Now showing items 1-20 of 80

  • 2-metrik uzaylar ve sabit nokta teoremleri 

   Güner, Elif (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı; 2-metrik uzay, bulanık 2-metrik uzay ve sezgisel bulanık 2-metrik uzay yapılarını sabit nokta teoremleri ile birlikte incelemek ve esnek 2-metrik uzay yapısını tanımlayarak bu uzaydaki temel sabit nokta ...
  • 4-boyutlu Öklid uzayında kanal yüzeylerinin bazı karakterizasyonları 

   Kişi, İlim (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-03)
   Bu çalışmada, IE^4 4-boyutlu Öklid uzayında kanal yüzeyleri ve tüp yüzeyleri elealınmıştır. Öncelikle IE^4 4-boyutlu Öklid uzayında kanal yüzeyleri paralel ötelemeçatısı yardımıyla tanıtılmış, daha sonra bu yüzeyin düz ve ...
  • Adi diferansiyel denklemler için ters katsayı problemleri 

   Akyürek, Tibet (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-07)
   ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN TERS KATSAYI PROBLEMLERİ Tibet AKYÜREK Anahtar Kelimeler: Adi Diferansiyel Denklemler, Ters Problemler Özet: Bu çalışmada, ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin bilinmeyen ...
  • Adomian ayrıştırma metodu ile ısı transfer denklemi için ters problem analizi 

   Korkmaz, Esra (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Uygulamalı bilimlerde, üzerinde çalışılan olayı matematiksel olarak modelleyerek, bu modelin analitik çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Çünkü bu çözümler modellenen olayın karakteri hakkında bilgi verir. ...
  • Al-Oboudi diferansiyel operatörü yardımıyla tanımlanan analitik M-katlı simetrik Bi-ünivalent fonksiyonların yeni bir alt sınıfı için katsayı tahminleri 

   Koçal, Arzu (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-30)
   Bu tezde Al-Oboudi diferansiyel operatöründen yararlanılarak, bi-ünivalent analitik m-katlı simetrik fonksiyonlar için yeni iki sınıf oluşturulmuştur. Bu yeni sınıflara ait olan fonksiyonların Taylor-Maclauren seri ...
  • Aralık değerli sezgisel bulanık topolojik uzaylar 

   Aygünoğlu, Abdülkadir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı aralık değerli bulanık kümelerin ve aralık değerli sezgiselbulanık kümelerin tanımlarını vermek ve özelliklerini inceleyerek bulanık topolojikuzayların daha genel halleri olan, aralık değerli bulanık ...
  • Bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri 

   Odabaşi, Gizem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-04-05)
   Bu çalışmadaki amaç bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin en basit çözüm yöntemlerini sunmaktır. Bu durumdan hareketle öncelikle en basit çözüm yöntemi olan hareket eden dalga ve kendine benzer çözümler ...
  • Bazı özel sayı dizilerini ve binomial katsayıları içeren denklikler 

   Koparal, Sibel (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-03)
   Bu tezde, binom katsayıları ve bazı özel sayılarla ifade edilen toplamların denklikleri incelenmiştir. İlk olarak literatürde var olan bu özel sayıların tanımları ve bu sayıları içeren denklikler verilmiştir. Daha sonra ...
  • Bir boyutlu tümör modelinin matematiksel analizi ve sayısal çözümü 

   Altuntaç, Erdem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Matematiksel biyoloji, matematiğin özellikle son 10?15 yılda oldukça üzerinde çalışılan ve önem kazanan bir çalışma alanı olmuştur. Biyolojinin hemen her konusunu matematiksel olarak yorumlayıp, sonuçların biyolojik ...
  • Bulanık başlangıç değer probleminin sayısal çözümü 

   Özçelikman, Levent (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, ikinci mertebeden bulanık başlangıç değer problemi genelleştirilmis türev altında Homotopi Analiz Metodu(HAM) ile ele alınmıştır. Yaklaşık çözüm hızla yakınsayan seriler şeklinde oluşturulan kolayca hesaplanan ...
  • Bulanık diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri 

   Tabak, Gizem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-04-05)
   Diferansiyel denklemler, fizik, mühendislik, ekonomi, biyoloji gibi alanlardaki uygulamalardan, teorik matematiksel gelişmelere kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bulanık diferansiyel denklemler ise kısaca bulanık sayı ...
  • Bulanık esnek metrikler tarafından üretilen topolojik yapılar 

   Aydoğdu, Ebru (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-28)
   Bu tezin amacı, bulanık metrik uzaydan bulanık ve bulanıklaştırılmış topolojik uzaylar üretmek ve bulanık esnek metrik uzay yapısını tanımlayarak bu bulanık esnek metrik uzaydan esnek ve bulanıklaştırılmış esnek topolojik ...
  • Bulanık esnek topolojik uzaylar 

   Pazar Varol, Banu (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı bulanık esnek topolojik uzay kavramını tanımlamak ve bu uzaydaki süreklilik, taban, komşuluk yapıları gibi temel kavramları detaylarıyla vermektir. Ayrıca, esnek ve bulanık esnek topolojik uzayları farklı ...
  • Bulanık esnek topolojik yapılar 

   Çetkin, Vildan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı; bulanık esnek topolojik yapıları tanımlamak, bu yapıların özelliklerini araştırmak ve karşılıklı olarak aralarındaki doğal ilişkileri kategorik olarak incelemektir.Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk ...
  • Çarpanlara ayrılabilir yüzeylerin bir karakterizasyonu 

   Büyükkütük, Sezgin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, 3-boyutlu Öklid ve Minkowski uzaylarında ve 4-boyutlu Öklid ve Minkowski uzaylarında çarpanlara ayrılabilir yüzeyler incelenmiştir. İlk olarak literatürde var olan 3-boyutlu uzaylardaki çarpanlara ayrılabilir ...
  • Çember üzerinde tekil integral denklemin iterasyon yöntemi ile çözümü 

   Bayrak, Aylin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-17)
   ÇEMBER ÜZERİNDE TEKİL INTEGRAL DENKLEMİN İTERASYON YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ Aylin BAYRAK Anahtar Kelimeler: Tekil integral Denklemler, Quadrature Formülleri Özet: Tekil integral denklemlerin çözümü ile uygulamalı matematik ve ...
  • Dalgacık dönüşümü tabanlı görsel kriptoloji 

   Sayin, Nilhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda askeri, elektronik, banka işlemleri, kurum ve kuruluşlar arası veri alışverişi gibi daha birçok alanda kriptografi bilimi kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullanılan sistemlerde ...
  • Değişken katsayılı fourier serileriyle parabolik denklemler için devirli sınır koşullu karışık problemin analizi 

   Çiftçi, İrem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada ele alınan yarı doğrusal parabolik ve yarı doğrusal pseudoparabolikdenklemler için devirli sınır koşullu karışık problemlerin genelleşmişçözümü ilk kez tanımlanmış ve belli koşullar dahilinde sözü edilen ...
  • Diferensiyel denklemler ve matematiksel biyoloji 

   Bajjah, Bushra (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda, biyolojik olayların modellenmesinde adi yada kısmi diferansiyel denklemlerinin kullanılması daha yaygın hale gelmiştir. Bu çalışmada, bazı biyolojik olaylar için diferansiyel denklemlerin uygulamaları ...
  • Dönüşümlerin derecesi 

   Türker, Yücel (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-07)
   DÖNÜŞÜMLERİN DERECESİ Yücel TÜRKER Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, Dönüşüm Derecesi, FSQL-Dönüşümü Özet:Bu çalışmada, topolojinin önemli konularından biri olan dönüşümün derecesi konusu ile ilgilenilmiştir. Önce, derece konusunun ...