Now showing items 1-20 of 934

  • 100 Watt güç üreten mikro boru tipi katı oksit yakıt hücresi sisteminin üretimi ve geliştirilmesi 

   Soydan, Ali Murat (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Katı oksit yakıt hücreleri, diğer yakıt hücresi sistemleri ile kıyaslandıklarında düşük maliyetleri ve yakıt çeşitlilikleri ile ticarileşme aşamasında en yakın yakıt hücresi sistemlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadırlar. ...
  • 2-factorization of complete equipartite graphs with four and eight cycles 

   Özbay, Zehra Nur (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   K-düzenli bir çizge bütün derecelerin k olduğu bir çizgedir. 2-faktör ise G çizgesinin 2-düzenli kapsayıcı bir altçizgesidir. G'nin bir 2-faktorizasyonu, G'nin bütün kenarlarının 2- faktörlere parçalanışıdır. Eş ...
  • 20. yüzyılda yeni şehirlerin gelişim süreçlerinin analizi: Çin'in Shenzhen şehri örneği 

   Rexıla, Kadeerhan (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   `20. Yüzyılda Yeni Şehirlerin Gelişim Süreçlerinin Analizi: Çin'in Shenzhen Şehri Örneği` başlıklı bu çalışmada, 20. yüzyılın son dönemlerinde ortaya çıkan yeni şehirlerin kentsel gelişmelere etkisi incelenmektedir. ...
  • 21.yüzyılda mimari program ve peyzaj ilişkisindeki duyarlı arayüzler 

   Ağaç, Büşra (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-20)
   Günümüzde, disiplinler arası iletişim ile birlikte, yapı ve peyzaj arasındaki sınırlar erimeye başlamıştır. Mimari programın insan eylemleri sayesinde bir peyzaj olarak tanımlanması, peyzajın ise insanı mekân içinde katılımcı ...
  • 21.yy mimarlığında beden odaklı performatif kamusal arayüzler 

   Demir, Setenay (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-20)
   Tschumi'nin (2018), ifade ettiği gibi; insan bedeni, mimarlığın başlangıç ve varış noktası olarak değerlendirilmektedir ve bedenin, mekansal düzeni, birtakım eylemler aracılığıyla bozduğu savunulmaktadır. 21. yy. ...
  • 3-hidroksipiridin türevi siklofosfazenlerin gümüş(I) kompleksleri 

   Gür, Rüştü (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tez kapsamında, 3-hidroksipiridin ile tamamen sübstitüe olmuş siklotrifosfazen ve siklotetrafosfazen ligantları çeşitli gümüş tuzları ile etkileştirildi ve koordinasyon polimerleri sentezlendi. Elde edilen bileşiklerin ...
  • 3194 sayılı imar kanunu 18. madde imar uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar: Van örneği 

   Alp, Erhan (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-23)
   Bu tez çalışmasında öncelikle 3194 sayılı İmar Kanu'nu çerçevesinde yürütülen imar uygulamalarının tanımı, niçin yapıldığı anlatılmıştır. İlgili kanunun ve yönetmeliklerinden bahsedilerek imar uygulamaları işlem akışı ...
  • 3B kadastro geliştirilmesi için yaklaşımların belirlenmesi 

   Natir, Betül (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-18)
   Ülkemizde kadastro çalışmaları iki boyutlu olarak sürdürülmektedir. Sonyıllarda teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler ve metropollerdeki nüfusyoğunluğuna bağlı yüksek arazi kullanımı, dünya genelinde meslek erbaplarınca ...
  • 5 serbestlik dereceli dokunsal geri bildirim cihazının gerçek zamanlı Linux işletim sistemi altında uygulanması ve denetimi 

   Ay, Cüneyt (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Quanser Inc. firmasının 5 DOF Haptic Wand cihazının gerçek zamanlı Linux işletim sistemi altında denetimi ve kontrolü yapılmıştır. 5 DOF Haptic Wand, 5 serbestlik derecesine sahip dokunsal geri bildirim verebilen ...
  • 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm süreçlerinin kentsel kamusal mekan üzerinde etkileri 

   Atmaca, Zeynep (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-24)
   Kentleşme ile birlikte kentler sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşamakta, ülkemizde de 2000 yılı sonrasında gündeme gelen afet riski ile beraber gerekli yasal düzenlemeler yapıldığı ve özellikle kent merkezlerinde bulunan ...
  • A deep learning based translation system from Ottoman Turkish to Modern Turkish 

   Bakirci, Abdullah (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-22)
   Diller zamanla değişim ve gelişime uğrar. Sonuç olarak eski metinler günümüz nesil için anlaşılmaz hale gelebilir. Osmanlı Türkçe'sinin yazıları bir örnektir. Modern Türkçe'de alfabenin değişmesiyle birlikte, ...
  • A GIS-based parking demand analysis and site selection for parking area: Pendik-Istanbul case 

   Iqbal, Ahmad Shekib (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-23)
   Son yıllarda artan nüfus ile birlikte otomobil sayısında yaşanan artış, otopark alanlarına olan ihtiyaç ve talebi artırmıştır. Özellikle, büyük şehirlerde otopark alanlarının yetersizlik olması ciddi park problemlerine ...
  • A model for designing user interfaces for people with mental disabilities 

   Altan Akin, Nigar Tuğbagül (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-28)
   Bu tez, zihinsel gelişimi normalden farklı olan öğrencilerin (ZGNFOÖ) bilgisayar arayüzü ile etkileşimleri konusunda çeşitli araştırmalar içermektedir. Bu araştırmalar, ön çalışmalar ve temel çalışma olmak üzere iki temel ...
  • A new segmentation approach to Uighur optic character recognition 

   Mahmut, Memtimin (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-23)
   Optik Karakter Tanıma (OKT) belgere simdeki harfleri tanıma ve dijital metne çevirmektir. Karakter tanıma sistemleri konvensiyonel medyadan elektronik medyaya çevirmede yoğun kullanım alanı bulmuştur. İlk karakter tanıyıcı ...
  • A.belladonna saçak kök kültüründe sekonder metabolit üretimi 

   Yağiz, Naciye (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-05-11)
   Bu çalışma Atropa belladonna bitkisinden Agrobacterium rhizogenes transformasyonu ile elde edilen saçak köklerdeki sekonder metabolit miktarının, doku kültürü ile elde edilen saçak köklerdeki ve doğadan toplanan köklerdeki ...
  • A3B3C62 kalkojen yarıiletkenlerinde elektrik alanın optik özelliklere etkisi 

   Uysal, Dilara (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-11-21)
   Bu tezin amacı TlGaSe2 katmanlı yarıiletkeninde elektrik alan etkisiyle aktive olan kusurların oluşturduğu iç elektrik alanın varlığını incelemektir. Deneysel çalışmalar sonucunda TlGaSe2 kristalinin elektrik alan, sıcaklık ...
  • AA-AA tek fazlı çeviricinin doğrusal olmayan denetleyici tasarımı 

   Unan, Nilgün (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-24)
   AA-AA çeviriciler, endüstrinin çeşitli kısımlarında ihtiyaç duyulan, gerilimi ve frekansı ayarlanabilen, uç sayısı değiştirilebilen güç kaynakları olarak ve yenilenebilir enerji sektöründe ise güç dönüştürücüsü olarak ...
  • AABB ve A2B6 tipi elektron verici/çekici ftalosiyaninlerin tasarımı ve sentezi 

   Ekineker, Gülçin (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektron çekici / verici kromofor gruplar, hem ışık toplayıcı olarak ve hem de pekçok alanda kullanılmaları nedeniyle bilim insanları tarafından ilgi kaynağı olmuşlardır. Literatürde üstün özelliklere (spektroskopik, ...
  • Abelyen kategorilerde c3 objeler 

   Drahyali, Deniz (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-10-31)
   N, M nin bir alt modülü ve N nin alt modülleri A ve B; A ⊆⊕ M, B ⊆⊕ M veA⋂B = 0 olmak üzere, A⊕B ⊆⊕ N olduğunda birim halka ile ilişkilendirilen Mmodülüne N-C3 modül denir. Bu tezde, N-C3 modüllerinin birçok yararlı ...
  • Abnormal behavior detection in surveillance systems 

   Tokta, Aybars (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Globalleşen dünyada sürekli artan insan nüfusu ve önemli yerlerin sayısı, akıllı güvenlik sistemlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu sistemler operatörlere büyük yardım sağlamalarının yanında ters bir durum olması ...