Now showing items 51-70 of 183

  • Economic and operational analysis of compressed air energy storage systems 

   Kara, Esma Sedef (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Enerji, basınçlı hava enerji depolama sistemiyle talebin fazla olduğu zamanlarda kullanılmak üzere depolanır. Bu sistem ile hava elektrik fiyatının düşük olduğu zamanlarda depoya pompalanır ve elektrik fiyatının pahalı ...
  • Ekonomi haberlerinin BIST100 ve hisse senetlerinin fiyat değişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi 

   Özer, Engin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada ilk olarak, ekonomi haberlerinin belli bir kaynaktan toplanması, Bag-of-Words (ön tanımlı kelime grupları) yöntemi ile pozitif ve negatif olarak ayrıştırılması için bir yazılım geliştirilmiştir. Daha sonra bu ...
  • Electricty demand and supply scenario analysis for nigeria using long range energy alternatives planning 

   Ibrahim, Hanif Auwal (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektrik arz ve talebi tahmini, elektrik kesintileri gibi elektrik sektöründeki sorunların çözümünde çok önemli bir araçtır. Bu çalışmada düşük veri gereksinimleri nedeniyle uzun vadeli enerji planlama sistemi olan LEAP ...
  • Energy trading in Turkish power market through options, bilateral agreements and spot market 

   Taşdemir, Ecem Ezgi (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde, enerji piyasası içerisinde önemli bir konumu olan elektrik enerjisi, gerek üretim faktörlerinde temel girdi olması, gerekse teknolojinin gelişimiyle birlikte elektrik enerjisine olan talebin sürekli artmasından ...
  • Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Camisi)`nde kullanılan yapı malzemesinin analizi ve konservasyon yöntemleri 

   Başaran, Burcu (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Eski Çağ'da Ainos adını taşıyan Enez, Ege Denizi'nin kuzey sahilinde Meriç Nehri'nin denize kavuştuğu alanda denizden 25 m yükseklikte kalker bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Ainos, Eski Çağ'da ...
  • Erken Osmanlı dönemi yapılarından Mahmut Paşa Türbesi çinilerinin bozulma sebepleri ve korunmasına yönelik öneriler 

   Taşkiran, Gürbüz (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çini sanatı Türk süsleme sanatı içinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Erken Osmanlı Dönemi çinilerinde çok renkli ve birbirinden farklı tekniklerin, yeniliklerin uygulandığı görülmektedir.Çiniler bir yapı elemanı ...
  • Ernest Mamboury ve İstanbul kent kimliğine katkıları 

   Edremit, Zehra Zeynep (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-04-24)
   Tarihi süreç incelendiğinde İstanbul her zaman yabancı gezginler tarafından merak edilen, görülmek istenen bir kent olarak karşımıza çıkmıştır. Seyyahların İstanbul'a olan ilgileri kimi zaman mimari bir ...
  • Explicit solutions of two-variable scattering equations and broadband matching network design 

   Eker, Göker (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-04-10)
   Karışık devre elemanı (toplu ve dağıtılmış eleman) içeren devreler mikrodalga mühendisliği için önemli bir konudur (Aksen, 1994). Toplu elemanlar arasındaki bağlantılar, iletim hattı olarak düşünülüp devre elemanı olarak ...
  • Exploratıon of turkısh consumers` trust ın e-commerce 

   Argün, Nilay (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnternetin bireylerin günlük hayatına hızlı bir şekilde nüfus etmesi ile birlikte, teknoloji çoğu sektördeki işletmeleri iş yapış şekillerini değiştirmeye zorlarken, aynı zamanda işletmelere hedef kitlelerine ulaşmak için ...
  • Exploring distinct conformers of B2-adrenergic receptor via coarse-grained molecular dynamics simulations 

   Çakan, Sibel (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ß2AR, G protein bağlantılı reseptör ve birçok ilaç için hedef moleküldür. Reseptörünson derece esnek olan yapısı bir çok ligant molekülünü tanıma özelliği sağlar. Sonyıllarda yapılan kristalografik çalışmalar reseptörün ...
  • Exploring the competitive intelligence practices of an airline company in Turkey 

   Şahin, Murat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-02-01)
   Petrol fiyatları, politik dengesizlikler, seyahate ilişkin kanunlar ve daha başka bir çok rekabet unsuru böylesi rekabetçi bir ortamda hayatta kalma güdüsüne sahip uluslararası havayollarının çevrelerini gözlem altında ...
  • Feature selection and discretization for improving classification performance on CAC data set 

   Sayin, Kamran Emre (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri Madenciliği'nin sağlık alanında kullanımı son 10 yılda verimli tedavi ihtiyacı dolayısıyla artmıştır. Veri Madenciliği günümüzde sağlık alanında güçlü bir yardımcıdır. Sağlık harcamalarının kesilmesinden, hasta ...
  • Femtocell desing for data communications in mobile networks 

   Çoğalan, Tezcan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelişmekte olan akıllı telefon teknolojisi ve uygulamaları, kullanıcıların daha fazla veriye daha hızlı ulaşma ihtiyacına sevk etmektedir. Kullanıcıların sosyal paylaşım sitelerine olan ilgisi, bu siteler aracılığı ile ...
  • Finansal piyasalarda karanlık havuzlar ve optimal stratejiler 

   Genç Yilmaz, Merve (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-01)
   Karanlık havuzlar, 1980'li yılların son dönemlerinde ortaya çıkmış, öncelikle gelişmişülkelerde kullanılmış, finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme ile hız kazanarak gelişmekteolan ülkelerde de yeni bir finansal ...
  • Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hanı ve koruma sorunları 

   Ağar, Pinar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gaziantep'te ticari işlevlerin yoğunluğu açısından ilk olma özelliği taşıyan Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve külliyenin ana yapısı olan Lala Mustafa Paşa Hanı, kent içerisinde tarihi bilinen en eski ticaret yapısıdır. ...
  • Global alignment of metabolic pathways and protein-protein interaction networks 

   Abaka, Gamze (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Metabolik yolaklar ve protein etkileşim ağları, yaşayan canlıların neredeyse tüm fonksiyonlarında hayati önem taşımaktadır. En basit haliyle, reaksiyonlar hücre içinde yaşam enerjisi üretirken, protein etkileşim ağları ...
  • Global many-to-many alignment of multiple protein-protein interaction networks 

   Alkan, Ferhat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Proteinler canlı organizmaların temel yapıtaşlarını oluşturur ve hücreler içerisindeki birçok biyolojik süreci düzenlerler. Bu büyük önemleri nedeniyle de sistem biyolojisi ve evrimsel biyoloji alanlarında birçok araştırmanın ...
  • Guidelines for information technologies change management in Turkey 

   Yavuz, Kadir (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkiye'de Bilgi Teknolojileri Değişim Yönetimi İçin YönergelerÖzetBilgi Teknolojileri (BT), pazarda rekabetçi konumunu korumak isteyen organizasyonlar ve şirketler için giderek artan hayati bir öneme sahiptir. Bilgi ...
  • Homology modeling and normal mode analysis of human NR1-NR2A NMDA type receptors 

   Demir, Ayhan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-30)
   N-Metil-D-Aspartat (NMDA) reseptörleri sinir hücrelerinin zarında bulunan iyonotropik glutamat reseptörleridir. Normal reseptör aktivitesi, bilinçlilik ve normal beyin işlevlerinde hayati öneme sahiptir. Nöronal ölüm, NMDA ...
  • Hub analysis of health information platform from a network science perspective 

   Çalişan Özyurt, Şeyma (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sosyal ağ uygulamaları benzeri çevrimiçi platformlar, ağın temelini oluşturan etkileşimlerinincelenmesine bağlıdır. Platform yöneticileri çoğu zaman ağın büyümesinin neye bağlıolduğunun farkında olmazlar. Geleneksel web ...