Recent Submissions

 • Mücevher tasarımına mimarlığın yansıtılmasında çizgi öğesinin analizi ve yöntem önerisi 

  Parlakkılıç, Onur (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Dünya savaşları, endüstri devrimi gibi sosyolojik nedenler ve Bauhaus Okulu'nun açılmasıyla birlikte birçok sanat dalında olduğu gibi mücevher tasarımını da etkileyen yeni sanat akımları doğmuştur. 1960'larda ...
 • İfade aracı olarak doku'nun sanat yapıtında kullanımı 

  Bağdatlı, Berrin (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Sanat ve yaratıcısı olan sanatçılar doğadan ve çevrelendikleri yaşam alanlarından kopuk düşünülemezler. Çevremizde gördüğümüz her türlü nesne bir doku ile kaplıdır. Bu kimi zaman görsel bir doku olabilirken kimi zaman çok ...
 • Nevhiz Tanyeli ve Alaettin Aksoy resminde ekspresif beden imgesi 

  Gökçeoğlu, Adeviye Sena (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Ekspresyonizm, sanatçıların kendini ifade etme arzusunun oluştuğu bir dönemdir. Bu açıdan akım değil, resim sanatının kanalıdır. Sanatçıların resimlerinde, karanlık dönemin karışıklığı; ifadenin öne çıktığı biçimlerle vücut ...
 • Çağdaş ispanyol resmi'nde monokrom iç mekân kompozisyonları 

  Bozdağ Altıparmakoğulları, Dilara (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Bu eser metninde seçilen çağdaş İspanyol ressamlar, onların oluşturduğu Realistas de Madrid grubu ve söz konusu ressamların monokrom iç mekân resimleri konu edilmiştir. `Mekânın Tanımı ve Resim Sanatında Kullanımı` başlığı ...
 • Kimyasal madde kullanılmayan doğa temelli fotoğraf baskı yöntemleri ve çağdaş fotoğraf üretimine yansıması 

  Aksoy, Ayşe Nilden (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu tez, kimyasal maddeler içermeyen doğa temelli fotoğraf baskı tekniklerinin incelenmesi ve doğa korumacı yaklaşımla bu yöntemleri kullanarak projeler geliştiren çağdaş sanatçıların üretimlerinin araştırılması amacıyla ...
 • Barok ve Neo Klasisist üslupların çağdaş resim sanatına etkisi 

  Ertunç, Mehmet (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada geçmiş dönem üsluplarından referans ve ilham alma bağlamında Barok ve Neo Klasisizm akımlarının üslup özellikleri, karşıtlıkları, Batı resminde günümüze kadar olan biçimsel etkileri ve ele alınma biçimleri ...
 • Türkiye müze ve kütüphanelerinde bulunan yayınlanmış hayvan motifli kaplar 

  Kösedağı, Cansu (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Türk süsleme sanatında önemli bir yere sahip olan hayvan motifleri, zaman içerisinde gelişerek ve değişerek kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına etki etmiştir. Hayvan Motifleri, araştırmacılar tarafından tarihsel ve sanatsal ...
 • XVI. yüzyıl Osmanlı mushaf tezhiplerinde kullanılan Rumi motiflerinin incelenmesi ve günümüz tezhip anlayışı ile yorumlanması 

  Kılıç, Hüsna (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Rumi, Türk tezyinatında kullanılan ve temel motiflerin başında gelen önemli süsleme elemanlarından biridir. Geçmişi Uygur Türklerine dayanan motifin ilk örneklerine VIII. yüzyılda rastlanmaktadır. Tezyinatın hemen hemen ...
 • Türkiye'de ev tekstili alanında yaşanan gelişmeler 

  Örnek, Bikem (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma, dünyada önemli bir jeopolitik konuma sahip olan ve ev tekstilinin ticaret merkezlerinden biri olan Türkiye'nin, ev tekstilinde geçmişten günümüze kadar gelen gelişmelerini derlemeyi amaçlamaktadır. Dört ...
 • Seramik endüstrisinde lavabo üretimine uygun farklı etkilere sahip sır araştırmaları 

  Erden, Mustafa (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Dünyada değişen ve gelişen yaşamsal koşular, insanların tüketim anlayışını da etkilemektedir. Mevcut ürünler üzerinde, tüketici beklentileri her geçen gün yükselmekte ve bundan dolayı üretim sektörünün her alanında olduğu ...
 • Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hacı Selim Ağa Koleksiyonu'ndaki ebru ciltler 

  Ulu, Elif Ece (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmada ebru ve cilt sanatlarının tarihi gelişim süreçleri, çeşitleri ve kullanılan malzemeler konusunda özetlenmeye çalışılmıştır. Geçmişten günümüze gelen ebru sanatında ebrular, belirli isimlerle kullanılmıştır. ...
 • D 22 Tiyatrosu Bent oyununda fütursuz oyunculuk (2013 yılı): Dramaturjik ögelerin ve toplumsal boyutların çözümlenmesi 

  Cumbul, Meltem (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  İstanbul'da günümüz sahnelerinde kullanılan oyunculuk biçimlerinin çoğu, oyuncunun yansıtmayı arzu ettiği karaktere hangi araçları kullanarak ulaşacağını (işçilik) göstermiş, oyuncunun enstrümanı yani kendisiyle, ...
 • Gündelik hayatta bir direniş pratiği olarak sanat 

  Sönmez, Selin Yağmur (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, gündelik hayatta bir direniş pratiği olarak estetik eylemin olanaklarını araştıran ve bu ilişkiyi günümüz koşullarında yeniden tanımlamayı amaçlayan bir girişimdir. Araştırma, çıkış noktasını tarihte sanatın ...
 • 21. yüzyılda distopyanın çağdaş sanata etkisi 

  Sönmez, Cansu (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, 20. yüzyılda ütopyaya karşı yükseliş gösteren distopya kavramının 21. yüzyılda çağdaş sanata etkisini ele almaktadır. Bu bağlamda öncelikle ütopya kavramının edebi janrdan bir düşünme biçimine doğru olan dönüşümü ...
 • Günümüz heykel sanatında varoluşçu etkiler 

  Atmaca, Ahmet Aydın (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2023)
  Günümüz Heykel Sanatında Varoluşçu Etkiler başlıklı bu metin bir Sanatta Yeterlik eser metni olarak hazırlanmıştır. Varoluşçuluk, bir felsefi disiplin olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında, iki dünya savaşı geçirmiş, ...
 • Büyü ritüelleri ve tılsımların günümüz heykel sanatındaki izleri 

  İba, Şeyma Müge (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021-04-14)
  `Büyü kurgudur. Sanatçının ilgi çekiciliği, insanları kurguyla etkilemesine bağlanabilir. Zaten sanatın varoluşunda büyücüler çok etkendir.` İlk çağdan beri sanatçının büyücü olduğuna dair inanışlar hep olmuştur. Mağara ...
 • Temel tasarım eğitimi bağlamında Paul Klee`nin ders notlarının çözümlenmesi 

  Çomak, Neziha (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Paul Klee, İsviçre'li bir sanatçıdır. Ancak yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da geçirmiştir. Klee, müzisyen bir ailenin çocuğu olduğu için önce müzik eğitimi almış, daha sonra resim sanatına yönelip, eğitimini ...
 • Dmitri Şostakoviç Keman Konçertosu`nun keman repertuvarındaki yeri ve önemi açısından incelenmesi ve yoruma yönelik uygulaması 

  Aşan, Banu Selin (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  20.Yüzyılın en önemli bestecilerinden olan ve yaşadığı dönemlerde geleneksel ancak yenilikçi çalışmalarıyla adından fazlaca söz ettirmiş Rus besteci Dmitri Şostakoviç'in Op.77 1. Keman Konçertosu üzerine yapılmış olan ...
 • Canlandırma heykel: Heykel ve animasyonun ortak noktaları üzerine bir deneme 

  Savaş, Uğur (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Animasyon tekniğinin uzun bir tarihe sahip olması bu tekniğin kültürel anlamda farklılaşarak bir çok coğrafyada uygulanması anlamına geliyor. Animasyonun ortaya çıkışı kameranın icadından önceye dayanmaktadır. Ayrıca bu ...
 • Erkek zıplamalarında ilk üç yılın incelenmesi ve geliştirilmesi 

  Sönmemiş, Gökçe (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışmada balede ilk üç senede öğretilen erkek zıplama tekniklerinin analizi yapılarak, zıplamaların bale dersi dışındaki uygulamalarla nasıl geliştirilebileceği çözümlenir. Erkek dansçı adaylarının daha iyi ve yükseğe ...

View more