Now showing items 535-554 of 2593

  • DA yüksek gerilim dirençsel bölücülerde ölçüm belirsizliğinin azaltılması için yeni yaklaşımlar 

   Yilmaz, Serhat (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DA YÜKSEK GERİLİM DİRENÇSEL BÖLÜCÜLERDE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNİN AZALTBLMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR Serhat YILMAZ Anahtar Kelimeler: YG dirençsel bölücüler, YG ölçüm standartları, ölçüm belirsizlikleri, PID denetim, bulanık ...
  • DA-DA dönüştürücülerde gürbüz kontrol uygulamaları 

   Asadi, Farzin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-24)
   Anahtarlamalı DA-DA dönüştürücüler, teknolojinin ayrılmaz bir parçasıdır. DA-DA dönüştürücünün çıkış gerilimi, giriş DA kaynağının değişimleri ve/veya çıkış yük değişimleri gibi faktörlerden etkilenebilir. Sabit bir çıkış ...
  • DA-DA dönüştürücülerde kullanılan yumuşak anahtarlama tekniklerinin incelenmesi ve simülasyonu 

   Saygi, Ali Saygun (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yüksek frekanslı anahtarlamalı DA-DA dönüştürücüler, kontrol kolaylığı, hızlı cevap verme ve yüksek güç yoğunluğu avantajları nedeniyle endüstride; batarya şarj istasyonları, yenilenebilir enerji sistemleri, yakıt pili, ...
  • Dağınık OPC sistemlerinin internet üzerinden denetlenmesi 

   Şahin, Cihan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Süreç denetim sistemlerinde önemli bir rolü olan SCADA sistemleri, gelişenteknolojiyle birlikte kendini yenilemektedir. Gelişen yapılarıyla birlikte, kullanıcıyagetirdiği büyük avantajların yanında bazı dezavantajları da ...
  • Dağıtık sistemler için ada uydu görüntülerinin vektörel modellenmesi ve zaman-mekânsal analizi 

   Eken, Süleyman (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yerküre dinamik bir yapı olarak sürekli bir değişim halindedir. Kıtlıklar, kuraklık, seller, şehirleşme, bu değişimleri tetikleyen etmenlerden sadece birkaçıdır. Son yıllardaki uydu teknolojisindeki gelişmeler yerküre ...
  • Dağıtılmış üretim içeren dağıtım şebekelerinde merkezi koordinasyon rölesi tasarımı 

   Nuroğlu, Fatih Mehmet (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde dağıtılmış üretim (DÜ) gittikçe önemini arttırmaktadır. Dağıtılmış üretim kaynaklarının (DÜK) dağıtım sistemine bağlanması bazı teknik, ekonomik ve yönetmelikler konularını da beraberinde getirmektedir. Koruma ...
  • Dağıtılmış üretim kaynakları bağlı şebekelerde koruma koordinasyonu yaklaşımlarının incelenmesi 

   İlik, Semih Cem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-15)
   Son yıllarda, artan enerji talebini karşılayabilmek ve düşük maliyetlerde çevre dostu enerji üretimi sağlayabilmek adına yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve dağıtılmış üretim (DÜ) kaynaklarının şebeke entegrasyonu ...
  • Dağıtılmış üretim kaynakları ile istemli ada çalışma 

   Cansever, Melih (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dağıtılmış üretim kaynaklarının(DÜK) şebekedeki payının artması, sunduğu faydaların yanında bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. DÜK ile ilgili sorunların başında kontrolsüz ada çalışma riski gelmektedir. Ancak son ...
  • Dağıtılmış üretim kaynaklarının elektrik dağıtım sistemlerine etkileri 

   Karaarslan, Korhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektrik enerjisi endüstrisindeki son gelişmeler dağıtılmış enerji üretimine büyük bir ilgi uyandırmıştır. Enerji üretimindeki ve kontrol teknolojilerindeki gelişmeler de dağıtılmış üretimi, belli bölgelerde ve birçok ...
  • Dağıtım şebekelerinde optimal kapasitör yerleşimi için yeni bir yaklaşım 

   Yücel, Özgür (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Enerjinin verimli kullanımı, günümüzün en önemli konularından birisi olmuştur. Üretilen elektrik enerjisinin önemli bir kısmı dağıtım şebekelerinde kayıp olarak yok olmaktadır. Bu amaçla güç sistemlerinde enerji kayıplarının ...
  • Daha hafif ve dayanıklı yüksekte çalışma oturağının kompozit malzemeden tasarımı, analizi ve üretimi 

   Aydin, Burhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-05-05)
   Yüksek yerlerde çalışan kişilerin, çalışma konforlarını arttırmak ve ip üzerinde yorulmalarını minimize etmek amacıyla, yüksekte çalışma oturakları kullanılmaktadır. Günümüzde çelik alaşımlarının yerini alüminyum alaşımlar, ...
  • Daimi mıknatıslı senkron motorun dinamik davranışı ve simülasyonu 

   Bağci, Nilüfer (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DAİMİ MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK DAVRANIŞI VE SİMÜLASYONU Nilüfer BAĞCI Anahtar Kelimeler: Senkron Makinalar, Daimi Mıknatıslı Malzemeler, Daimi Mıknatıslı Senkron Motorlar, Matematiksel Modelleme. Özet: Bu çalışma, ...
  • Daimi mıknatıslı senkron motorun modellenmesi ve modern denetim yöntemleri ile hız analizi 

   Karakaya, Abdulhakim (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DAİMİ MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MODELLENMESI ve MODERN DENETİM YÖNTEMLERİ üe HIZ ANALİZİ Abdulhakim KARAKAYA Anahtar Kelimler: DMSM, PL BM, BMPI, ÖABMPI ve DMSM parametreleri. Özet: Daimi mıknatıslı senkron motorlar, ...
  • Dalgacık ağı ile doğrusal olmayan sistem modelleme 

   Postalcioğlu, Seda (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DALGACIK AĞI ile DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEM MODELLEME Seda POSTALCIOGLU Anahtar Kelimeler: Dalgacık Ağı, Sistem Modelleme, Dalgacık. Özet: Bu çalışmada, dalgacık ağı kullanılarak doğrusal olmayan sistemlerin modelleme uygulaması ...
  • Dalgacık dönüşümü tabanlı dinamik gerilim düzenleyici tasarımı 

   Gencer, Ömer Özgür (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ TABANLI DİNAMİK GERİLİM DÜZENLEYİCİTASARIMIÖmer Özgür GENCERAnahtar Kelimeler: Güç Kalitesi, Gerilim Düşmesi, Dinamik Gerilim Düzenleyici, DalgacıkDönüşümü, AC/AC Dönüştürücü, Dspic Mikrokontrolör.Özet: ...
  • Dalgacık dönüşümü tabanlı görsel kriptoloji 

   Sayin, Nilhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda askeri, elektronik, banka işlemleri, kurum ve kuruluşlar arası veri alışverişi gibi daha birçok alanda kriptografi bilimi kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullanılan sistemlerde ...
  • Dalgalı duvara sahip kapalı kavite içerisinde bulunan nanoakışkanın konveksiyonla ısı transferinin incelenmesi 

   Akyol, Metin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-10)
   Isı transferi için kullanılan su, yağ, etilen glikol gibi geleneksel akışkanlar bir çok mühendislik sistemlerinde performansı ve kompaktlığı sınırlayan birincil etkenlerdir. Bu engeli aşmak maksadıyla ısı transfer seviyesi ...
  • Darbe yüksek gerilim ölçüm sistemi tasarımı ve yapımı 

   Dedeoğlu, Serkan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Özet: Bu tez çalışmasında; 200 Ms/s örnekleme hızına ve 1000 V giriş gerilimine sahip, yüksek çözünürlük ile genlik ölçümü yapan, genlik ve zaman parametrelerini otomatik olarak bir yazılımla hesaplayabilen, darbe şeklini ...
  • Darıca-Bayramoğlu Atıksu Tüneli mühendislik jeolojisi özelliklerinin tünel delme makinesi (TBM) seçimine etkisi 

   Altuntaş, Abdullah (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-17)
   Yerleşim alanlarındaki kanalizasyon ve atık suların arıtma tesislerine tünel türü yeraltı iletim hatları ile aktarılması günümüzde işletme, bakım ve onarım giderleri açsından en ekonomik seçeneklerdendir. Bu kapsamda Kocaeli ...
  • DC iletkenlik ölçüm sistemi 

   Sözen, Levent (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   DC İLETKENLİK ÖLÇÜM SİSTEMİ LEVENT SÖZEN Anahtar Kelimeler : Özdirenç, öziletkenlik, iki uçlu prop tekniği, dört uçlu prop tekniği Özet : İletken bir malzemenin S/m cinsinden özdirencinin (resistivity) ve öziletkenliğinin ...