Now showing items 1-20 of 183

  • Nur-u Osmaniye Külliyesi tarihsel belgeler ışığında külliyenin yapım süreci 

   Başbaydar, Filiz (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sultan Mahmud I'in saltanatı sırasında yapımına başlanıp, padişahın vefatıyla yerine geçen kardeşi Sultan Osman III tarafından tamamlatılan Nur-u Osmaniye külliyesi dahilindeki yapıların mimarlık ve sanat tarihi ...
  • Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hanı ve koruma sorunları 

   Ağar, Pinar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gaziantep'te ticari işlevlerin yoğunluğu açısından ilk olma özelliği taşıyan Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve külliyenin ana yapısı olan Lala Mustafa Paşa Hanı, kent içerisinde tarihi bilinen en eski ticaret yapısıdır. ...
  • Van Hüsrev Paşa Camisi`ndeki taş, çini ve kalem işi süslemelerin bozulma nedenleri 

   Belli, Vedat Evren (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hüsrev Paşa Külliyesi, Eski Van Şehri'nin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Külliye, Orta Kapı'nın 110 m. kuzeyinde ve ?Paşa Sarayı?nın sağ tarafında yer almaktadır. Hüsrev Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan ...
  • Osmaneli (Lefke) kültür varlıklarının turizme kazandırılması için bir örnek çalışma 

   Çağlar, Nuray (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta bulunan Bilecik iline bağlı Osmaneli ilçesi, sınırları içinde, yaşadığımız topraklarda var olmuş medeniyetlerin izlerini taşımaktadır.Sahip olduğu çok renkli kültürün son izlerini taşıyan ...
  • Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Camisi)`nde kullanılan yapı malzemesinin analizi ve konservasyon yöntemleri 

   Başaran, Burcu (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Eski Çağ'da Ainos adını taşıyan Enez, Ege Denizi'nin kuzey sahilinde Meriç Nehri'nin denize kavuştuğu alanda denizden 25 m yükseklikte kalker bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Ainos, Eski Çağ'da ...
  • Andonyan Ermeni Katolik Ruhban Manastır Mektebi koruma sorunları 

   Bülbüller, Nalan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İstanbul Ortaköy'de yer alan Hicri 10 Safer 1275 (19 Eylül 1858) tarihli vakfiyeye sahip ve Andonyan Vank Ermeni Mektebi olarak bilinen yapı bu çalışmada konu edilmektedir. Yapının tarihine ve fiziki yapısına ait ...
  • Tokat-Zile`de geleneksel evlerden örnekler, koruma sorunları ve öneriler 

   Seçkin, Adnan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Zile'nin tarihsel ve fiziksel gelişimi kısaca irdelenmiş, başta Zile Kalesi olmak üzere kentin anıtsal yapıları incelenmiştir.Kentsel sit içerisinde yer alan, geleneksel yapım tekniği ile üretilmiş ...
  • Nişancı Mehmet Bey Medresesi koruma sorunları ve öneriler 

   Çağiran, Ergun (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişten günümüze ulaşabilmiş, gerek taşınabilir gerekse taşınmaz kültür varlıklarının korunabilmeleri, onarılabilmeleri için bilimsel bir yöntemle yapı malzemelerinin incelenmesi bir zorunluluktur.Böyle bir inceleme, ...
  • Parallel programming techniques by using co-array Fortran 

   Odabaşi, Aşkin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Co-array Fortran (CAF) Fortran 90 uzantılarının küçük bir kümesidir. Ve aynı zamanda CAF, ölçeklenebilir, global adres alanlı paralel programlama için ortaya çıkan bir modeldir. CAF'ın global adres alanlı proramlama ...
  • Scattering transfer matrix factorization based synthesis of resistively terminated LC ladder networks 

   Aydoğar, Zafer (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tezimde, direnç ile sonlandırılmış LC merdiven devrelerin sentezi için algoritmalar önerilmiştir. Bu algoritmalar saçılma transfer matrisi faktorizasyonuna dayanır. Alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ...
  • Multi-objective location routing problems for nuclear power plants and nuclear waste disposal centers 

   Sezenler, Gül Ecem (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Birçok ülke tarafından kullanılan nükleer enerji, günümüzde geleceğin enerji kaynakları arasında yerini almıştır. Türkiye'de son yıllarda, nükleer enerji alternatif enerji olarak neredeyse bütün toplum tarafından kabul ...
  • Structure prediction of human DAT and its binding analysis 

   Tatar, Gizem (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dopamin nörotransmiter ve reseptörleri, beyindeki sinir sisteminde görevli sinir hücrelerinde bilgi transferinden sorumlu olan hücre sinyal sürecinde büyük önem taşırlar. Parkinson hastalığı ve şizofreni gibi rahatsızlıkların ...
  • Implementation of information technology infrastructure library (ITIL) processes 

   Yilmaz Odabaşi, Selma (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   COBIT ve CMMS gibi birçok çerçeve, araç ve standart kuruluşların Bilgi Teknolojileri (BT) yönetim sistemlerine dahil olmaktadır. Bugünlerde; BT yönetimi, BT servis yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla özellikle ...
  • Kentel yenileme alanlarında kentsel arkeoloji kavramının tarihi yarımada özelinde incelenmesi 

   Gönüler, Ayşe Pinar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kentsel yenileme ve kentsel arkeoloji kavramları literatüre II. Dünya Savaşı'ndan sonra girmiştir.II. Dünya Savaşı nedeniyle tahrip olmuş tarihi kent merkezlerinin yeniden canlandırılması için fiziksel, ekonomik, ...
  • A supplier selection model for designing framework agreements in relief chain 

   Ak, Deniz (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Afet olduktan sonra, afetten etkilenen insanlar için afet yardım operasyonları gerçekleştirilir. Doğal afetler sonrası, hayati kaynaklar genellikle istenilen miktarda veya fiyatta bulunmayabilir. Bu nedenle, satın alma, ...
  • Visualization of protein-protein interaction networks 

   Aladağ, Ahmet Emre (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmamızda Protein-Protein Etkileşim (PPE) Ağlarının Gen İfade ve Gen Ontoloji verileri kullanılarak görselleştirilmesi ve doğrulanması için bir model sunuyoruz. Kümeli görselleştirme modelimiz merkez ve çevrel ...
  • Comparison of open source customer relationship management software for small and medium enterprises 

   Yilmaz, Ertürk (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Organizasyonlar müşterilerin doğasındaki değişimle yüzleşebilmek istiyorlarsa, müşteri ilişkilerini daha ölçülebilir ve gözlemlenebilir şekilde yönetmelidirler. Bu yüzden Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) şirketlerin ...
  • Development of hybrid MPI+UPC parallel programming model 

   Öztürk, Elif (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Paralel Hesaplama geniş hesap kümelerini görevlere bölen ve bu görevleri çok çekirdekli makinelerde aynı anda çalıştırmaya yarayan hesaplama biçimidir. Bugün, Message Passing Interface (MPI - Mesaj Gönderme Arayüzü) ortak ...
  • Phase noise estimation for wireless communication systems 

   Kaleli, Burç Arslan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz haberleşme sistemlerinde, bilgi sembolleri kanalda iletilirken çeşitli bozucu etkileremaruz kalmaktadırlar. Kanalın sönümleme ve çok yollu iletim etkilerinin yanı sıra,iletilen semboller çeşitli gürültü etkileri ...
  • Yıldız Sarayı (Yıldız Teknik Üniversitesi) bahçesindeki çeşmeler: Belgeleme ve koruma önerileri 

   Uğuryol, Drahşan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi bahçesinde bulunan 18 tarihi çeşme çevresel koşullar, uygun olmayan onarım ve kullanımdan kaynaklanan belirli bozulmalara uğramıştır. Ayrıca çeşme yerlerinin, parçalarının ...