Now showing items 1-20 of 9519

  • Aykırı değer tespitinde yoğunluk tabanlı kümeleme yöntemleri 

   Tekbir, Mennan (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Fraud that causes high amounts of finance loss, has became one of the serious problems. Either proactive efforts that focuses on prevention of fraud or working on fraud detection always use data mining approaches.Outlier ...
  • Bayer prosesinin ara atık ürünü olan alüminyum hidroksit kabuğundan aktif alümina eldesi 

   Değerli, Selçuk (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Ekonomik değer yönünden ve kullanılabilir alan fazlalığından dolayı özellikli alüminalar, metalürjik kalitedeki alüminalardan daha değerlidirler. Özellikli alüminyum bileşiklerinden biri olan alümina, yukarıda belirtilen ...
  • Boğaziçi`nde siluet ve siluetin belirlenmesinde fotogrametri 

   Kozaman, Senem (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?Bogaziçi'nde Siluet ve Siluetin Belirlenmesinde Fotogrametrik Yöntem? adlı tezin konusu,silueti biçimlendiren etmenler kapsamında Bogaziçi siluetinin gelisimi, Bogaziçi siluetinintespitinde fotogrametrik yöntem ve ...
  • Mobil keşif robotu tasarımı 

   Yiğiter, Erkan (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada üzerine kamera ve ultrasonik algılayıcı monte edilmiş paletli bir mobil robotun donanım tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kablosuz olarak kontrol edilebilen mobil keşif robotunun kullanıcı kontrol programından ...
  • Metropoliten alanlarda yerel kamu hizmetlerinin sunulmasında optimizasyon (Konut alanlarında servis birimi olarak mahallenin değerlendirilmesi) 

   Evren, Yiğit (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET; METROPOLİTEN ALANLARDA YEREL KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA OPTİMİZASYON: KONUT ALANLARINDA SERVİS BİRİMİ OLARAK MAHALLENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Günümüzde giderek çeşitlenen kentsel kamu hizmetlerinin sunumu, gelişmekte ...
  • Bilgisayar destekli malzeme yönetimi sistemi ve uygulamaları 

   Şen, Selçuk (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Malzeme yönetimi, günümüzde özellikle seri üretim yöntemini benimseyen işletmelerde kullanılan önemli bir uygulamadır. Endüstriyel bir işletmede, işletme içi malzeme atasını inceleyen bu çalışma, malzemenin gelişini, ...
  • Baskılı devre kartlarından kıymetli metal geri kazanımında ergitme şartlarının incelenmesi 

   Atasoy Kocatüfek, Özlem (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz dünyasında, teknolojik gelişmelerden kaynaklanan en önemli problemlerden biri elektrik ve elektronik atıklarıdır (E-atık). E-atıklar içerdikleri ağır metaller, plastikler ve alev geciktiriciler nedeniyle çevre ve ...
  • Seramik malzeme tabanlı yansıtıcı dizi anten tasarımı 

   Mahouti, Mehran (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Alümina yüksek ergime sıcaklığına, dayanıma ve sertliğe sahip seramik esaslı bir mühendislik malzemesidir ve bu özelliklerinden dolayı ileri teknoloji projelerinde uzay sanayinde ve askeri uygulamalarda kullanılmaktadır.Uygulama ...
  • İstanbul`da 19. yüzyıl batılı ve levanten mimarların yapıları ve koruma sorunları 

   Can, Cengiz (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Her toplum, sahip olduğu kültür »İrasını değerlendirebildiği kadar korur. Bunun sınırları, toplumun kültürel birikimi ve tarih bilinci ile belirlenir. Tarih felsefesi artık gözü kapalı övgüler ve bizden olmayana sövgüler ...
  • Elmalı rezervuar suyunda sıcaklık modellemesi, su kalitesi ve amonyak formunun belirlenmesi 

   Debik, Eyyüp (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, İstanbul' un yüzeysel su kaynaklarından birisi olan Elmalı Rezervuarı' nda su kalite parametreleri ölçülmüş ve bu parametrelerin derinlikle değişimleri incelenmiştir. Ölçülen parametreler ...
  • Alüminyum dolu kalıba döküm uygulamalarında model yoğunluğunun poroziteye etkisi 

   Kara, Seçil (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Alüminyum ve magnezyum alaşımları gibi ergime sıcaklığı düşük hafif metallerin kaybolan köpük yöntemiyle ticari dökümleri uzun zamandır yapılmaktadır. Ancak dökümlerde porozite önemli bir sorun olarak ortaya çıkabilmektedir. ...
  • Al 7075 alaşımının şekillenme ve ısıl işlemle özelliklerinin iyileştirilmesi 

   Kaya, Işik (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Al 7075 ALAŞIMININ ŞEKİLLENME ve ISIL İŞLEMLE ÖZELLİKLERİNİNİYİLEŞTİRİLMESİIşık KAYAMetalurji Mühendisliği, Yüksek Lisans TeziYüksek dayanımlı 7000 serisi alüminyum alaşımları son 35 yıldır bilimsel ve endüstriyelçalışmalar ...
  • Bergama örneğinde, kentsel açık mekanlarda yaya hareketlerinin çözümlenmesi konusunda bir yöntem 

   Özübal, Ozan Can (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kent mekânı sürekli değişen, dönüşen dinamik bir yapıya sahip olan bir sahnedir. Bu sahneyi tasarlayan ise kendisi de dinamik bir varlık olan insanın kendisidir. Yüz yıllardır kendi oluşturduğu yapay çevrede varlığını ...
  • Lineer integral denklemlerde kullanılan bazı sayısal yöntemler 

   Anli, Rukiye Handan (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET integral denklemler, ilk olarak XDC. yüzyılın ilk yansında ABEL tarafından bir mekanik problemin çözümü esnasında ortaya çıkmış ve daha sonra en ünlüleri Louiville, Volterra, Fredholm olmak üzere bir çok matematikçinin ...
  • Sulu ortamda ikili ağır metal karışımlarının ayrılması ve geri kazanılması 

   Molla, Şirin (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Endüstriyel atık sulardan agır metallerin giderilmesi ve geri kazanılması oldukça önemli birislemdir ve bunun için çesitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu çalısmada gelistirilen, farklıkelat ajanları varlıgında pH parametresi ...
  • Elektrik güç sistemlerinde kullanılan analog ve dijital mesafe rölelerinin karşılaştırılması 

   Moral, Kerem (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Elektrik güç sistemlerinde meydana gelen arızaları tamamen yok etmek olanaksızdır. Arızaların çok kısa bir sürede giderilmesi sistemin sürekliliği açısından gereklidir. Bu nedenle koruma çok önemlidir. Elektrik güç ...
  • Tuzla Tersaneler bölgesi çevresel etki değerlendirmesi 

   Özay, A.İnanç (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi; planlanan faaliyetlerin çevreye olabilecek olumlu, ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi, ya da zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için ...
  • Eksantrik pres milinde gerilme analizleri ömür ve güvenirlik değerlendirmeleri 

   Erdem, Haydar (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalısmada sanayide sıklıkla kullanılan Eksantrik Pres makinelerinin mil üzerine gelenkuvvetleri çesitli çalısma sartlarına göre incelenmis, analiz edilmis ve mile etkiyen ömürhesaplamaları yapılmıstır. Bilindiği gibi ...
  • Fındık ve incirlerde aflatoksin tayini ve metot doğrulaması 

   Özer Durgun, Banu (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Gıda kaynaklı bazı yaygın küflerin metabolitlerinin toksijenik etkilerinden dolayı sağlık riskleri oluşturabildiği bilinmektedir. Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus kanserojenik toksinler (aflatoksinler) ...
  • Betonarme yapıların depremde hasar görme nedenleri ve çözüm önerileri 

   Hocaoğlu, Berzan (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Deprem sırasında yapı temeline ulaşan enerjinin, sınırlı bir kısmının yapıya geçmesine izin veren düzenekler ile ilgili teorik çalışmalar eskidir. Buna rağmen uygulama ile ilgili teknikler halen gelişme aşamasındadır. ...