Now showing items 15395-15414 of 22967

  • Obje ve yanılsama ilgisinde çözümlemeler 

   Uzunoğlu, Melike Nur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, 20. yüzyıl ve sonrası sanatının içinde kullanılan objenin üslup özellikleri açısından incelemesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda obje ve yanılsamalar üzerinde durulan araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. ...
  • Obje ve yanılsama ilgisinde çözümlemeler 

   Uzunoğlu, Melike Nur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, 20. yüzyıl ve sonrası sanatının içinde kullanılan objenin üslup özellikleri açısından incelemesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda obje ve yanılsamalar üzerinde durulan araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. ...
  • Obje ve yanılsama ilgisinde çözümlemeler 

   Uzunoğlu, Melike Nur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, 20. yüzyıl ve sonrası sanatının içinde kullanılan objenin üslup özellikleri açısından incelemesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda obje ve yanılsamalar üzerinde durulan araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. ...
  • Obje ve yanılsama ilgisinde çözümlemeler 

   Uzunoğlu, Melike Nur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, 20. yüzyıl ve sonrası sanatının içinde kullanılan objenin üslup özellikleri açısından incelemesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda obje ve yanılsamalar üzerinde durulan araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. ...
  • Obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastalarda dini yönelim ve tanrı algısının incelenmesi: bir karma yöntem araştırması 

   Angin, Nakşiye Yasemin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-08)
   Bu tezin amacı Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanılı hastaların sahip olduğu dini yönelim ve Tanrı algısını incelemektir. Karma yöntem araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada nicel verilerin nitel verilerle açıklandığı ...
  • Ockhamlı William`da bilgi, mantık ve metafizik ilişkisi 

   Bingöl, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-19)
   Avrupa'da on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda ve modern düşünceyi şekillendirmede önemli rol oynayan Ockhamlı William, nominalizmin başlatıcısı olarak kabul edilir. Dinsel otorite karşısında bireysel hakların varlığını ...
  • OECD ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin testi ve mekansal analizi 

   Çay Atalay, Ayşe (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Yeşil düşüncenin kökeni doğu felsefesi ve sezgiciliği ile yerli halkların bilgeliğine inanarak, gezegendeki tüm canlıların doğanın yaşamsal bir parçası olarak görülmesi, maddeci ve endüstriyalist düşünce sistemlerine ...
  • OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi 

   Demirci, Ayhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri Zarflama Analizi (VZA), literatürde oldukça geniş uygulama alanı bulmuş olan bir etkinlik ölçüm yöntemidir. En etkin karar verme birimleri 1,00 etkinlik skoru alacak şekilde tüm girdi ve çıktılar ayrı ayrı ağırlıklandırabilen ...
  • OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi 

   Demirci, Ayhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri Zarflama Analizi (VZA), literatürde oldukça geniş uygulama alanı bulmuş olan bir etkinlik ölçüm yöntemidir. En etkin karar verme birimleri 1,00 etkinlik skoru alacak şekilde tüm girdi ve çıktılar ayrı ayrı ağırlıklandırabilen ...
  • OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi 

   Demirci, Ayhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri Zarflama Analizi (VZA), literatürde oldukça geniş uygulama alanı bulmuş olan bir etkinlik ölçüm yöntemidir. En etkin karar verme birimleri 1,00 etkinlik skoru alacak şekilde tüm girdi ve çıktılar ayrı ayrı ağırlıklandırabilen ...
  • OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi 

   Demirci, Ayhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri Zarflama Analizi (VZA), literatürde oldukça geniş uygulama alanı bulmuş olan bir etkinlik ölçüm yöntemidir. En etkin karar verme birimleri 1,00 etkinlik skoru alacak şekilde tüm girdi ve çıktılar ayrı ayrı ağırlıklandırabilen ...
  • Of-Çaykara bölgesi İslam âlimlerinin din anlayışı 

   Hacikeleşoğlu, Hizir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, mikro toplumsal yapı içerisinde Of-Çaykara bölgesi İslâm Âlimlerinin din anlayışları, sosyo-kültürel yapıya etkileri, karizmatik nitelikleri bağlamında açıklanarak Cumhuriyet dönemi din anlayışı tipolojilerini ...
  • Of-Çaykara bölgesi İslam âlimlerinin din anlayışı 

   Hacikeleşoğlu, Hizir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, mikro toplumsal yapı içerisinde Of-Çaykara bölgesi İslâm Âlimlerinin din anlayışları, sosyo-kültürel yapıya etkileri, karizmatik nitelikleri bağlamında açıklanarak Cumhuriyet dönemi din anlayışı tipolojilerini ...
  • Of-Çaykara bölgesi İslam âlimlerinin din anlayışı 

   Hacikeleşoğlu, Hizir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, mikro toplumsal yapı içerisinde Of-Çaykara bölgesi İslâm Âlimlerinin din anlayışları, sosyo-kültürel yapıya etkileri, karizmatik nitelikleri bağlamında açıklanarak Cumhuriyet dönemi din anlayışı tipolojilerini ...
  • Of-Çaykara bölgesi İslam âlimlerinin din anlayışı 

   Hacikeleşoğlu, Hizir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, mikro toplumsal yapı içerisinde Of-Çaykara bölgesi İslâm Âlimlerinin din anlayışları, sosyo-kültürel yapıya etkileri, karizmatik nitelikleri bağlamında açıklanarak Cumhuriyet dönemi din anlayışı tipolojilerini ...
  • Okçular/Berta havzası ve çevresinde tarihi ve arkeolojik arastırmalar 

   Yildirim, Sefa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Okçular/Berta Havzası ve çevresinin stratejik bir konuma sahip olmasınedeniyle tarih öncesi ve tarihi çağlar boyunca birçok medeniyete beşiklik ettiğibilinmektedir. Anadolu coğrafyası tarih boyunca insanoğlunun ...
  • Okçular/Berta havzası ve çevresinde tarihi ve arkeolojik arastırmalar 

   Yildirim, Sefa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Okçular/Berta Havzası ve çevresinin stratejik bir konuma sahip olmasınedeniyle tarih öncesi ve tarihi çağlar boyunca birçok medeniyete beşiklik ettiğibilinmektedir. Anadolu coğrafyası tarih boyunca insanoğlunun ...
  • Okçular/Berta havzası ve çevresinde tarihi ve arkeolojik arastırmalar 

   Yildirim, Sefa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Okçular/Berta Havzası ve çevresinin stratejik bir konuma sahip olmasınedeniyle tarih öncesi ve tarihi çağlar boyunca birçok medeniyete beşiklik ettiğibilinmektedir. Anadolu coğrafyası tarih boyunca insanoğlunun ...
  • Okçular/Berta havzası ve çevresinde tarihi ve arkeolojik arastırmalar 

   Yildirim, Sefa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Okçular/Berta Havzası ve çevresinin stratejik bir konuma sahip olmasınedeniyle tarih öncesi ve tarihi çağlar boyunca birçok medeniyete beşiklik ettiğibilinmektedir. Anadolu coğrafyası tarih boyunca insanoğlunun ...
  • Okul çağı çocuklarına yönelik yaygın din eğitimi etkinlikleri (Çocuk vaazları) 

   Çiftçi, Gülbahar (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Din eğitimi, insan hayatının ilk yıllarında aile ile başlayan, ardından yaygın ve örgün eğitim vasıtalarıyla insan hayatı süresince devam eden bir faaliyettir. Değişik zaman ve mekânlar kullanılarak uygulanabilen bu eğitim ...