Now showing items 8826-8845 of 22618

  • I. Dönem TBMM (23 Nisan1920?16 Nisan1923) döneminde sosyo-ekonomik alanındaki yasal düzenlemeler 

   Öden, Kenan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal ve ekonomik alanlarda yapmış olduğu çalışmalar anlatılmaktadır. Beş ana bölümden oluşan bu çalışma, 23 Nisan 1920 ile 16 Nisan 1923 tarihleri arasındaki TBMM'nin ...
  • I. Dönem TBMM (23 Nisan1920?16 Nisan1923) döneminde sosyo-ekonomik alanındaki yasal düzenlemeler 

   Öden, Kenan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal ve ekonomik alanlarda yapmış olduğu çalışmalar anlatılmaktadır. Beş ana bölümden oluşan bu çalışma, 23 Nisan 1920 ile 16 Nisan 1923 tarihleri arasındaki TBMM'nin ...
  • I. Dönem TBMM (23 Nisan1920?16 Nisan1923) döneminde sosyo-ekonomik alanındaki yasal düzenlemeler 

   Öden, Kenan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal ve ekonomik alanlarda yapmış olduğu çalışmalar anlatılmaktadır. Beş ana bölümden oluşan bu çalışma, 23 Nisan 1920 ile 16 Nisan 1923 tarihleri arasındaki TBMM'nin ...
  • I. Dönem TBMM (23 Nisan1920?16 Nisan1923) döneminde sosyo-ekonomik alanındaki yasal düzenlemeler 

   Öden, Kenan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal ve ekonomik alanlarda yapmış olduğu çalışmalar anlatılmaktadır. Beş ana bölümden oluşan bu çalışma, 23 Nisan 1920 ile 16 Nisan 1923 tarihleri arasındaki TBMM'nin ...
  • I. Dünya Harbi`nde Türkiye`deki Rus savaş esirleri ve bunların iadeleri 

   Oran Arslan, Nebahat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET I.DÜNYA HARBİNDE TÜRKİYE'DEKİ RUS SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN İADELERİ Nebahat ORAN ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU 2003-Sayfa 279 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU I.Dünya Savaşı sırasında Rusya ile ...
  • I. Dünya Harbi`nde Türkiye`deki Rus savaş esirleri ve bunların iadeleri 

   Oran Arslan, Nebahat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET I.DÜNYA HARBİNDE TÜRKİYE'DEKİ RUS SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN İADELERİ Nebahat ORAN ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU 2003-Sayfa 279 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU I.Dünya Savaşı sırasında Rusya ile ...
  • I. Dünya Harbi`nde Türkiye`deki Rus savaş esirleri ve bunların iadeleri 

   Oran Arslan, Nebahat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET I.DÜNYA HARBİNDE TÜRKİYE'DEKİ RUS SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN İADELERİ Nebahat ORAN ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU 2003-Sayfa 279 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU I.Dünya Savaşı sırasında Rusya ile ...
  • I. Dünya Harbi`nde Türkiye`deki Rus savaş esirleri ve bunların iadeleri 

   Oran Arslan, Nebahat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET I.DÜNYA HARBİNDE TÜRKİYE'DEKİ RUS SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN İADELERİ Nebahat ORAN ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU 2003-Sayfa 279 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU I.Dünya Savaşı sırasında Rusya ile ...
  • I. Dünya Harbi`nde Türkiye`deki Rus savaş esirleri ve bunların iadeleri 

   Oran Arslan, Nebahat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET I.DÜNYA HARBİNDE TÜRKİYE'DEKİ RUS SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN İADELERİ Nebahat ORAN ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU 2003-Sayfa 279 Jüri: Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU I.Dünya Savaşı sırasında Rusya ile ...
  • I. Dünya Savaşı döneminde propaganda faaliyetleri üzerine bir inceleme 

   Ünalan, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-09)
   İktidarlar yüzyıllar boyunca gerek konumlarını sağlamlaştırmak gerekse faaliyetlerini meşrulaştırmak için mücadele etmişlerdir. Bu kapsamda ilk uygarlıklardan itibaren günümüze kadar iktidarın devamlılığını sağlaması ve ...
  • I. Dünya Savaşı döneminde propaganda faaliyetleri üzerine bir inceleme 

   Ünalan, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-09)
   İktidarlar yüzyıllar boyunca gerek konumlarını sağlamlaştırmak gerekse faaliyetlerini meşrulaştırmak için mücadele etmişlerdir. Bu kapsamda ilk uygarlıklardan itibaren günümüze kadar iktidarın devamlılığını sağlaması ve ...
  • I. Dünya Savaşı döneminde propaganda faaliyetleri üzerine bir inceleme 

   Ünalan, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-09)
   İktidarlar yüzyıllar boyunca gerek konumlarını sağlamlaştırmak gerekse faaliyetlerini meşrulaştırmak için mücadele etmişlerdir. Bu kapsamda ilk uygarlıklardan itibaren günümüze kadar iktidarın devamlılığını sağlaması ve ...
  • I. Dünya Savaşı döneminde propaganda faaliyetleri üzerine bir inceleme 

   Ünalan, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-09)
   İktidarlar yüzyıllar boyunca gerek konumlarını sağlamlaştırmak gerekse faaliyetlerini meşrulaştırmak için mücadele etmişlerdir. Bu kapsamda ilk uygarlıklardan itibaren günümüze kadar iktidarın devamlılığını sağlaması ve ...
  • I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşının beyaz perdeye yansımaları 

   Kurt Kayserili, Serap (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişi algılama günümüz ve gelecek arasında köprü kurmaya çalışma yollarının başında tarih gelmektedir. Çağımızın sanatı olan sinema tarih öğretiminde ve kimliğimizi değerlendirmede önemli kültürel temsil sistemlerinin ...
  • I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşının beyaz perdeye yansımaları 

   Kurt Kayserili, Serap (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişi algılama günümüz ve gelecek arasında köprü kurmaya çalışma yollarının başında tarih gelmektedir. Çağımızın sanatı olan sinema tarih öğretiminde ve kimliğimizi değerlendirmede önemli kültürel temsil sistemlerinin ...
  • I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşının beyaz perdeye yansımaları 

   Kurt Kayserili, Serap (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişi algılama günümüz ve gelecek arasında köprü kurmaya çalışma yollarının başında tarih gelmektedir. Çağımızın sanatı olan sinema tarih öğretiminde ve kimliğimizi değerlendirmede önemli kültürel temsil sistemlerinin ...
  • I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşının beyaz perdeye yansımaları 

   Kurt Kayserili, Serap (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişi algılama günümüz ve gelecek arasında köprü kurmaya çalışma yollarının başında tarih gelmektedir. Çağımızın sanatı olan sinema tarih öğretiminde ve kimliğimizi değerlendirmede önemli kültürel temsil sistemlerinin ...
  • I. Meşrûtiyet`ten Cumhuriyet`in ilk yıllarına Tarsus (1876-1926) 

   Uğuz, Sacit (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, I. Meşrûtiyet'in ilanından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar olan 50 yıllık dönemde (1876-1926), Tarsus Kazası'nın idarî, demografik, sosyal ve ekonomik yapısı ele alınmıştır.Dört bölümden ...
  • I. Meşrûtiyet`ten Cumhuriyet`in ilk yıllarına Tarsus (1876-1926) 

   Uğuz, Sacit (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, I. Meşrûtiyet'in ilanından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar olan 50 yıllık dönemde (1876-1926), Tarsus Kazası'nın idarî, demografik, sosyal ve ekonomik yapısı ele alınmıştır.Dört bölümden ...
  • I. Meşrûtiyet`ten Cumhuriyet`in ilk yıllarına Tarsus (1876-1926) 

   Uğuz, Sacit (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, I. Meşrûtiyet'in ilanından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar olan 50 yıllık dönemde (1876-1926), Tarsus Kazası'nın idarî, demografik, sosyal ve ekonomik yapısı ele alınmıştır.Dört bölümden ...