Now showing items 453032-453051 of 623999

  • Q - gamma beta integralleri ve uygulamaları 

   Türk, Elif (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin amacı ve kaynak özetleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde q-analizdeki temel kavramlar ve bununla ilgili teoremler ile q-seriler ele alınmıştır.Üçüncü ...
  • Q - ortogonal fonksiyonlar 

   Korkmaz, Çağan (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Quantum analizin oluşması, temel olarak klasik türev tanımındaki x yerine qx? alınıp limitin kaldırılmasıyla tanımlanan q-türevle başlar. Bu tanım yardımıyla analizdeki bazı kavramlar yeniden üretilmiştir. Buradaki esas, ...
  • Q -baskakov operatörünün yakınsaklık özellikleri 

   Deniz, Emre (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez, ikisi açıklama ikisi de temel bölüm olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde tezin amacı ve kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde tezin konusunda kullanılacak bazı analiz ...
  • Q açısı ile ayak bileği burkulmaları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

   Uludağ, Mesut (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-25)
   Q açısı ile ayak bileği burkulmaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmaya yaşları 18-65 arasında olan ve alt ekstremite aks grafileri çekilmiş 36 (11 kadın-25 erkek) hasta dahil edildi. ...
  • Q açısının diz izokinetik kas kuvveti ile kas aktivasyonuna etkisi 

   Saç, Ajlan (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı, Q açısının diz izokinetik kas kuvveti ile kas aktivasyonuna olan etkilerini araştırmaktır.Materyal ve Metot: Çalışma; basketbol, voleybol, futbol branşlarında aktif spor yapan 50 erkek katılımcı ...
  • Q açısının gonartroz yatkınlığı ile ilişkisi 

   Havasli, Fatma (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızın amacı gonartrozun; Q açısı ve dominant taraf gibi multifaktöryel nedenler ile ilşkisini incelemektir.Gonartroz hastalarında Q açısı ilişkisini saptamak amacıyla fizik tedavi polikliniğinde gonartroz teşhisi ...
  • Q cimi üzerindeki trinomial genişlemeler 

   Bağirmaz, Nurettin (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-16)
   Bu tez esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümletez konusu tanıtılmış, ikinci bölümde cisim genişlemeleri hakkında genelbir özet ve temel teoremler ispatlarıyla verilmiştir.Üçüncü bölümde Galois teorisinin ...
  • Q humması hastalığına karşı tanı kiti oluşturulması amacıyla lipopolisakkarit-BSA konjugatlarının oluşturulması ve yapılarının incelenmesi 

   Kandur, Muhammed Yusuf (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Coxiella burnetii patojeninin sebep olduğu Q Humması hastalığı için basit, otomasyonu mümkün olan ve ucuz bir tanı kiti yapılmaya çalışılmıştır. Günümüzde bu hastalığın tespiti hastalığından şüphelenen canlılardan ...
  • Q nucleoside levels of tRNAs in meningiomas and astrocytomas 

   Aytaç, Uğur (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET MEN İ NJ İ OM ve ASTROS İ TOMLARDA tRNA'LARDAK; Q NÜKLEOZİD DÜZEYLERİ AYTAÇ, Uğur Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk Gündüz 87 sayfa, Şubat 1991 Taşıyıcı ...
  • Q regression neural network 

   Sarigül, Mehmet (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Q öğrenme yöntemi takviyeli öğrenme için önemli bir gelişme olmuştur. Ancak gerçek dünya problemlerinin sahip olduğu devasa büyüklükteki durum-aksiyon sayısı Q öğrenme yöntemini uygulanamaz hale getirmektedir. Bu durum ...
  • Q(Karekök m) cisminde bazı diophantine denklemlerinin çözüm metodları 

   Atasoy, Muzaffer (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma üç bölümden ibaret olup; Birinci bölümde, İleriki bölümlerde kullanılacak bazı temel kavramlar ve sonuçlar verildi. İkinci bölümde, iki, üç ve n bilinmeyenli Diophantine Denklemlerinin, Q( ^5 ) kuadratik ...
  • Q- bernsteın -chlodowsky polinomları ile yaklaşım 

   Çetinkaya, Merve (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-12)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; çeşitli fonksiyon uzayları ve doğrusal pozitif operatörlerin genel özellikleri ile bu uzaylar için bazı yaklaşım teoremleri gibi tez boyunca kullanılacak temel tanım ve ...
  • (q-)umbral analizde sheffer tipli polinomlar ve uygulamaları 

   Dere, Rahime (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin temel amacı, q-umbral analizdeki q-Sheffer polinomları ve bunların bir alt ailesi olan q-Appell polinomlarıyla ilgili çeşitli özellikler vermek ve bu özellikler yardımıyla bazı özel polinomları incelemektir. Bu ...
  • Q-analitik fonksiyonların Taylor serisi 

   Ateş, Gülnarin (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-05)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır.Tezin birinci bölümünde tezin amacı açıklanmış ve kaynaklara yer verilmiştir.İkinci bölümde ise; tezin genelinde sıklıkla başvurulacak olan genel tanım ve kavramlara yer verilmiştir.Üçüncü ...
  • q-analiz 

   Yardimci, Tuğçen (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • q-analiz ve q-integral operatörleri 

   Kurt, Kemal (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tezinde q-analiz, Hardy tipli eşitsizliklerin q-analogları, q-integral operatörleri ve bazı uygulamaları incelenmiştir.Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölüm giriş kısmıdır.İkinci bölümde, ...
  • Q-analizi ve uygulamaları 

   Gökşin, Esra (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezin ilk kısımı, q-analizinde gerekli tanım ve eşitliklerin yanısıra klasik analizin temel kavramları olan türev, integral ve seri kavramlarının q versiyonlarının tanıtılmasına ayrılmıştır. Tezin ikinci kısımı, bazı özel ...
  • Q-analizinde temel kavramlar ve uygulamalar 

   Aydin, Mustafa (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde tezin amacı açıklanmış ve kaynaklar hakkında bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde ise önce q-Analizinde bazı temel tanım ve kavramlar açıklanmış; daha sonra q-Binom Teoremi ...
  • Q-B spline ile fonksiyonlara yaklaşım 

   Özkan, Kadriye (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada ilk olarak spline fonksiyonunun temel özellikleri ve çeşitleri incelendi. B-spline fonksiyonu tanıtıldı. q-integer noktaları ve q-integer noktalarında B-spline konuları açıklandı ve örneklendirildi. Son kısımda ...
  • q-Balazs-Szabados operatörlerinin bir genelleşmesinin yaklaşım özellikleri 

   Karataşli, Pelin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   q-Balazs-Szabados operatörlerinin bir genelleşmesinin yaklaşım özelliklerinin incelendiği bu tezde ilk olarak Korovkin teoremi ispatlanmış; Balazs ve Balazs-Szabados operatörlerinin tanımı verilmiş; bazı özellikleri ...