Now showing items 2412-2431 of 2593

  • V-kayış kasnak mekanizmalarında çevresel faktörlerden ısı ve nem faktörlerinin kaymaya etkisinin deneysel incelenmesi 

   Cengiz, Abdulkadir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V-KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALARININ KONSTRUKSIYONUNDA DIŞ ETKENLERDEN SICAKLIK VE NEM FAKTÖRLERİNİN KAYMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Abdulkadir CENGİZ Anahtar Kelimeler: V-Kayış ve Kasnağı, Kayış Kasnak Mekanizması, ...
  • V-kayışları ile güç iletiminde en iyileme yöntemi 

   Kibar, Ali (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V-KAYIŞLARI İLE GUÇ İLETİMİNDE EN IYILEME YÖNTEMİ Ali KİBAR Anahtar Kelimeler: Makine Elemanları, Güç Aktarımı, Kayış Kasnak Mekanizması, V-Kayıslar Özet: Eksenler arası uzun olan iki mil arasında güç iletiminde en çok ...
  • Vakum filtre ızgara çıtalarının plastik şekil verme yoluyla imalatı 

   Kubilay, Mustafa Tekin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Anahtar kelimeler : Çıtaların formu, geri yaylanma, bükme kalıbı Özet : Bu çalışmada, katı ile sıvıları birbirinden ayrıştırmada kullanılan döner tambur vakum filtreler ve bu filtrelerde fonksiyonel bir göreve sahip ızgara ...
  • Van Gölü ve civarının üç boyutlu hız yapısı ve sismotektonik özellikleri 

   Akkoyunlu, Mehveş Feyza (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-27)
   23 Ekim 2011 yılında Van Gölü'nün doğusunda Mw (7.1) büyüklüğünde meydana gelen deprem bölgenin sismik aktivitesini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu deprem sonrası bölgede, 23 Ekim 2011-2015 tarihleri arasında yaklaşık ...
  • Varlık yönetim sisteminin hizmet sektöründe uygulanması 

   Karaman, Münir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde rekabet koşullarının giderek zorlaşması ve denetim mekanizmalarının artması varlık yönetimi konusunda işletmeleri sistemleşme itmektedir. İşletmeler varlık yönetim süreçlerini iyileştirmekte, bir yazılımla ...
  • Varyasyonel iterasyon yönteminin parabolik denklemlerle uygulanması 

   Sözüçok, İzzet (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Parabolik kısmi diferansiyel denklemler, uygulamalı matematik, fizik ve çeşitli mühendislik bilimlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada , bu denklemlerin çözümü için varyasyonel iterasyon yöntemi kullanılmıştır. ...
  • Vektör mezon-skaler mezon-foton çiftlenim sabitinin üç-nokta KRD toplam kuralları ile araştırılması ve g(K0*-kapa-gama) sabiti 

   Günay, Zeynep (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yüksek momentumlarda (kısa mesafelerde) yeğin etkileşmelerin asimtotik serbestlik özelliğinden dolayı tedirgeme kuramı güvenle kullanılır. Ancak kuark-gluon etkileşmelerinin etkin olduğu küçük momentumlarda (uzun mesafelerde) ...
  • Vektör nicemleme ile video görüntü sıkıştırma 

   Kocakaya, Erkan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VEKTÖR NİCEMLEME İLE VİDEO GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA Erkan KOCAKAYA Anahtar Kelimeler: Vektör Nicemleme, Video Sıkıştırma, Görüntü Nicemleme, Görüntü Kodlama, Görüntü Sıkıştırma, MPEG Sıkıştırma Özet: Günlük hayatımızın bir parçası ...
  • Veri ambarları ve OLAP teknolojisi 

   Bilgin, Burcu (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, veri ambarları ve çevrim içi analitik işleme teknolojisi incelenmektedir. Teorik bilgilerin modellenmesi amacıyla, çok boyutlu veri modeli ve çevrim içi analitik işleme teknolojisi kullanılarak finans verilerinin ...
  • Veri ambarlarında OLAP ve bir etkileşimli gösterim aracı 

   Kurubaş, Özcan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Veri analizinde dalgacık teorisinin etkinliği 

   Meral, Tuba (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlayabilmemiz ve yaşamı kolaylaştırabilmemiz için, insan sesi, makine titreşimleri, biyolojik işaretler, müzik gibi çevremizde var olan birçok sinyalin incelenmesi kaçınılmazdır. Bu sinyallerin ...
  • Veri iletişim ağları 

   Kaya, Safiye (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VERİ İLETİŞİM AĞLARI ÖZET Günümüzde Veri İletişimi hayatın ve teknolojinin her kademesine girmiş durumdadır. Bu çalışmada veri ve iletişimin alt yapı taşlarının tanımlanmış ve bu birimlerin açıklamaları yapılmıştır. Öncelikle ...
  • Veri madenciliği ve birliktelik kuralları ile bir öğrenci notları çözümleme aracı 

   Başkaya, Harun (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Veri madenciliği ve simülasyon yardımıyla bir uygulama 

   Kumsal, Salih Cem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri madenciliği, günümüz bilgi çağında en güncel teknolojilerden birisidir.Bilgisayar sistemlerinin her geçen gün hem daha ucuzluyor olması, hem degüçlerinin artıyor olması, bilgisayarlarda daha büyük miktarlarda ...
  • Veri madenciliği yaklaşımı ile bireysel müşterilerin kredi ödeme performanslarının değerlendirilmesi 

   Çaliş, Asli (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilgisayar teknolojilerindeki gelişme ile birlikte bilgi miktarında ve veri tabanı sistemlerinin hacminde meydana gelen artış, büyük veri tabanlarında gizli kalmış, anlamlı bilgilerin keşfedilmesi ihtiyacını, dolayısıyla ...
  • Veri madenciliğinde genetik algoritmalar 

   Gündoğdu, Özlem Evrim (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilgi teknolojilerinin doğal gelişim sonucu olan veri madenciliği büyük veriyığınları içerisinden anlamlı veri birlikteliklerinin yakalanabilmesi için; akıllımetotlar yardımıyla bu birlikteliklerin çekilmesi işlemidir. ...
  • Veri madenciliğinde K-means algoritması ve tıp alanında uygulanması 

   Dinçer, Şerife Esra (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VER MADENC L Ğ NDE K-MEANS ALGOR TMASI VE TIP ALANINDAUYGULANMASIEsra D NÇERAnahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, K-means Algoritması, Tıpta VeriMadenciliği, Tıp Bilişimi, KanserÖzet :Veri madenciliği, veri yığınlarından ...
  • Veri madenciliğinde karar ağaçları ile bir öğrenci ders başarısı tahmin aracı 

   İmamoğlu, Tuba (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Veri şifrelemesinde simetrik ve asimetrik anahtarlama algoritmalarının uygulanması (hybrid şifreleme) 

   Yildirim, Kerim (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VERİ ŞİFRELEMESİNDE SİMETRİK VE ASİMETRİK ANAHTARLAMAALGORİTMALARININ UYGULANMASI(HYBRID ŞİFRLEME)Kerim YILDIRIMAnahtar Kelimeler: Hybrid şifreleme, KEM-DEM yapısı, veri bütünlüğü, sayısalimza, tüm iletişimin kontrolü, ...
  • Verimsiz bir üretim hattının AHP ve değer akışı haritalama ile iyileştirilmesi 

   Sedefoğlu, Gülçin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-04)
   Günümüzde şirketler arası rekabet teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamında pazarda öne çıkabilmek için şirketler kendi bünyesinde yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu yenilenmeyi sağlayabilmek ...