Now showing items 1-20 of 934

  • Sabit yatak biokütle gazlaştırma 

   Erdem, Ahmet (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma ile pilot ölçek sabit yatak yukarı yönlü (updraft) gazlaştırıcı kullanılarak biokütle gazlaştırılması yapılmış ve incelenmiştir. Bu tezde yakıt biokütle zeytin pirinası ve çekirdeği olarak seçilmiştir. Üretilen ...
  • Kemik külü içeren camlarda ZrO2 ilavesinin cam-seramik oluşumu üzerine etkisi 

   Kurtuldu, Fatih (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, doğal kemik külü içeren CaO-Al2O3-SiO2-P2O5-MgO esaslı camdan kristalleşme ısıl işlemi ile geliştirilecek cam-seramiklerin biyomalzeme olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Başlangıç cam ...
  • Yarımca konteyner liman dolgusunun düşey hareketlerinin jeodezik yöntemlerle izlenmesi 

   Çakiroğlu, Çağdaş (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek artan ulusal ve uluslararası ticaret, yük taşımacılığı sektöründe faaliyet yürüten şirketlere sürat ve tasarruf için bünyelerindeki gemilerin kapasitelerini arttırmaya ...
  • Demir bilya anot elektrotlar kullanarak elektrokoagülasyon prosesi ile içme sularından arsenik giderimi 

   Şik, Emrah (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Su kaynaklarındaki arsenik kirliliği, Türkiye'nin yansıra tüm dünyada karşılaşılan en önemli çevresel problemlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, World Health Organisation) tarafından insan sağlığı üzerinde ki ...
  • Abnormal behavior detection in surveillance systems 

   Tokta, Aybars (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Globalleşen dünyada sürekli artan insan nüfusu ve önemli yerlerin sayısı, akıllı güvenlik sistemlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu sistemler operatörlere büyük yardım sağlamalarının yanında ters bir durum olması ...
  • Mevcut arıtma tesislerinde uygun modifikasyonlarla azot ve fosfor arıtımının incelenmesi ve modellenmesi 

   Gezer Görgeç, Aras (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tez çalışmasında, nihai kapasitesi 1.400.000 E.N. olan ve N ve P arıtımının yapıldığı Batı Antalya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin prosesi incelenerek mevcut işletme koşulları ve atıksu karakteristiği incelenmiştir. ...
  • High performance benzoxazine thermosets from monomers having phenolic groups and asymmetric structure 

   Gümüş, Bahar (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Benzoksazinler ısıyla aktive olarak halka açılma reaksiyonuyla yeni gelişmiş polimerik reçinelere dönüşmektedir. Polibenzoksazinler yüksek mekaniksel, boyutsal ve ısısal kararlılık, kimyasal ve ısısal dayanıklılık gibi pek ...
  • Ge-bazlı manyetik yarıiletkenlerin incelenmesi 

   Toydemir, Burcu (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mikro elektronik teknolojisinin boyutlarının limit değerlere doğru hızlı şekilde yaklaşması, yeni nesil manyeto elektronik cihazlar için ümit vadeden spintronik teknolojisi büyük dikkat çekmiştir. Özellikle seyreltilmiş ...
  • Çift rotorlu rüzgar türbini analizi 

   Untuç, Ahmet Hikmet (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada yatay eksenli çift rotorlu rüzgâr türbininin performansı analiz edilmiştir. Tek rotorlu türbinler için yaygın kullanılan Pala Elemanı Momentum Teorisi'nde ikinci rotoru da kapsayacak düzenlemeler yapılmıştır. ...
  • Dünya`nın manyetik alanında NMR spektrometresi için pratik uygulamalar 

   Balci, Erdem (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dünya'nın Alanında Nükleer Manyetik Rezonans (EFNMR) uygulama alanı geniş, önemli bir ölçüm aracıdır. Geleneksel birçok NMR uygulaması örneğin; görüntüleme, spektroskopi, difüzyon ölçümleri ve durulma gibi uygulamalar ...
  • Video gözetleme sistemlerinde altuzay öğrenmesi yaklaşımı ile şüpheli nesne tespiti 

   Sönmez, Hasan Hüseyin (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsanların yoğun olarak bulundukları yerlerde gerçekleşebilecek terör olaylarına karşı artan güvenlik endişeleri sonucunda, akıllı video gözetleme sistemlerine olan talep büyümektedir. Bu çalışmada, şüpheli/sahipsiz/terk ...
  • Scattering of a TEM wave by a large circumferential gap on a hollow and a dielectric-filled coaxial waveguides 

   Öztürk, Hülya (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalıışmada, koaksiyel dalga kılavuzunun dış duvarındaki sonlu bir açıklığınTEM dalgaların kırınımına etkisi, Wiener-Hopf metodu kullanılarak analiz edilmiştir.İlk bölümde dalga kılavuzunun iç ve dış kısmının boş uzay ...
  • Boru tipi KOYH katot malzemesi üretimi, karakterizasyonu ve hücre performansına etkisinin araştırılması 

   İpçizade, Erdem Fettah (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, anot destekli Boru Tipi Katı Oksit Yakıt Hücreleri (Boru tipi-KOYH) için katot malzemeleri geliştirilmiştir ve hücre performansına etkileri araştırılmıştır. Birinci aşamada katot malzemeleri glisin – nitrat ...
  • Hava ayrıştırma tesisinde enerji verimliliği ve ekserji analizi 

   Ural, Göktuğ (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin hızla gelişmesi, endüstriyel gazlara olan ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. Havada bulunan azot, oksijen ve argon değişik endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında bir proses ...
  • Akustik sinyal temelli trafik yoğunluğu tespiti 

   Öztürk, Fikret (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, araçların oluşturduğu akustik gürültü sinyalinden trafik yoğunluğu tespiti yapılmıştır. Araçların oluşturduğu akustik gürültü motor gürültüsü, hava türbülans gürültüsü, tekerleğin yerle temasından kaynaklı ...
  • Gri suların elektrokoagülasyon ile arıtılabilirliğinin incelenmesi 

   Öztürk, Hülya (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde, evsel atıksuların büyük bir bölümü olan gri suların ayrı bir şebeke hattı ile toplanarak etkili bir şekilde arıtımı ve yeniden kullanımı sağlanabilmektedir. Duşlardan, banyo ve mutfak lavabolarından, çamaşır ve ...
  • Air traffic controller alertness level detection 

   Parmaksiz, Aziz (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Hava Trafik Kontrolörlerinin (HTK) gerçek çalışma ortamındaki ve simülasyon ortamındaki dinçlik seviyesi tespit edilmiştir. Dinçlik insanların durumlara karşı dikkatinin yoğun ve tehlikelere karşı algılarının ...
  • Eksenel fan performansının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi 

   Bacak, Aykut (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Eksenel fanlar endüstride, kapalı otopark, konut, hastane, lokanta, tuvalet ve banyo gibi mekânlarda ortama taze hava sağlanması veya ortamdaki kirli havanın uzaklaştırılması için kullanılır. Bu tip mekânlarda kullanılacak ...
  • Metal ve yarı iletken nanoparçacıkların konjüge polimer bazlı organik ışık yayan diyotların performansına etkisi 

   Piravadili Mucur, Selin (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tang ve Van Slyke'nin 1987 yılında alüminyum hidroksi kinolin (Alq3) kullanarak yeşil ışığı veren aygıt üretmesi ve ardından 1990 yılında Friend ve çalışma grubunun indiyum kalay oksit (ITO) ve alüminyum (Al) elektrotlar ...
  • Polieter esaslı sorbentler; sentezi, karakterizasyonu ve şişme özelliklerinin incelenmesi 

   Yati, İlker (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Polimer zincirlerinin kimyasal bağlarla veya fiziksel etkileşimlerle birbirlerine bağlanması sonucu oluşan üç boyutlu yapılara polimerik ağ yapılar denmektedir. Bu ağ yapının içerisine sıvı moleküllerinin yerleşmesi ile ...