Sabit Yanlış Alarm Oranı (SYAO) işlemcileri, gürültü seviyesinin ...
  • K modal lojiğinin genişlemeleri üzerine 

   Kayalik, Melike (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET K MODAL LOJİĞİNÎN GENİŞLEMELERİ ÜZERİNE KAYALIK, Melike Yüksek Lisans Tezi, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet TERZİLER Haziran 2003, 45 sayfa Giriş ve ön Bilgiler bölümleri dışmda bu tez esas olarak ...
  • K shortest path problem together with arc tolerances 

   Yilmaz, Burhan Hakan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET K EN KİSA YOL PROBLEMİ ¥E ARK TOLERANSLARI Mi N HESAPLANMASI YİLMAZ, Hakan Yüksele Lisans Tezi, End. Müh. Bölümü Tez Yöneticisi: Dec.ûr. Canan SEPİL Mayıs 1990 Bu makalede, doğrultusuz, ark uzunlukları pozitif olan ...
  • K tabakası geçiş hızlarının ölçülmesi 

   Porikli, Sevil (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yüksek Lisans Tezi K TABAKASI GEÇİŞ HIZLARININ ÖLÇÜLMESİ Sevil PORÎKLİ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışmanı: Doç. Dr. Yakup KURUCU Bu çalışmada atom numarası 26 < Z < 67 ...
  • K tabakasından L tabakasına boşluk geçiş ihtimallerinin ölçülmesi 

   Tarakçioğlu, Mehmet Türker (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, floresans veriminin deneysel değerleri kullanılarak K, Ca, Ti, V, Cr, Mn,Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Ba, La ve Ce element ve bileşikleri içinAuger veriminin ve K tabakasından L tabakasına ...
  • K tabakasından L tabakasına boşluk geçişi ihtimaliyetinin ölçülmesi ve hesaplanması 

   Ertuğral, Birol (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, 16<Z<92 atomik aralığındaki 52 element için K tabakasından L tabakasına boşluk geçişi ihtimaliyetleri, ?]kl, deneysel K X-ışını şiddet oranlarının kullanılmasıyla elde edilmiştir. Farklı numunelerden ...
  • K tek sayı olmak üzere (v, k, ^)-simetrik dizaynın C-kodu için bir olasılık fonksiyonu tayini ve düzensizlik ölçüsü önerisi 

   Ustamehmetoğlu, Ayten (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kodlar kuramı ile ilgili bilgiler, ikinci bölümde ise Simetrik dizaynlar ele alınmıştır. Tezin özgün bölümünü oluşturan son bölümde ise k tek sayı olmak üzere (v, k, ...
  • K ve Ca bileşikleri için K-L boşluk geçiş ihtimaliyetlerinekimyasal etkilerin belirlenmesi 

   Ergüven, Medine (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-18)
   K ve Ca bileşikleri için K tabakasından L tabakasına boşluk geçiş ihtimaliyetleri ve Auger elektronlarının yayınlama ihtimaliyetlerinin oranı ve K tabakası flüoresans verimi X-ışınları çizgi şiddetleri kullanılarak çalışıldı. ...
  • K ve Ca bileşiklerinin X-ışını şiddet oranları üzerine kimyasal etki 

   Tekbiyik, Ahmet (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, potasyum ve kalsiyum bileşiklerinin Kp/Ka X-ışını şiddet oranlarının üzerine kimyasal etki araştırılmıştır. Numuneler 50 mCi'lik, 5,96 keV enerjili 55Fe radyoizotop halka kaynağından yayımlanan fotonlarla ...
  • K ve dirsek tipi eğik elemanlarla rijitleştirilmiş deprem etkisindeki yapıların lineer davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

   Çavdar, Özlem (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde yaygın kullanım alanı bulan betonarme çerçeve sistem yapılar düşey yükler altında genellikle ülkelerin ekonomileriyle bağdaşan emniyete sahip olmakla beraber yatay yükler altında, özellikle yapı yüksekliği arttıkça ...
  • K ve K4 modal mantıklarının modelleri üzerine 

   Kahraman, Onur (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, K ve K4 modal mantıklarının sonlu Henkin yöntemiyle ve filtreleme yöntemiyle elde edilen modal modellerinin izomorf oldukları kanıtlanmıştır. Bu amaçla K ve K4'ün modal tamlığından ve kanonik modellerden ...
  • K ve L x ışını şiddet oranları üzerine kimyasal etkiler 

   Söğüt, Ömer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, CrxNi--x ve CrxAlı-x alaşımlarında Cr ve Ni'in Kp/Ka şiddet oranlarına alaşım etkisi ve Hg, Pb ve Bi elementlerinin bileşiklerinde Lp/La, La+Ln. / l_p ve Ly/La şiddet oranlarına kimyasal etkiler ...
  • K Vitaminine bağlı kan pıhtılaşma faktörlerinin HPLC ile ayrımı 

   Otamiş, Tülin (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   1. ÖZET K vitaminine bağımlı kan pıhtılaşma faktörleri olan protrombin (faktör E), faktör VE, faktör DC, faktör X, protein C ve protein S karaciğerde sentezlenir. Karaciğer kan koagülasyonu ve hemostaz mekanizmasında önemli ...
  • K vitaminine bağımlı sığır plazma proteinlerinin sistematik saflaştırılması ve HPLC ile değerlendirilmesi 

   Uras, Ahmet Riza (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • K vitamininin değişik koşullardaki elektrokimyasal davranışı ve analizi uyarlanması 

   Gümüş Gergeroğlu, Zinar Pinar (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET K VİTAMİNİNİN DEĞİŞİK KOŞULLARDAKİ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE ANALİZE UYARLANMASI GÜMÜŞ (GERGEROĞLU), Zinar Pınar Yüksek Lisans Tezi, Kimya Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Gürel NİŞLÎ Prof. Dr. Duygu TOSCALI Şubat ...
  • K, Ca, Br, I ve Sm bileşiklerinin toplam atomik tesir kesiti, toplam moleküler tesir kesiti, toplam elektronik tesir kesiti, etkin atom numarası ve etkin elektron yoğunluğunun belirlenmesi 

   Tekerek, Saniye (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-08)
   Gama radyasyonunun madde ile etkileşiminin incelenmesi nükleer tıp, radyasyondan korunma ve radyasyon fiziği alanında önemli bir konudur. Gelişen teknoloji ile birlikte radyasyonun başta sağlık, sanayi ve enerji gibi ...
  • (k,h)-konveks fonksiyonlar ve bazı integral eşitsizlikleri üzerine 

   Karaoğlan, Ali (ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eşitsizlikler, konveks fonksiyonlar ve kesirli integrallerin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, tezin diğer bölümlerinde kullanılacak olan ...