Now showing items 1-12 of 12

  • Altı sigma ve istatistiksel teknikler 

   Kamoy, Selda (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ALTI SIGMA VE İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Selda Kamoy Hacettepe Üniversitesi, istatistik Bölümü, istatistik Ana Bilim Dalı ÖZ Bu çalışmanın amacı, son yıllarda yaygın olarak kullanılan mükemmellik yaklaşımı olarak bilinen Altı ...
  • Bulanık mantığa dayalı kontrol kartları ve süreç yeterliliği 

   Açil, Yasemin Burcu (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, bulanık küme teorisine dayalı bulanık mantık çerçevesinde ölçülebilen kalite karakteristiği için yaygın olarak kullanılan kontrol kartları ve sürecin yeterliliğine ilişkin süreç yeterlilik indeksleri ...
  • Çarpık dağılımlar için X ve R kontrol kartları 

   Çalişkan, Derya (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı; lognormal, Weibull ve gamma çarpık dağılımları için klasik,ağırlıklı varyans, ağırlıklı standart sapma ve düzeltilmiş çarpıklık yöntemlerinedayalı X ve R kontrol kartlarının kontrol limitlerini elde ...
  • Çevrim içi analitik veri işleme (OLAP)`nin istatistikteki yeri ve bir uygulama 

   Bardakci, Gülsen (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, son yıllarda gelişen teknoloji sonucunda hızla büyüyen veri ambarlarını ve buradan anlamlı bilgiler çıkarmayı sağlayan Çevrimiçi Analitik Veri İşleme(OLAP)'yi tanıtmak, istatistikteki yerini, kullanıldığı ...
  • Fındığa verilen taban fiyatların üretici refahına etkisi 

   Baran, Gazi (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dünya fındık üretimi ve dışsatımındaki payı yüzde 70'leri bulan zaman zaman geçen Türkiye'de, fındık üreticilerinin refah düzeyleri fındığa verilen taban fiyatlar ekseninde araştırılmaktadır. Bu çerçevede son 41 ...
  • İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim hesaplamaları 

   Dericioğlu, Nebahat Türkay (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sigortalı isçilerin, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu karşılaşabilecekleri gelir kaybına karşı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile hukuki, ekonomik ve sosyal açıdan korunması amaçlanmaktadır. Bu noktada ...
  • Karma logaritmik doğrusal modellere Bayesci yaklaşımlar 

   Demirhan, Haydar (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çok değişkenli nitel veriler için kullanılan modelleme yöntemlerinden biri de logaritmik-doğrusal (LD) modellerdir. Oluşturulan LD modeller olumsallık çizelgesini oluşturan kategorik değişkenlerin yapısına göre farklılık ...
  • Logaritmik doğrusal modellerde parametrelerin ve beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimi 

   Demirhan, Haydar (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   LOGARİTMIK DOĞRUSAL MODELLERDE PARAMETRELERİN VE BEKLENEN GÖZE SIKLIKLARININ BAYESCİ KESTİRİMİ Haydar Demirhan ÖZ Kategorik verilerin çözümlenmesinde sık kullanılan modelleme yöntemlerinden biri logaritmik doğrusal ...
  • Sigortacılıkta finansal riskler 

   Çetinkaya, Şirzat (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sigorta sirketleri sigorta risklerinin dısında finansal risklerden de etkilenmekte vebunun sonucunda yükümlülüklerini karsılamada bir takım sıkıntılarlakarsılasmaktadır. Finansal piyasa da gerçeklesecek ani bir degisiklik ...
  • Süreç iyileştirmede bütünleşik yeterlilik olgunluk modeli 

   Kilinç, Aysel (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda CMMI' ın gelişimiyle beraber artan ilgi üzerine CMMI ile ilgili bilgilere duyulan ihtiyaç da hızla artmıştır. Bu çalışma, CMMI ile ilgilenen kişi ya da kurumların CMMI hakkında genel olarak bilgi sahibi ...
  • Veri madenciliği süreci ve gerçek bir veri seti üzerinde uygulanması 

   Kocabaş, Fatma Meltem (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri tabanı büyüklüklerinin terabaytlarla ifade edildiği günümüzde verinin anlamlı bir şekilde ilişkilendirilebilmesi ve ?değerli veri?nin bu veritabanından çıkarılabilmesi için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuş ve veri ...
  • Yazılım kalite güvencesinde istatistiksel süreç kontrolü 

   Çivlik, Özden Gür (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yazılım süreçlerinin yeterliliği ve etkinliği üzerine artan ilgi, klasik tekniklerinötesinde, ölçümün önemi üzerine odaklanmaya başlamıştır. statistik ve süreçtabanlı düşünceler yazılım geliştirmenin tutarlılığı ve süreçlerin ...