Now showing items 1-20 of 10236

  • 0-30V/5A digital power supply with computer control 

   Sünetci, Önder (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektronik devrelerin çoğu işlevlerini yerine getirebilmek için doğru akım kaynaklarına gereksinim duyar. Birçok farklı özellik ve spesifikasyonlarda çok çeşitli tasarım ve topolojiye sahip doğru akım kaynakları mevcuttur.Gerilim ...
  • 1-D local crustal structures from seismological data in the Cyprus Subduction zone and Antalya Bay 

   Perk, Şükran (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğu Akdeniz, uzun süreli yitim ve yığışım süreçlerinin şekillendirdiği tektonik olarak karmaşık bir bölgedir. Son yıllardaki sismik tomografi çalışmaları, Helenik trencinde yitimi devam eden, Kıbrıs trenç bölgesinde durmuş ...
  • 10-bit 60 MS/s two-step flash ADC design 

   Esen, Vahap Bariş (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İki basamaklı flaş ADC?ler makul bit sayılarında yüksek hızlara ulaşabildiklerinden, yüksek hızlar istenildiğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İki basamaklı yapıları bir çok analog blokun uyumlu çalışmasını gerektirmektedir. ...
  • 140 Mb/s deqpsk modem if stage 

   Suyabatmaz, M. Akif (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • 16. yüzyıl Osmanlı şair tezkireleri bağlamında eser üretme yöntemleri: Terminoloji çözümlemesi 

   Konar, Aişe Handan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-12)
   Bu tez daha önce sayısız araştırma ve incelemeye konu olan, Osmanlı edebiyatı denildiğinde her türlü bilgiye erişmek için birincil kaynaklardan sayılan şair tezkirelerine dayanmaktadır. Şair tezkireleri, şairlerin hayat ...
  • 16. yüzyılda bir nazire şairi Sebzi ve nazireleri 

   Karataş, İbrahim Hakan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   16. Yüzyılda Bir Nazire Şairi Sebzî ve Nazireleri İbrahim Hakan Karataş (Anahtar kelimeler: Sebzî, Gazel. Nazire. Nazire Mecmu' alan, Dîvân Edebiyatı) 16. yy. şairlerinden Sebzî'nin doğum ve ölüm tarihleri ...
  • 16S rDNA analysis of microbial communities in a highly polluted region of the Marmara sea 

   Türker, Gökhan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Marmara denizi, Karadeniz ve Akdenizi birbirine bağlayan kıtalararası küçük bir iç denizdir (70 x 250 km). Kirlilik kaynaklarının toplam etkisi sonucu yoğun kirlenen bölgelerde anoksik sedimentler oluşmuştur. Bu bölgelerden ...
  • 16S rDNS analysis of microbial communities in anoxic marine sediments of the Marmara sea 

   Sezgin, Asli (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Marmara Denizi sedimentleri iklimsel, biyolojik ve kimyasal degisimlerin büyükölçüde hassas bir kaydını tuttuguna inanıldıgından önemlidirler. Marmara Denizi bugünciddi olarak kirlenmis bir su kütlesidir.Bu çalısmada, ...
  • 19. Yüzyıl şairi Süleyman Fehim Efendi divanı: İnceleme, metin ve dizin 

   Torun, Elvan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-26)
   Bu tezin konusu, 19. yüzyıl şairlerinden Süleymân Fehîm Efendi'nin Dîvân'ıdır. Çalışmanın esas amacı ise, Süleymân Fehîm Efendi'nin Dîvân metnini tespit etmek, şairin hayatı, edebî kişiliği ve diğer eserleri ...
  • 19. yüzyıldan Çağatayca bir divan: Harezmi Kamil Divanı`nın transkripsiyonu ve incelemesi 

   Tekin, Dürdane (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Bu tezin konusu 19. yüzyılda yaşamış bir Çağatay şairi olan Harezmî Kâmil'e ait Dîvân-ı Kâmil'dir. Bu çalışmanın temel amacı Harezmî Kâmil'in hayatı, eserleri ve edebî kişiliği hakkında bilgi vermek ve Dîvân-ı ...
  • 1940-nm thulium fiber laser ceramic bracket debonding 

   Demirkan, İrem (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Biyo-Medikal Mühendislik Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmanın amacı seramik braket çıkarılmasında , 1940-nm Tulyum Fiber Lazer için uygun lazer parametrelerinin belirlenmesidir. 1940-nm Tulyum Fiber Lazerin seramik braket çıkarılmasındaki etkisini değerlendirmek için , ...
  • 2-d mathematical modelling of hydrogen storage in metal hydrides 

   Küçük, Gülşad (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada LaNi5'de hidrojen emilimi sırasındaki ısı ve kütle transferini simuleeden bir nümerik model oluşturulmuştur. Isı denkleminin ayrık ifadesinde enerji dengemetodu uygulanmıştır. Geçici ısı taşınımı, konvektif ...
  • 2-D modeling of compression ignition engine combustion 

   Yildirim, Cebrail (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ulaşımdan güç üretimine kadar yaygın olarak kullanılan içten yanmalı motorlar, bugün toplumuzda önemli bir yere sahiptir. Yakıt olarak çoğunlukla petrol ürünlerinin kullanılması, çevresel kaygılardan dolayı sürekli olarak ...
  • 2D object recognition in manufacturing environment using implicit polynomials and algebraic invariants 

   Erdem, Uğur Murat (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Tezde ele alman araştırma konusu, üretim ortamında iki boyutlu serbest-şekilli cisimlerin yapay görme teknikleri kullanılarak tanınmasıdır. Geliştirilen tanıma sistemine ORECIM ismi verilmiştir. Örtük çokterimliler, ...
  • 2D to 3D video conversion 

   Çoban Aydin, Aysun (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, tek bir kamera ile çekilmiş 2 boyutlu (2B) videodan 3 boyutlu (3B) stereo video elde etmek için yeni bir yöntem önerilmiştir. 3B stereo görüntü oluşturabilmek için sahnenin derinlik bilgisi gereklidir. Önerilen ...
  • 3-D crustal structure of the Isparta angle region from local earthquake tomography 

   Çakir, Ersin (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2018-08-06)
   Isparta büklümü, tektonik ve jeolojik özellikleri bakımından sismik olarak aktif ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu anlamda önemli soruların cevaplanabilmesi için Isparta büklümü ve çevresinde ondokuz istasyondan oluşan ...
  • 3-D crustal structure of the Simav-Kutahya and surrounding regions 

   Duran, Nuray (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kütahya ve civarı tektonik ve jeolojik açıdan açıdan oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Simav'da 19 Mayıs 2011'de M=5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Bu tezin amacı, 2010 – 2015 yılları arasında ...
  • 3-d gamma knife dose distribution by normoxic gel dosimetry near tissue inhomogeneties 

   İşbakan, Fatih (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Biyo-Medikal Mühendislik Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETDOKU INHOMOJENITE YAKINLARINDA ÜÇ BOYUTLU GAMMAKNIFE DOZ DAGILIMININ NORMOKSIK JEL DOZIMETRE ILEINCELENMESIBu çalismadaki ana hedef Gamma Biçagi tedavisinde doku inhomojeniteleri yakinlarindaolusan doz dagilimini ...
  • 3-D object mesh geometry compression with vector quantization 

   Orcay, Özgür (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 3-B NESNE BELGİLERİNİN VEKTÖR NİCEMLEME YÖNTEMLERİ İLE SIKIŞTIRILMASI 90'k yılların başından beri 3-B (3 Boyutlu) nesne bilgilerinin internet üzerinden erişimi, özelikle son kullanıcılar için, oldukça ilgi çekici ...
  • 3-d optical profilometry at micron scale with modified fiber optic lloyd`s mirror technique 

   İnanç, Arda (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, modifiye edilmiş fiber optik Lloyd ayna tekniğinin frekansı kolaycaayarlanabilir saçak desenleri üretmede uygun ve pratik olduğu gösterilmiştir. Bu, testobjelerinin, optik projeksiyon ünitesi kapsamında ek elemanlar ...