Now showing items 21891-21910 of 22618

  • Ya`kûbî`nin tarihine göre Hz. Osman dönemi 

   Yazici, Selim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızda, Şiîlik ithamına maruz kalan Ya'kûbî'nin Tarih'indeki Hz Osman dönemini ele aldık. Bu bağlamda onun bu döneme bakış açısını ele alarak Şia'ya mensubiyetini eserine yansıtıp yansıtmadığı ...
  • Ya`kûbî`nin tarihine göre Hz. Osman dönemi 

   Yazici, Selim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızda, Şiîlik ithamına maruz kalan Ya'kûbî'nin Tarih'indeki Hz Osman dönemini ele aldık. Bu bağlamda onun bu döneme bakış açısını ele alarak Şia'ya mensubiyetini eserine yansıtıp yansıtmadığı ...
  • Ya`kûbî`nin tarihine göre Hz. Osman dönemi 

   Yazici, Selim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızda, Şiîlik ithamına maruz kalan Ya'kûbî'nin Tarih'indeki Hz Osman dönemini ele aldık. Bu bağlamda onun bu döneme bakış açısını ele alarak Şia'ya mensubiyetini eserine yansıtıp yansıtmadığı ...
  • Ya`kûbî`nin tarihine göre Hz. Osman dönemi 

   Yazici, Selim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmamızda, Şiîlik ithamına maruz kalan Ya'kûbî'nin Tarih'indeki Hz Osman dönemini ele aldık. Bu bağlamda onun bu döneme bakış açısını ele alarak Şia'ya mensubiyetini eserine yansıtıp yansıtmadığı ...
  • Yabancı dil öğretiminde drama 

   Koç, İbrahim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu betimleyici çalısmada amacım, eğitimde dramanın niteliğini anlamak ve yabancıdil sınıflarında kullanılmakta olan drama etkinliklerine örnekler vermektir.Birinci bölümde yabancı dil öğretiminin Türkiye ve dünyadaki ...
  • Yabancı dil öğretiminde drama 

   Koç, İbrahim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu betimleyici çalısmada amacım, eğitimde dramanın niteliğini anlamak ve yabancıdil sınıflarında kullanılmakta olan drama etkinliklerine örnekler vermektir.Birinci bölümde yabancı dil öğretiminin Türkiye ve dünyadaki ...
  • Yabancı dil öğretiminde drama 

   Koç, İbrahim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu betimleyici çalısmada amacım, eğitimde dramanın niteliğini anlamak ve yabancıdil sınıflarında kullanılmakta olan drama etkinliklerine örnekler vermektir.Birinci bölümde yabancı dil öğretiminin Türkiye ve dünyadaki ...
  • Yabancı dil öğretiminde drama 

   Koç, İbrahim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu betimleyici çalısmada amacım, eğitimde dramanın niteliğini anlamak ve yabancıdil sınıflarında kullanılmakta olan drama etkinliklerine örnekler vermektir.Birinci bölümde yabancı dil öğretiminin Türkiye ve dünyadaki ...
  • Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem yazınsal metin çözümlemesi 

   Yücel, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YÖNTEM VE YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMESİ Fatma YÜCEL Danışman: Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK 2001 -SAYFA: 198 Jüri : Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK `Yabancı dil öğretiminde iletişimsel ...
  • Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem yazınsal metin çözümlemesi 

   Yücel, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YÖNTEM VE YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMESİ Fatma YÜCEL Danışman: Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK 2001 -SAYFA: 198 Jüri : Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK `Yabancı dil öğretiminde iletişimsel ...
  • Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem yazınsal metin çözümlemesi 

   Yücel, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YÖNTEM VE YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMESİ Fatma YÜCEL Danışman: Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK 2001 -SAYFA: 198 Jüri : Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK `Yabancı dil öğretiminde iletişimsel ...
  • Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem yazınsal metin çözümlemesi 

   Yücel, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YÖNTEM VE YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMESİ Fatma YÜCEL Danışman: Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK 2001 -SAYFA: 198 Jüri : Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK `Yabancı dil öğretiminde iletişimsel ...
  • Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem yazınsal metin çözümlemesi 

   Yücel, Fatma (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET DOKTORA TEZİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YÖNTEM VE YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMESİ Fatma YÜCEL Danışman: Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK 2001 -SAYFA: 198 Jüri : Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK `Yabancı dil öğretiminde iletişimsel ...
  • Yabancı dil öğretiminde oyunun kullanımı 

   Firat, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin, oyun aracılığı ileyabancı dili en kolay yoldan nasıl öğrenebilecekleri, oyunun yabancı dilüzerindeki yararları, eğitim araç ve gereçlerinin yabancı dil öğrenimine ...
  • Yabancı dil öğretiminde oyunun kullanımı 

   Firat, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin, oyun aracılığı ileyabancı dili en kolay yoldan nasıl öğrenebilecekleri, oyunun yabancı dilüzerindeki yararları, eğitim araç ve gereçlerinin yabancı dil öğrenimine ...
  • Yabancı dil öğretiminde oyunun kullanımı 

   Firat, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin, oyun aracılığı ileyabancı dili en kolay yoldan nasıl öğrenebilecekleri, oyunun yabancı dilüzerindeki yararları, eğitim araç ve gereçlerinin yabancı dil öğrenimine ...
  • Yabancı dil öğretiminde oyunun kullanımı 

   Firat, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmada, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin, oyun aracılığı ileyabancı dili en kolay yoldan nasıl öğrenebilecekleri, oyunun yabancı dilüzerindeki yararları, eğitim araç ve gereçlerinin yabancı dil öğrenimine ...
  • Yabancı para ipoteği 

   Nar, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yabancı Para İpoteği? isimli çalışmamız, giriş, dört ana bölüm ve sonuç olmak üzere toplam altı bölümünden oluşmaktadır.Birinci bölümde çalışmamız açısından temel kavramlar olan ?yabancı para? ve ?taşınmaz rehni? kavramları ...
  • Yabancı para ipoteği 

   Nar, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yabancı Para İpoteği? isimli çalışmamız, giriş, dört ana bölüm ve sonuç olmak üzere toplam altı bölümünden oluşmaktadır.Birinci bölümde çalışmamız açısından temel kavramlar olan ?yabancı para? ve ?taşınmaz rehni? kavramları ...
  • Yabancı para ipoteği 

   Nar, Ahmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yabancı Para İpoteği? isimli çalışmamız, giriş, dört ana bölüm ve sonuç olmak üzere toplam altı bölümünden oluşmaktadır.Birinci bölümde çalışmamız açısından temel kavramlar olan ?yabancı para? ve ?taşınmaz rehni? kavramları ...