Now showing items 2450-2469 of 2593

  • Yağ ve petrol ürünlerinin düşük manyetik alanda zaman boyutlu NMR araştırmaları 

   Gündüz, İlknur (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TD-NMR (Zaman Boyutlu Çekirdek Manyetik Rezonans) olası endüstriyel uygulamalarında geniş alana sahip maddelerin fiziksel ve kimyasal analizini gerçekleştiren gelecek vaat eden modern bir cihazdır. Gözenek boyut dağılımı, ...
  • Yağmur suyunda PAH ve pestisit tayini ve alıcı ortam modellemesi 

   Binici, Burcu (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yağmur suyu örneklerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve pestisitlerin (organoklorlu ve organofosforlu) tayini için bir adet yaş-kuru örnekleyici TÜBİTAK-UME binasında ve bir adet toplam çökelme örnekleyicisi ...
  • Yağmurun Ku bant radar sinyallerine etkisi 

   Yayla, Adem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Atmosfer içinde bulunan gazlar ve hidrometeorlar (yağmur, dolu, kar, bulut, sis gibi) yayılan elektromanyetik dalgaların zayıflamasına neden olur. Yağmur nedeniyle oluşan zayıflama, özellikle 10 GHz üzerindeki frekanslarda ...
  • Yakın saha kaynaklı deprem kayıtlarının yüksek yapıların davranışına etkisi 

   Engin, Serkan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yapı analizinde en güvenilir yöntem, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu analiz yönteminde kullanılan ivme kaydının özellikleri, elde edilen sonuçları doğrudan etkilemektedir. ...
  • Yalakdere (Karamürsel-Kocaeli) çevresinin jeolojisi ve ağır mineral analizleri 

   Kadioğlu, Cevdet Umut (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Yalova bölgesinden kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksuların bölgenin kıyı ekosistemlerinde su kalitesi üzerine etkileri 

   Okyay Ayvaz, Gülsen (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   YALOVA BÖLGESİNDEN KAYNAKLANAN ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATTKSULARIN BÖLGENİN KIYI EKOSİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ GÜLSEN OKYAY AVAZ Anahtar Kelimeler: Çevre, Deniz Kirliliği, Kirlilik Yükü, Su Kalitesi, Ötrofikasyon, ...
  • Yalova il merkezi sismik mikrobölgelemesi 

   Zeytinci, Ayşegül (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   YALOVA İL MERKESİ SİSMİK MİKROBÖLGELEMESİ AYŞEGÜL ZEYTİNCİ Anahtar Kelimeler: Sismik Mikrobölgeleme, Sismik Kırılma, Elektrik (Özdirenç), Sıvılaşma, Yalova. Özet: Bu çalışmada Yalova İl Merkezi'ni olası deprem ...
  • Yalova-Orhangazi otoyol güzergahının mühendislik jeolojisi incelemesi 

   Özer, Cihangir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   YALOVA-ORHANGAZI OTOYOL GÜZERGAHININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ Cihangir ÖZER Anahtar Kelimeler: Otoyol, Tünel, Mühendislik Jeolojisi, Tünellerde Kaya Kütle Sınıflaması, Destek sistemi, RMR, Q ÖZET: Bu incelemede ...
  • Yandan taramalı sonar imgelerinin işlenmesi 

   Şahintürk, Levent (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Akustik yöntemler, ses dalgalarının deniz içerisinde hızlı ve iyi şekilde yayılması nedeniyle deniz tabanı ve tabandaki cisimlerin tanınması ve sınıflandırılmasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Deniz tabanında ...
  • Yangın algılama alarm sistemleri ve uygulama esasları 

   Akcan, Zafer (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   YANGIN ALGILAMA, ALARM SİSTEMLERİ ve UYGULAMA ESASLARI Zafer AKÇAN Anahtar Kelimeler : Yangın, Dedektör, Yangın Algılama Sistemleri Özet : Yaşamımızda vazgeçilmez bir kullanım alanı olan ateş denetimimiz dışına çıktığında ...
  • Yansıtıcı yazma uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin üst biliş ve duyuşsal özelliklerine etkisi 

   Soylu, Şeyda (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-07-09)
   Bu çalışmada, yansıtıcı yazma etkinliklerinden günlük yazma etkinliklerinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin üst biliş ve duyuşsal özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Düzce ...
  • Yanıcı patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek bir elektronik sistem tasarımı 

   İrkit, Sertan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Patlama riski olan ortamlarda çalışan sistem tasarımı hem bu ortamlarda çalışanlarıncan güvenliği hem de maddi kayıplara karşı büyük önem taşımaktadır. Patlama riskiolan ortamlar ile endüstriyel üretim yapılan yerlerde ...
  • Yapay sinir ağları ile bir kontrol uygulaması 

   Karakuzu, Cihan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BER KONTROL UYGULAMASI Cihan KARAKUZU Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağlan (YSA) ile Kontrol, Doğrudan Ters Kontrol, Sistem Tanıma, Ters Model Çıkartımı Özet: Gerçekte fiziksel sistemler kontrol ...
  • Yapay sinir ağları ile çevre koşulları etkili bölgesel yük kestirimi 

   Çilliyüz, Yusuf (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin geleceğe dönük olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Bu sistemlerin düzenli bir şekilde tesis ...
  • Yapay sinir ağları ile Kocaeli ilinin puant yük tahmini 

   Özdemir, Demet (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektrik enerjisinin yaşamın her alanında kullanılmasıyla birlikte ona olan bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Bu da tüketicilere daha kaliteli, daha ekonomik ve daha güvenilir elektrik enerjisi sunmayı zorunlu kılmaktadır. ...
  • Yapay sinir ağları kullanarak EEG modellemesi ve uyarılmış beyin potansiyellerin çıkartımı 

   Sağdinç, İrfan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   YAPAY SINIR AĞLARI KULLANARAK EEG MODELLEMESI VE UYARILMIŞ BEYİN POTANSİYELLERİNİN ÇIKARTIMI İrfan SAĞDINÇ Anahtar Kelimeler: EEG Modelleme, UP Çıkartımı, Doğrusal Olmayan Sistem Tanılama Özet: Uyarılmış beyin potansiyel ...
  • Yapay sinir ağları kullanarak vektör nicemleme 

   Demirhan, Osman (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   YAPAY SINIR AĞLARI KULLANARAK VEKTÖR NİCEMLEME Osman DEMERHAN Anahtar Kelimeler: Vektör Nicemleme, Yapay Sinir Ağları. Özet: İmgelerin sıkıştırılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan vektör nicemleme bu çalışmada ele ...
  • Yapay sinir ağları tabanlı konuşmacı tanıma 

   İnal, Melih (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağlan, Eğiticili ve Eğiticisiz Öğrenme, Konuşmacı Tanıma, Metne Bağlı Kapalı Set Konuşmacı Tanıma, Metinden Bağımsız Açık- Kapalı Set Konuşmacı Tanıma. Özet: Bu çalışmada, çeşitli Yapay Sinir ...
  • Yapay sinir ağları ve K-MEANS kullanarak sınır değerlerine göre yazılım efor tahmini 

   Saraç, Ömer Faruk (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Efor tahmini, yazılım proje yönetiminde, projenin ihtiyaç duyduğu kaynakların belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdendir. Proje için gereken adam/zaman değeri hesaplanır ve proje planı bu bilgiler göz önünde bulundurularak ...
  • Yapay sinir ağları yaklaşımıyla lastik kalıbı maliyetlerinin tahmin edilmesi 

   Gürsoy, Aynur (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada son yıllarda sıkça kullanılan bir tahmin yöntemi haline gelen Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılarak araba lastik kalıbı maliyetleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Karmaşık dinamiklerinden dolayı oldukça değişken ...