Now showing items 21071-21090 of 22618

  • U-pazarlama`da 4U yapı özelliklerinin müşteri tatmini ve sadakati üzerindeki etkisi: Mobil bankacılık uygulamalarını kullananlar üzerinde bir araştırma 

   Altay, Şafak (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-21)
   Bilgi iletişim teknolojileri alanında kaydedilen ilerlemeler ve bu teknolojilerin günlük hayatta sıklıkla kullanılması, işletmeleri bu gelişmeler doğrultusunda pazarlama çabalarını geliştirmeye yöneltmektedir. Bu bağlamda ...
  • Ubeyd-i Zakani, toplumsal görüşleri, ahlak felsefesi 

   Çiftçi, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mizah ve alay sahasında İran edebiyatında benzeri bulunmayan 'Ubeyd-i Zâkânî, VIII/XIV. asırda yaşamıştır. Realist bir metod izleyen yazar, hem şiir yaz mış, hem de mizah içerikli mensur eserleri ile ahklâk felsefesi ...
  • Ubeyd-i Zakani, toplumsal görüşleri, ahlak felsefesi 

   Çiftçi, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mizah ve alay sahasında İran edebiyatında benzeri bulunmayan 'Ubeyd-i Zâkânî, VIII/XIV. asırda yaşamıştır. Realist bir metod izleyen yazar, hem şiir yaz mış, hem de mizah içerikli mensur eserleri ile ahklâk felsefesi ...
  • Ubeyd-i Zakani, toplumsal görüşleri, ahlak felsefesi 

   Çiftçi, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mizah ve alay sahasında İran edebiyatında benzeri bulunmayan 'Ubeyd-i Zâkânî, VIII/XIV. asırda yaşamıştır. Realist bir metod izleyen yazar, hem şiir yaz mış, hem de mizah içerikli mensur eserleri ile ahklâk felsefesi ...
  • Ubeyd-i Zakani, toplumsal görüşleri, ahlak felsefesi 

   Çiftçi, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mizah ve alay sahasında İran edebiyatında benzeri bulunmayan 'Ubeyd-i Zâkânî, VIII/XIV. asırda yaşamıştır. Realist bir metod izleyen yazar, hem şiir yaz mış, hem de mizah içerikli mensur eserleri ile ahklâk felsefesi ...
  • Ubeyd-i Zakani, toplumsal görüşleri, ahlak felsefesi 

   Çiftçi, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mizah ve alay sahasında İran edebiyatında benzeri bulunmayan 'Ubeyd-i Zâkânî, VIII/XIV. asırda yaşamıştır. Realist bir metod izleyen yazar, hem şiir yaz mış, hem de mizah içerikli mensur eserleri ile ahklâk felsefesi ...
  • Ubeydullah B. Abdullah`ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri 

   Yazici, Hafize (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Ubeydullah b. Abdullah'ın hayatı ve hadîs ilmindeki yeri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; çalışmanın amacı, önemi, metodu ve kaynakları ...
  • Ubeydullah B. Abdullah`ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri 

   Yazici, Hafize (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Ubeydullah b. Abdullah'ın hayatı ve hadîs ilmindeki yeri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; çalışmanın amacı, önemi, metodu ve kaynakları ...
  • Ubeydullah B. Abdullah`ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri 

   Yazici, Hafize (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Ubeydullah b. Abdullah'ın hayatı ve hadîs ilmindeki yeri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; çalışmanın amacı, önemi, metodu ve kaynakları ...
  • Ubeydullah B. Abdullah`ın hayatı ve hadis ilmindeki yeri 

   Yazici, Hafize (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Ubeydullah b. Abdullah'ın hayatı ve hadîs ilmindeki yeri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; çalışmanın amacı, önemi, metodu ve kaynakları ...
  • Ukaylîler`in siyasî tarihi 

   Tokuş, Ömer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-16)
   Bu tezin amacı, Türkiye, Suriye ve Irakın bir kısmını içine alan ve Ortaçağ Müslüman yazarlar tarafından el-Cezîre olarak adlandırılan bölgenin Diyâr-ı Rebiâ kısmına X. ve XI. yüzyıllarda hâkim olmuş Ukaylîlerin siyasî ...
  • Ukaylîler`in siyasî tarihi 

   Tokuş, Ömer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-16)
   Bu tezin amacı, Türkiye, Suriye ve Irakın bir kısmını içine alan ve Ortaçağ Müslüman yazarlar tarafından el-Cezîre olarak adlandırılan bölgenin Diyâr-ı Rebiâ kısmına X. ve XI. yüzyıllarda hâkim olmuş Ukaylîlerin siyasî ...
  • Ukaylîler`in siyasî tarihi 

   Tokuş, Ömer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-16)
   Bu tezin amacı, Türkiye, Suriye ve Irakın bir kısmını içine alan ve Ortaçağ Müslüman yazarlar tarafından el-Cezîre olarak adlandırılan bölgenin Diyâr-ı Rebiâ kısmına X. ve XI. yüzyıllarda hâkim olmuş Ukaylîlerin siyasî ...
  • Ukaylîler`in siyasî tarihi 

   Tokuş, Ömer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-16)
   Bu tezin amacı, Türkiye, Suriye ve Irakın bir kısmını içine alan ve Ortaçağ Müslüman yazarlar tarafından el-Cezîre olarak adlandırılan bölgenin Diyâr-ı Rebiâ kısmına X. ve XI. yüzyıllarda hâkim olmuş Ukaylîlerin siyasî ...
  • Ulaş havzasının fiziki coğrafyası 

   Farimaz, Nuriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Ulaş havzasının fiziki coğrafyası 

   Farimaz, Nuriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Ulaş havzasının fiziki coğrafyası 

   Farimaz, Nuriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Ulaş havzasının fiziki coğrafyası 

   Farimaz, Nuriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Ulaş havzasının fiziki coğrafyası 

   Farimaz, Nuriye (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Ulaştırma modeli ve petrol dağıtımında uygulama 

   Özen, Üstün (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)