Now showing items 11111-11130 of 22618

  • Ka`b b. Zuheyr hayatı, eserleri ve edebi kişiliği 

   Gündüzöz, Soner (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizin konusu Câhiliyye döneminin büyük şâirlerinden Zuheyr b. Ebî Sulma'nın oğlu muhadram şair Kaeb b. Zuheyr hakkındadır. Tezimizde önce yararlandığımız belli başlı kaynaklar kısaca tanıtıldı. Daha sonra Câhiliyye ...
  • Ka`b b. Zuheyr hayatı, eserleri ve edebi kişiliği 

   Gündüzöz, Soner (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizin konusu Câhiliyye döneminin büyük şâirlerinden Zuheyr b. Ebî Sulma'nın oğlu muhadram şair Kaeb b. Zuheyr hakkındadır. Tezimizde önce yararlandığımız belli başlı kaynaklar kısaca tanıtıldı. Daha sonra Câhiliyye ...
  • Ka`b b. Zuheyr hayatı, eserleri ve edebi kişiliği 

   Gündüzöz, Soner (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizin konusu Câhiliyye döneminin büyük şâirlerinden Zuheyr b. Ebî Sulma'nın oğlu muhadram şair Kaeb b. Zuheyr hakkındadır. Tezimizde önce yararlandığımız belli başlı kaynaklar kısaca tanıtıldı. Daha sonra Câhiliyye ...
  • Ka`b b. Zuheyr hayatı, eserleri ve edebi kişiliği 

   Gündüzöz, Soner (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizin konusu Câhiliyye döneminin büyük şâirlerinden Zuheyr b. Ebî Sulma'nın oğlu muhadram şair Kaeb b. Zuheyr hakkındadır. Tezimizde önce yararlandığımız belli başlı kaynaklar kısaca tanıtıldı. Daha sonra Câhiliyye ...
  • Ka`b b. Zuheyr hayatı, eserleri ve edebi kişiliği 

   Gündüzöz, Soner (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezimizin konusu Câhiliyye döneminin büyük şâirlerinden Zuheyr b. Ebî Sulma'nın oğlu muhadram şair Kaeb b. Zuheyr hakkındadır. Tezimizde önce yararlandığımız belli başlı kaynaklar kısaca tanıtıldı. Daha sonra Câhiliyye ...
  • Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama 

   Eroğlu, Sadrettin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ KABLOLU TELEVİZYON TALEP TAHMİNİ : ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Sadrcttin EROĞLU Danışman : Prof.Dr. Muammer YAYLALI 2002, Sayfa: 112 Jüri : Prof.Dr. Muammer YAYLALI Bilgi, ses ve görüntü iletimdeki ...
  • Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama 

   Eroğlu, Sadrettin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ KABLOLU TELEVİZYON TALEP TAHMİNİ : ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Sadrcttin EROĞLU Danışman : Prof.Dr. Muammer YAYLALI 2002, Sayfa: 112 Jüri : Prof.Dr. Muammer YAYLALI Bilgi, ses ve görüntü iletimdeki ...
  • Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama 

   Eroğlu, Sadrettin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ KABLOLU TELEVİZYON TALEP TAHMİNİ : ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Sadrcttin EROĞLU Danışman : Prof.Dr. Muammer YAYLALI 2002, Sayfa: 112 Jüri : Prof.Dr. Muammer YAYLALI Bilgi, ses ve görüntü iletimdeki ...
  • Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama 

   Eroğlu, Sadrettin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ KABLOLU TELEVİZYON TALEP TAHMİNİ : ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Sadrcttin EROĞLU Danışman : Prof.Dr. Muammer YAYLALI 2002, Sayfa: 112 Jüri : Prof.Dr. Muammer YAYLALI Bilgi, ses ve görüntü iletimdeki ...
  • Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama 

   Eroğlu, Sadrettin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ KABLOLU TELEVİZYON TALEP TAHMİNİ : ERZURUM İÇİN BİR UYGULAMA Sadrcttin EROĞLU Danışman : Prof.Dr. Muammer YAYLALI 2002, Sayfa: 112 Jüri : Prof.Dr. Muammer YAYLALI Bilgi, ses ve görüntü iletimdeki ...
  • Kabusname`nin morfolojik açıdan incelenmesi 

   Eyyüpoğlu, Sibel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Unsûru'I-Me'âlî Keykâvus b. İskender'in (öl. 492/1098) Fars edebiyatında önemli yeri olan, hem dil ve hem de içerik açısından önemli klasikleri arasında yer alan Kâbusnâme adlı eserinin kelime ...
  • Kabusname`nin morfolojik açıdan incelenmesi 

   Eyyüpoğlu, Sibel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Unsûru'I-Me'âlî Keykâvus b. İskender'in (öl. 492/1098) Fars edebiyatında önemli yeri olan, hem dil ve hem de içerik açısından önemli klasikleri arasında yer alan Kâbusnâme adlı eserinin kelime ...
  • Kabusname`nin morfolojik açıdan incelenmesi 

   Eyyüpoğlu, Sibel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Unsûru'I-Me'âlî Keykâvus b. İskender'in (öl. 492/1098) Fars edebiyatında önemli yeri olan, hem dil ve hem de içerik açısından önemli klasikleri arasında yer alan Kâbusnâme adlı eserinin kelime ...
  • Kabusname`nin morfolojik açıdan incelenmesi 

   Eyyüpoğlu, Sibel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Unsûru'I-Me'âlî Keykâvus b. İskender'in (öl. 492/1098) Fars edebiyatında önemli yeri olan, hem dil ve hem de içerik açısından önemli klasikleri arasında yer alan Kâbusnâme adlı eserinin kelime ...
  • Kabusname`nin morfolojik açıdan incelenmesi 

   Eyyüpoğlu, Sibel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, Unsûru'I-Me'âlî Keykâvus b. İskender'in (öl. 492/1098) Fars edebiyatında önemli yeri olan, hem dil ve hem de içerik açısından önemli klasikleri arasında yer alan Kâbusnâme adlı eserinin kelime ...
  • Kader algısı-psikolojik iyi oluş ilişkisi üzerine bir araştırma 

   Kilit, Nurun Nisa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-16)
   Bu araştırmanın temel amacı; kader algısı ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Kader algısı Cebriyye, Mutezile ve Ehl-i sünnet olarak üç boyutta incelenmiş ve bu boyutların psikolojik iyi oluşla ...
  • Kader inancının psikoterapik açıdan fonksiyonu 

   Kandemir, Yusuf (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IIIâ¬ZETYâ¢KSEK LİSANS TEZİKADER İNANCININ PSİKOTERAPİK AÆIDANFONKSİYONUYUSUF KANDEMİRDanışman : Doâ . Dr. Faruk KARACA2006-SAYFA : 129JËri : Doâ . Dr. Faruk KARACADoâ . Dr. İbrahim YILMAZYrd. Doâ . Dr. Osman ELMALIBu ...
  • Kader inancının psikoterapik açıdan fonksiyonu 

   Kandemir, Yusuf (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IIIâ¬ZETYâ¢KSEK LİSANS TEZİKADER İNANCININ PSİKOTERAPİK AÆIDANFONKSİYONUYUSUF KANDEMİRDanışman : Doâ . Dr. Faruk KARACA2006-SAYFA : 129JËri : Doâ . Dr. Faruk KARACADoâ . Dr. İbrahim YILMAZYrd. Doâ . Dr. Osman ELMALIBu ...
  • Kader inancının psikoterapik açıdan fonksiyonu 

   Kandemir, Yusuf (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IIIâ¬ZETYâ¢KSEK LİSANS TEZİKADER İNANCININ PSİKOTERAPİK AÆIDANFONKSİYONUYUSUF KANDEMİRDanışman : Doâ . Dr. Faruk KARACA2006-SAYFA : 129JËri : Doâ . Dr. Faruk KARACADoâ . Dr. İbrahim YILMAZYrd. Doâ . Dr. Osman ELMALIBu ...
  • Kader inancının psikoterapik açıdan fonksiyonu 

   Kandemir, Yusuf (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IIIâ¬ZETYâ¢KSEK LİSANS TEZİKADER İNANCININ PSİKOTERAPİK AÆIDANFONKSİYONUYUSUF KANDEMİRDanışman : Doâ . Dr. Faruk KARACA2006-SAYFA : 129JËri : Doâ . Dr. Faruk KARACADoâ . Dr. İbrahim YILMAZYrd. Doâ . Dr. Osman ELMALIBu ...