Now showing items 22474-22493 of 22618

  • Zaifi pir Mehmet Gülşen-i Simurg (Metin-inceleme) 

   Özuygun, Ali Riza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-04)
  • Zaifi pir Mehmet Gülşen-i Simurg (Metin-inceleme) 

   Özuygun, Ali Riza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-04)
  • Zaifi pir Mehmet Gülşen-i Simurg (Metin-inceleme) 

   Özuygun, Ali Riza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-04)
  • Zaifi pir Mehmet Gülşen-i Simurg (Metin-inceleme) 

   Özuygun, Ali Riza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-04)
  • Zaifi pir Mehmet Gülşen-i Simurg (Metin-inceleme) 

   Özuygun, Ali Riza (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-04)
  • ZAMAN SERİLERİNDE ANOMALİ TESPİTİ VE ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA MODELİ 

   Kahveci, Ferhat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-18)
   Bu çalışma; kurumsal metrik verileri toplayabilen üniversite yöneticileri için bir uygulama modeli önermektedir. Modelin nitel ve nicel olarak incelenebilmesi için Kurumsal Metrik İzleme Sistemi (KMİS) adında prototip ...
  • Zamanlararası varlık fiyatlama modeli ve Fama-French üç faktörlü varlık fiyatlama modeli uygulaması: Türkiye örneği 

   Kaya, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-30)
   Hisse senedi getirilerinin zamana bağlı değişiminde, piyasa portföyünün getirisinin yanında firma büyüklüğü, Defter değeri/Piyasa değeri oranı, makroekonomik faktörler gibi risk faktörleri etkili olabilmektedir. Finansal ...
  • Zamanlararası varlık fiyatlama modeli ve Fama-French üç faktörlü varlık fiyatlama modeli uygulaması: Türkiye örneği 

   Kaya, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-30)
   Hisse senedi getirilerinin zamana bağlı değişiminde, piyasa portföyünün getirisinin yanında firma büyüklüğü, Defter değeri/Piyasa değeri oranı, makroekonomik faktörler gibi risk faktörleri etkili olabilmektedir. Finansal ...
  • Zamanlararası varlık fiyatlama modeli ve Fama-French üç faktörlü varlık fiyatlama modeli uygulaması: Türkiye örneği 

   Kaya, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-30)
   Hisse senedi getirilerinin zamana bağlı değişiminde, piyasa portföyünün getirisinin yanında firma büyüklüğü, Defter değeri/Piyasa değeri oranı, makroekonomik faktörler gibi risk faktörleri etkili olabilmektedir. Finansal ...
  • Zamanlararası varlık fiyatlama modeli ve Fama-French üç faktörlü varlık fiyatlama modeli uygulaması: Türkiye örneği 

   Kaya, Emine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-30)
   Hisse senedi getirilerinin zamana bağlı değişiminde, piyasa portföyünün getirisinin yanında firma büyüklüğü, Defter değeri/Piyasa değeri oranı, makroekonomik faktörler gibi risk faktörleri etkili olabilmektedir. Finansal ...
  • Zara İlçesi`nin Coğrafi Etüdü 

   Özdemir, İbrahim (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETDOKTORA TEZİZARA İLÇESİ'NİN COĞRAFİ ETÜDÜİbrahim ÖZDEMİRDanışman: Prof. Dr. Hasbi SOYLU2020, 688 + XXXI SayfaJüri: Prof. Dr. Hasbi SOYLU Prof. Dr. Mete ALIMProf. Dr. Faruk KAYADoç. Dr. Günay KAYADoç. Dr. Fatih ...
  • Zarifi ve Mihr ü Mah mesnevisinin tenkidli metni ile incelemesi 

   Turhan, Vedat Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ZARİFİ ve MİHR ü MÂH MESNEVİSİNİN TENÎODLI METNİ ile İNCELEMESİ Bu çalışma 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Çorlulu Zarîfî'nin eserlerinden Mlhr ü Mân mesnevisi üzerinedir. Çalışmanın giriş, ...
  • Zarifi ve Mihr ü Mah mesnevisinin tenkidli metni ile incelemesi 

   Turhan, Vedat Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ZARİFİ ve MİHR ü MÂH MESNEVİSİNİN TENÎODLI METNİ ile İNCELEMESİ Bu çalışma 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Çorlulu Zarîfî'nin eserlerinden Mlhr ü Mân mesnevisi üzerinedir. Çalışmanın giriş, ...
  • Zarifi ve Mihr ü Mah mesnevisinin tenkidli metni ile incelemesi 

   Turhan, Vedat Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ZARİFİ ve MİHR ü MÂH MESNEVİSİNİN TENÎODLI METNİ ile İNCELEMESİ Bu çalışma 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Çorlulu Zarîfî'nin eserlerinden Mlhr ü Mân mesnevisi üzerinedir. Çalışmanın giriş, ...
  • Zarifi ve Mihr ü Mah mesnevisinin tenkidli metni ile incelemesi 

   Turhan, Vedat Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ZARİFİ ve MİHR ü MÂH MESNEVİSİNİN TENÎODLI METNİ ile İNCELEMESİ Bu çalışma 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Çorlulu Zarîfî'nin eserlerinden Mlhr ü Mân mesnevisi üzerinedir. Çalışmanın giriş, ...
  • Zarifi ve Mihr ü Mah mesnevisinin tenkidli metni ile incelemesi 

   Turhan, Vedat Nuri (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ZARİFİ ve MİHR ü MÂH MESNEVİSİNİN TENÎODLI METNİ ile İNCELEMESİ Bu çalışma 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan Çorlulu Zarîfî'nin eserlerinden Mlhr ü Mân mesnevisi üzerinedir. Çalışmanın giriş, ...
  • Zekatta tespit edilen nisab ölçüleri 

   Dumlu, Emrullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zekat, iktisadî hayatın önemli konularından birisidir. Bu öneminden dolayı da Kur'an'da sıkça zikredilmiştir. Kur'an'da zekattan genel olarak bahsedilmekte olup zekata tabi mallar ayrıntılı bir şekilde ...
  • Zekatta tespit edilen nisab ölçüleri 

   Dumlu, Emrullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zekat, iktisadî hayatın önemli konularından birisidir. Bu öneminden dolayı da Kur'an'da sıkça zikredilmiştir. Kur'an'da zekattan genel olarak bahsedilmekte olup zekata tabi mallar ayrıntılı bir şekilde ...
  • Zekatta tespit edilen nisab ölçüleri 

   Dumlu, Emrullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zekat, iktisadî hayatın önemli konularından birisidir. Bu öneminden dolayı da Kur'an'da sıkça zikredilmiştir. Kur'an'da zekattan genel olarak bahsedilmekte olup zekata tabi mallar ayrıntılı bir şekilde ...
  • Zekatta tespit edilen nisab ölçüleri 

   Dumlu, Emrullah (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Zekat, iktisadî hayatın önemli konularından birisidir. Bu öneminden dolayı da Kur'an'da sıkça zikredilmiştir. Kur'an'da zekattan genel olarak bahsedilmekte olup zekata tabi mallar ayrıntılı bir şekilde ...