Now showing items 598670-598689 of 623999

  • X 25 paket anahtarlamalı telekomünikasyon şebekesinde yüksek debili veri iletimi 

   Koçyiğit, İbrahim (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   oz X.25 PAKET ANAHTARLAMALl TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKESİNDE YÜKSEL DEBİLİ VERİ İLETİMİ Bu tezde, paket anahtarlama tekniği ve bu tekniği kullanan X.25 tabanlı paket anahtarlama şebekeleri(X.25 PSDN) incelenmiştir. PSDN'ler ...
  • X ? XV. yüzyıllar arasında üretilmiş delik-işi islami kandil zarfları ve mekanda yarattıkları etki üzerine bir deneme 

   Maralcan, Meltem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Aydınlatma tarihinde süslemeleri ve işçilikleri ile sanatsal olarak değeri çok yüksek olan delik-işi kandil zarfları bu tezin konusu olmuştur. Özellikle X ? XV. yüzyıllar arasında üretilmiş İslami kandil zarfları ve ...
  • X band 7 BIT MMIC phase shifter design 

   Erçil, Erdinç (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-17)
   Modern faz dizili anten radarlarında hüzmenin istenen tarafa yönlendirilmesi için çokmiktarda elektronik denetimli faz kaydırıcıya gereksinim duyulmaktadır. Busistemlerde huzme açısı hatası sistemin diğer elemanlarının ...
  • X band block upconverter design for VSAT applications 

   Taş, Deniz Gezmiş (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-27)
   VSAT haberleşmesi kullanıcılara farklı yerlerde olmalarına rağmen güvenli ve mobilize bir haberleşme olanağı sunması nedeniyle önemini kaybetmeyen ve gelişen bir haberleşme türüdür.Bu çalışmada ticari veya askeri amaçlı ...
  • X band two layer printed reflectarray with shaped beam 

   Üçüncü, Gökhan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   X-bandında çalışan kosekant kare şekilli huzmeli mikroşerit yansıtıcı dizi ve besleme anteni tasarlandı, üretildi ve ölçüldü. Yansıtma dizisinin birim elemanı olarak çift katmanlı yapı kullanıldı. Şekilli huzmeli örüntü ...
  • X band TX reject waveguide bandpass filter design for satellite communication systems 

   Çelebi, İrem (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Uydu Haberleşmesi gibi çeşitli uygulamalarda, anten sistemleri hem alma hem gönderme yaptığı için filtrelere ihtiyaç duyulur. Bu tip sistemlerde antenin arkasındaki ekipmanları korumak için izole edilmesi gereken, gönderme ...
  • X band uygulamaları için dielektrik rezonatörlü osilatör 

   Kizilbey, Oğuzhan (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dielektrik rezonatörlü osilatörler günümüzde harp elektroniğinde, radar sistemlerinde, izleme sistemlerinde ve çeşitli haberleşme sistemlerinde geniş kullanım alanı bulmaktadır. Bu ürünler hem ticari hem de askeri sektörlerde ...
  • X band uygulamaları için metamateryaller ile anten parametresi iyileştirilmesi 

   Mali, Ahmet (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında mikroşerit anten yapısı için açıklık tekniği kullanılarak bantgenişliği arttırılmış. Daha sonra metamateryal dizi yapısı eklenerekbantgenişliği ve kazanç arttırılmıştır.Metamateryal yapı için omega ...
  • X bandındaki elektromanyetik alanın Drosophila melanogaster`de ömür uzunluğuna ve eşeye bağlı resesif letalite oluşumuna etkilerinin araştırılması 

   Koçak, Burcu (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   X BANDINDAKİ ELEKTROMANYETİK ALANIN DROSOPHİLA MELANOGASTEFTDE ÖMÜR UZUNLUĞUNA VE EŞEYE BAĞLI RESESİF LETALİTE OLUŞUMUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Burcu Koçak Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim ...
  • X bant frekans seçici yüzeyle radom tasarımı 

   Topcuoğlu, Cumhur (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-26)
   Frekans seçici yüzeyler (FSY) bir dielektrik tabaka üzerine basılan metal yamalar ya da açıklık elemanlarından oluşan iki boyutlu sonsuz periyodik dizilerdir. FSY'ler gelen elektromanyetik dalganın frekansına bağlı ...
  • X Epoksisiklopropanların sentezi ve reaksiyonları 

   Baran, Arif (FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   II ÖZET Yüksek Lisans Tezi EPOKSİSİKLOPROPLARIN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI Arif BARAH Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 1995, Sayfa: 91 Bu çalışmada, doymamış klorlu oksiranlara (1 -klor-5-meti ...
  • X hastanesinde biyolojik risk faktörlerinin l tipi matris metodu ve hata ağacı analiz (FTA) yöntemleri ilekarşılaştırılması 

   Çelik, Zehra (İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-27)
   Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslekhastalıkları, iş kazaları ve işe bağlı sağlık sorunları giderek artmaktadır.Kesici ve delici ekipman kullanımı ve aynı zamanda kan ve vücut sıvıları ilebulaşan ...
  • X kontrol diyagramlarının ekonomik tasarımı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sektörü uygulaması 

   Dağli, Özlem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalısmada Kontrol Diyagramları, Ölçülebilir Degiskenler çin KontrolDiyagramları ve X Kontrol Diyagramlarının Ekonomik Tasarımı arastırılmıstır.Kontrol diyagramlarının uygulanılması pek çok teknik ve davranıssal ...
  • X Kontrol kalite kontrol araç seçimi için bir uzman sistem 

   Günal, Neslihan (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Anahtar Kelimeler: Kalite kontrol, uzman sistem, uzman karar-destek sistemi, uzman kalite kontrol araç seçimi. Bu tezin amacı, kalite tasarım ve kontrol sistemleri için bir karar-destek mekanizması oluşturmaktır. Bu ...
  • X kromozomu üzerinde bulunan 15 SNP lokusunun Türkiye toplumundaki polimorfizmi 

   Tavaci, İlksen (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Adli Tıp Enstitüsü, 2018-08-06)
   Adli bilimlerde kimlik ve nesep tayininde genellikle nükleer DNA'daki STR lokusları kullanılmaktadır. Ancak özellikle aşırı derecede bozulmuş ve miktarı çok az olan örnekler üzerinde çalışırken her zaman söz konusu ...
  • X kromozomu üzerinde bulunan ındel lokuslarına ait multipleks panel geliştirilmesi 

   Uslu, Zülal Seval (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Adli Tıp Enstitüsü, 2020-02-24)
   Biyolojik delillerin bulunduğu birçok adli vakada DNA analizlerinden yararlanılarak faillere ulaşılabilmektedir. İnsersiyon-delesyon polimorfizmi, insan genomundaki bazların insersiyonuna (eklenmesine) ve/veya delesyonuna ...
  • X kromozomu ındel lokuslarının Türkiye`deki gen sıklığı 

   Özyer, Selen (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Adli Tıp Enstitüsü, 2020-02-24)
   Son yıllarda önem kazanan genetik varyasyonlardan InDel (insersiyon-delesyon) genomda nükleotidlerin, eklenmesi veya çıkarılması sonucu oluşan polimorfizm çeşididir. InDel'ler tüm, insan, DNA polimorfizminin yaklaşık ...
  • X kromozomuna bağlı 8 STR lokusunun polimorfizmi ve adli bilimlerdeki önemi 

   Açar, Erhan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Adli Tıp Enstitüsü, 2018-08-06)
   Adli bilimlerde kimliklendirme ve nesep tayinlerinde somatik STR lokuslarıkullanılmaktadır. Son yıllarda ise gonozomal STR lokusları kullanılmaya baslanmıstır. Buçalısmada X kromozomona özgü 8 STR lokusu (DXS8378, HPRTB, ...
  • X kromozomunda yer alan 5 farklı lokustaki tek nükleotid polimorfizmlerinin minisekanslama yöntemi ile araştırılması 

   Yeşil, Selin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Adli Tıp Enstitüsü, 2018-08-06)
   Adli genetik DNA analizi ile karşılaştırma yaparak, babalık testleri, olay yerinde bulunan biyolojik kanıtların kimlik tespitini yapmak, insan kalıntılarından kayıp kişileri kimliklendirme gibi hukuki problemleri çözümlemeye ...
  • X kuşağı ve Y kuşağının paternalist liderlik algıları üzerine bir araştırma 

   Dinç, Onur Görkem (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-08)
   Paternalistik liderlik davranışları, özellikle Doğu kültüründe oldukça yaygın olan liderlik davranışlarındandır. Bunun nedeni ise Doğu kültürünün Batı kültürüne göre daha toplulukçu ve yüksek güç mesafesine sahip olmasıdır. ...