Now showing items 299366-299385 of 623999

  • J.D. Salinger: The authentic hero against the phony world 

   Muradoğlu, Semra (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET J. D. Salingerln kahramanları modern dünyada yaşarken kendilerini toplumdan uzaklaşmış, yabancılaşmış hissederler. Bunun nedeni, bu çok zeki ve aşın duyarlı kahramanların toplumu oluşturan bireylerin yapmacıklılarını, ...
  • J.F.Lyotard`da `Gerçeklik` sorunu 

   Ülner, F. Berna (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Felsefe alanında modernizm-postmodernizm tartışma sına bakıldığında, bu tartışmanın, hep, birtakım `kriz` tanılarına dayanılarak yapıldığı görülür. Modernizm- postmodernizm tartışmasının önemli isimlerinden biri olan Jean ...
  • J.J. Rousseau felsefesinde insanın özgürlüğü problemi 

   Şimşek, Veli (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETÖzgürlük, insanoğlunun tarihsel süreç içinde aradığı, savaştığı,öldüğü, öldürdüğü bir kavramdır. İnsan için hayati öneme sahip böyle birkonuda felsefenin kayıtsız kalması beklenemez. Nitekim düşünce tarihindefelsefenin ...
  • J.J. ROUSSEAU`NUN DEVLET FELSEFESİ 

   Konuk, Şebnem (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Rousseau'nun eserlerinden de anlaşılabileceği üzere mücadele ettiği temel konu bireysel özerklik ile sosyal bağımlılık arasındaki çatışmadır. Amacı ise bireysel haklar ile toplumsal ödevleri uzlaştırarak barışın, ...
  • J.J.F. Dotzauer Exercises for Violoncello Book I metodunun incelenmesi 

   Topaloğlu, Taner (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırma Türkiye'de bulunan eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dalı viyolonsel eğitiminde sıklıkla kullanılan ?J.J.F.Dotzauer Exercises For Violoncello Book I? metodunun incelenmesine yöneliktir.Araştırmada ...
  • J.J.Rousseau`da `doğa durumu` kavramı ve özgürlük 

   Kiran, Abdullah (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • J.Locke ve G.Berkeley`de dil, düşünce ve varlık ilişkisi 

   Ergat, Emir Ali (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ J. LOCKE ve G. BERKELEY'DE DİL, DÜŞÜNCE ve VARLIK İLİŞKİSİ Emir Ali ERGAT Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN 2004-Sayfa:91 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN : Doç. Dr. Neşet TOKU : Yrd. Doç. Dr. ...
  • J.Locke ve G.Berkeley`de dil, düşünce ve varlık ilişkisi 

   Ergat, Emir Ali (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ J. LOCKE ve G. BERKELEY'DE DİL, DÜŞÜNCE ve VARLIK İLİŞKİSİ Emir Ali ERGAT Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN 2004-Sayfa:91 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN : Doç. Dr. Neşet TOKU : Yrd. Doç. Dr. ...
  • J.Locke ve G.Berkeley`de dil, düşünce ve varlık ilişkisi 

   Ergat, Emir Ali (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ J. LOCKE ve G. BERKELEY'DE DİL, DÜŞÜNCE ve VARLIK İLİŞKİSİ Emir Ali ERGAT Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN 2004-Sayfa:91 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN : Doç. Dr. Neşet TOKU : Yrd. Doç. Dr. ...
  • J.Locke ve G.Berkeley`de dil, düşünce ve varlık ilişkisi 

   Ergat, Emir Ali (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ J. LOCKE ve G. BERKELEY'DE DİL, DÜŞÜNCE ve VARLIK İLİŞKİSİ Emir Ali ERGAT Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN 2004-Sayfa:91 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Nevzat CAN : Doç. Dr. Neşet TOKU : Yrd. Doç. Dr. ...
  • J.M.G. le Clezio`nun ?Mondo et Autres Histoires? adlı yapıtında yabancılaşma ve yalnızlık 

   Aslan, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Le Clézio'nun Mondo et Autres Histoires Adlı Yapıtında Yabancılaşma ve Yalnızlık başlıklı bu çalışmanın amacı söz konusu yapıtı Hegel ve Marx'ın ortaya koyduğu şekliyle yabancılaşma ve yalnızlık olguları çerçevesinde ...
  • J.M.G. le Clezio`nun ?Mondo et Autres Histoires? adlı yapıtında yabancılaşma ve yalnızlık 

   Aslan, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Le Clézio'nun Mondo et Autres Histoires Adlı Yapıtında Yabancılaşma ve Yalnızlık başlıklı bu çalışmanın amacı söz konusu yapıtı Hegel ve Marx'ın ortaya koyduğu şekliyle yabancılaşma ve yalnızlık olguları çerçevesinde ...
  • J.M.G. le Clezio`nun ?Mondo et Autres Histoires? adlı yapıtında yabancılaşma ve yalnızlık 

   Aslan, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Le Clézio'nun Mondo et Autres Histoires Adlı Yapıtında Yabancılaşma ve Yalnızlık başlıklı bu çalışmanın amacı söz konusu yapıtı Hegel ve Marx'ın ortaya koyduğu şekliyle yabancılaşma ve yalnızlık olguları çerçevesinde ...
  • J.M.G. le Clezio`nun ?Mondo et Autres Histoires? adlı yapıtında yabancılaşma ve yalnızlık 

   Aslan, Fatih (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Le Clézio'nun Mondo et Autres Histoires Adlı Yapıtında Yabancılaşma ve Yalnızlık başlıklı bu çalışmanın amacı söz konusu yapıtı Hegel ve Marx'ın ortaya koyduğu şekliyle yabancılaşma ve yalnızlık olguları çerçevesinde ...
  • J.P. Sartre ve Albert Camus`da özgürlük sorunsalı 

   Sari, Burcu (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-20)
   Sartre ve Camus'nun dahil oldukları varoluşçu felsefelerinin temel konusu in-san ve insanın özgürlüğüdür. Bu yüzden tezin girişinde öncelikle, kısa da alsa, `varo-luşçuluk`un ne olduğu sorusu sorulmuş ve daha sonra ...
  • J.P. Sartre`in toplum felsefesinde diyalektik aklın yeri 

   Ürek, Ogün (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   11 ÖZET Sartre, toplum felsefesinde, diyalektik akim eleştirisi temelinde ortaya koyduğu oluş kuramıyla tarihin ve toplumun oluşumunu açıklamaya çalışır. Ona göre diyalektik akim hareketi tarihin ve toplumun oluşumunun ...
  • J.P.Sartre felsefesinde bulantı kavramı 

   Güvenç, Emel (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Varoluşçuluk, ortak kavramlara dayanan ama farklı içeriklerle yapılan felsefelerin ortak adıdır. Bu yüzden tek bir varoluşçuluk yoktur. Varoluşçu felsefeler, entelektualist ve sistematik felsefelere karşıt olarak özneyi ...
  • J.R. Searle ve J. Derrida`da anlam sorunu: Olağan/asalak sözcelem ayrımının geçersizliği 

   Güneytepe, Abdülkadir (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı, söyleme, anlatmaya çalışma ve anlama kavramlarını dikkate alarak, J. R. Searle ve J. Derrida'nın anlam sorununa ilişkin önerdiği çözümleri ve bu çözümlerin yeterliliğini değerlendirip, her iki kuramın ...
  • J.R.R. Tolkien`in Yüzüklerin Efendisi romanında fantastik karakterlerin yaratımında kullanılan görsel çağrışım kodlarının sahne ve gösteri sanatları bağlamında incelenmesi 

   Nalbantoğlu, Fatih (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019-08-16)
   `J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi Romanında Fantastik Karakterlerin Yaratımında Kullanılan Görsel Çağrışım Kodlarının Sahne Ve Gösteri Sanatları Bağlamında İncelenmesi` başlıklı doktora bitirme çalışması, ...
  • J.S. Bach tarafından flüt ve klavsen için yazılan Si Minör (BWV 1030) Sonat` ın form, analiz ve icra yönünden incelenmesi 

   Coşkun, Burcu (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Barok Dönem, müzik tarihinde 1600 ile 1750 yılları, İtalya'daki opera denemeleriyle başlamış, J.S. Bach'ın ölümüyle sona ermiş ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden ...