Now showing items 16974-16993 of 22618

  • Sa`di-yi Şirazi`nin Bostan ve Gülistan`ında sözdizimi 

   Yildirim, Nimet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-27)
   Bu çalışma, İran edebiyatı tarihinin en ünlü simaları arasında yer alan VII./XIII. yüzyılda yaşamış büyük söz ustası Sa'dî-yi Şîrâzî'nin hem edebî ve hem de dil özellikleri bakımından değerli olan Bostan ve ...
  • Sa`di-yi Şirazi`nin Bostan ve Gülistan`ında sözdizimi 

   Yildirim, Nimet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-27)
   Bu çalışma, İran edebiyatı tarihinin en ünlü simaları arasında yer alan VII./XIII. yüzyılda yaşamış büyük söz ustası Sa'dî-yi Şîrâzî'nin hem edebî ve hem de dil özellikleri bakımından değerli olan Bostan ve ...
  • Sa`di-yi Şirazi`nin Bostan ve Gülistan`ında sözdizimi 

   Yildirim, Nimet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-27)
   Bu çalışma, İran edebiyatı tarihinin en ünlü simaları arasında yer alan VII./XIII. yüzyılda yaşamış büyük söz ustası Sa'dî-yi Şîrâzî'nin hem edebî ve hem de dil özellikleri bakımından değerli olan Bostan ve ...
  • Sa`di-yi Şirazi`nin Bostan ve Gülistan`ında sözdizimi 

   Yildirim, Nimet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-27)
   Bu çalışma, İran edebiyatı tarihinin en ünlü simaları arasında yer alan VII./XIII. yüzyılda yaşamış büyük söz ustası Sa'dî-yi Şîrâzî'nin hem edebî ve hem de dil özellikleri bakımından değerli olan Bostan ve ...
  • Sa`di-yi Şirazi`nin Bostan ve Gülistan`ında sözdizimi 

   Yildirim, Nimet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-27)
   Bu çalışma, İran edebiyatı tarihinin en ünlü simaları arasında yer alan VII./XIII. yüzyılda yaşamış büyük söz ustası Sa'dî-yi Şîrâzî'nin hem edebî ve hem de dil özellikleri bakımından değerli olan Bostan ve ...
  • Sa`dî-yi Şîrâzî`nin farsça şiirlerindehükümdârlar ve devlet adamları 

   Dayi, Özkan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-08)
   Bu tezin amacı, Sa'dî-yi Şîrâzî'nin Farsça şiirlerinde yer alan hükümdarlar vedevlet adamlarının nasıl ele alındıklarını, hangi yönleri ile vurgulandıklarını beyitlerdenörnekler vererek onlar hakkında kısa bilgiler ...
  • Sa`dî-yi Şîrâzî`nin farsça şiirlerindehükümdârlar ve devlet adamları 

   Dayi, Özkan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-08)
   Bu tezin amacı, Sa'dî-yi Şîrâzî'nin Farsça şiirlerinde yer alan hükümdarlar vedevlet adamlarının nasıl ele alındıklarını, hangi yönleri ile vurgulandıklarını beyitlerdenörnekler vererek onlar hakkında kısa bilgiler ...
  • Sa`dî-yi Şîrâzî`nin farsça şiirlerindehükümdârlar ve devlet adamları 

   Dayi, Özkan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-08)
   Bu tezin amacı, Sa'dî-yi Şîrâzî'nin Farsça şiirlerinde yer alan hükümdarlar vedevlet adamlarının nasıl ele alındıklarını, hangi yönleri ile vurgulandıklarını beyitlerdenörnekler vererek onlar hakkında kısa bilgiler ...
  • Sa`dî-yi Şîrâzî`nin farsça şiirlerindehükümdârlar ve devlet adamları 

   Dayi, Özkan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-08)
   Bu tezin amacı, Sa'dî-yi Şîrâzî'nin Farsça şiirlerinde yer alan hükümdarlar vedevlet adamlarının nasıl ele alındıklarını, hangi yönleri ile vurgulandıklarını beyitlerdenörnekler vererek onlar hakkında kısa bilgiler ...
  • Sa`id B. Cubeyr ve tefsirdeki yeri 

   Özel, Sezai (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-05)
  • Sa`id B. Cubeyr ve tefsirdeki yeri 

   Özel, Sezai (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-05)
  • Sa`id B. Cubeyr ve tefsirdeki yeri 

   Özel, Sezai (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-05)
  • Sa`id B. Cubeyr ve tefsirdeki yeri 

   Özel, Sezai (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-05)
  • Sa`id B. Cubeyr ve tefsirdeki yeri 

   Özel, Sezai (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-05)
  • Sa`ûd es-sen`ûsî hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve sâḳu`l-bâmbû adlı romanının incelenmesi 

   Barçin, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-03)
   ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ SA'ÛD ES-SEN'ÛSÎ ( HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ VE SÂḲU'L-BÂMBÛ ADLI ROMANININ İNCELENMESİ ) Mehmet BARÇIN Danışman: Prof. Dr. Sait UYLAŞ 2019, Sayfa:137 Jüri: Prof. Dr. Sait UYLAŞ ...
  • Sabri F. Ülgener düşüncesi`nde aydın kavramı 

   Yadigaroğlu, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sabri F. Ülgener Düşüncesi'nde aydın kavramı adını taşıyan bu çalışma beş bölüm ve çok sayıda alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal çerçeve başlığı altında aydın kavramının etimolojik kökeni, aydın ...
  • Sabri F. Ülgener düşüncesi`nde aydın kavramı 

   Yadigaroğlu, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sabri F. Ülgener Düşüncesi'nde aydın kavramı adını taşıyan bu çalışma beş bölüm ve çok sayıda alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal çerçeve başlığı altında aydın kavramının etimolojik kökeni, aydın ...
  • Sabri F. Ülgener düşüncesi`nde aydın kavramı 

   Yadigaroğlu, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sabri F. Ülgener Düşüncesi'nde aydın kavramı adını taşıyan bu çalışma beş bölüm ve çok sayıda alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal çerçeve başlığı altında aydın kavramının etimolojik kökeni, aydın ...
  • Sabri F. Ülgener düşüncesi`nde aydın kavramı 

   Yadigaroğlu, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sabri F. Ülgener Düşüncesi'nde aydın kavramı adını taşıyan bu çalışma beş bölüm ve çok sayıda alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal çerçeve başlığı altında aydın kavramının etimolojik kökeni, aydın ...
  • Sabri Mehmed Şerif Divanı (inceleme-karşılaştırmalı metin) 

   Kasir, Hasan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)