Now showing items 1285-1304 of 2593

  • Kablo endüstrisi için aleve ve yağa karşı dirençli kauçuk hamuru geliştirilmesi 

   Saribatur, Umay Tuana (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-07)
   Kablo kılıflarında yanmazlığı geliştirmek üzere kullanılabilecek birçok alev geciktirici olmasına karşın özel uygulamalarda (askeriye, açık deniz uygulamaları gibi) yanma sırasında çevreye zehirli gaz salınımı olmayan ve ...
  • Kabloların sınıflandırılması, AB standartlarındaki elektriksel ve mekaniksel testleri 

   Yavuz, Berna (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KABLOLARIN SINIFLANDIRILMASI ve AB STANDARTLARINDAKİ ELEKTRİKSEL ve MEKANİKSEL TESTLERİ Berna YAVUZ Anahtar Kelimeler: Kablo testleri, halojensiz kablo, kablo standardları, HAR, IEC Özet: Bu çalışmada, elektrik kablolarının ...
  • Kablosuz ağlarda ıp üzerinden çoklu ortam iletiminde kullanıcı deneyimi kalitesi 

   Kanatli, Sedat (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-04-10)
   İnternet (IP) kullanımının artmasıyla birlikte, kullanıcı deneyimi ve dolayısıyla servis kalitesi, ses ve görüntü hizmetleri sunan gerçek zamanlı uygulamalarda önemli bir rol oynamaya başlamıştır. İnternetin hizmet kalitesi ...
  • Kablosuz ağlardan çoklu-ortam iletimi 

   Yiğit, Ercan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelen kablosuz ağlar sürekli olarak gelişme göstermektedir. Bu tez çalışmasında yaygın olan kablosuz ağ (Wi-Fi Wireless Fidelity) üzerinden ...
  • Kablosuz algılayıcı ağ uygulaması: İdeal izleme 

   Okçuoğlu, Zana (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde sunulan çalışma ile birçok farklı uygulama alanlarında ideal kamera çekimi ve kaydı yapılabilmesi için Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA'ların) maliyet-etkin bir yaklaşım olarak kullanımı ve uyarlanması ...
  • Kablosuz algılayıcı ağ yönlendirme protokollerinin karşılaştırılması 

   Harmankaya, Ali Osman (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde Kablosuz Algılayıcı Ağ'ların (KAA'ların) kullanım alanları giderek artmaktadır. KAA'larda kullanılan değişik yönlendirme protokollerinin sağlamış olduğu avantajlar, bu konunun araştırma ve geliştirme ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlar için enerji verimli melez ortam erişim kontrol protokolü 

   Karahan, Alper (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilgiye ihtiyacın sürekli ve hızla artması ile günümüzde fiziksel ortamlardan alınan bilgilerin sanal dünyada değerlendirilmesi ve gerekli tepkilerin verilmesinde kullanılan Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA'lar) hızla ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlar için Matlab ile kullanıcı arayüz tasarımı 

   Turhan, Elif (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mikro elektronik ve kablosuz haberleşme teknolojilerindeki süregelen gelişmeler küçük boyutlu, hareketli, düşük maliyetli, düşük enerji gereksinimli ve çok fonksiyonu algılayıcı düğümlerin yaygın olarak kullanılmasına ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlar için skıpjack şifreleme algoritmasının FPGA ile gerçeklenmesi 

   Eryilmaz, Ergin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Haberleşme güvenliği, son yıllarda yazılım ve donanım teknolojilerinde olduğu gibi, gelişen KAA uygulamalarında da gün geçtikçe önemini artıran vazgeçilmez bir unsur olmuştur.Gelişen teknolojinin getirdiği yenilikler, ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda kullanılan MAC protokollerinin karşılaştırmalı başarım analizi 

   Solak, Serdar (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son zamanlarda iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle beraber, kablosuz algılayıcı ağların kullanım alanları da hızla artmaktadır. Askeri, sağlık, çevresel, ticari v.b. gibi birçok alanda yaygın olarak ...
  • Kablosuz algılayıcı ağları için artakalan enerji ve trafik yoğunluğu dengelemeli yönlendirme algoritması 

   Demir, Kubilay (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz algılayıcı ağlarında bir alt yapının mevcut olamaması nedeni ile enerji, işlemci, bellek, bant genişliği gibi kaynaklar kısıtlıdır ve özenle tüketilmelidir. Algılayıcıların boyutlarının çok küçük olması, enerjiyi ...
  • Kablosuz algılayıcı ağların analitik modellenmesi 

   Çakici, Süleyman (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA'ların) kullanımı giderek artmaktadır. Bu tez çalışmasında, KAA'ların tümleşik değerlendirilmesini sağlayan değişik ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarının OMNeT++ ile benzetimi 

   Sirma, Muharrem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARININOMNeT++ İLE BENZETİMİMuharrem SIRMAAnahtar Kelimeler : Tanecik, Kablosuz Algılayıcı Ağları, Iletişim Kuralı,OMNeT++Özet: Bu çalışmada kablosuz algılayıcılar ve kablosuz algılayıcı ağları&apos ...
  • Kablosuz algılayıcı ağı ve KNX entegrasyonu ile ev otomasyonu 

   Gökbayrak, Ahmet Burak (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz algılayıcı ağları hayatın çeĢitli alanlarında kullanılmaktadır. Bu ağlar kablolamanın mümkün olmadığı yada kötü görüntüye sebep olduğu durumlarda oldukça etkin sonuçlar sunarlar.Son dönemlerde ev/bina otomasyonu ...
  • Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağlar ile web tabanlı ortam gözleme ve denetim uygulamsı 

   Yakut, Önder (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablolu ağ teknolojilerine göre üstün oluşlarından dolayı önemi her geçen gün artan kablosuz algılayıcı ağ (KAA) sistemlerinin kullanımı giderek daha yaygın hale gelmektedir. İlk zamanlarda yoğun olarak ortam gözleme ve ...
  • Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağlarla denetim sistemi tasarımı 

   Aktaş, Faruk (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) uygulamaları endüstriyel, askeri, medikal ve çevresel alanlarda özellikle ortam izleme ve görüntüleme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama alanlarının yanı sıra, özellikle son zamanlarda, ...
  • Kablosuz algılayıcının modül tasarımı 

   Biçer, Regaip Mutlu (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz iletişimdeki güncel yenilikler, kablolu sistemlere göre daha ekonomik, esnek ve kullanışlı algılayıcı ağların gerçeklenmesine imkân tanımıştır. Bu yönü ile askeri, endüstri, ev ve işyeri otomasyon ve güvenliği ...
  • Kablosuz ATM ağlarda veri trafiğinin video trafiği üzerine etkisinin incelenmesi 

   Bandirmali, Necla (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Kablosuz ATM kullanarak servis kalitesi desteği sağlanmış gerçek zamanlı veri transferi 

   Çeken, Celal (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda, yüksek işlem gücüne sahip kablosuz bilgisayarların ve diğer gezgin cihazların gelişmesiyle birlikte kablosuz haberleşmenin önemi de her geçen gün artmaktadır. Mevcut kablosuz ağlar veri iletimini desteklemekle ...
  • Kablosuz çoklu-ortam algılayıcı ağlarında servis kalitesi sağlayacak çapraz katman protokolü geliştirilmesi 

   Demir, Alper Kamil (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz Çoklu-ortam Algılayıcı Ağları (KÇAA) üzerinde çalışan gerçek-zamanlı ve çoklu-ortam uygulamaları servis kalitesine (QoS) ihtiyaç duyarlar. Bu uygulamalara yönelik QoS sağlayacak protokoller henüz ortaya çıkmaktadır. ...