Now showing items 1-20 of 2513

  • S4 uzayında genişletilmiş gürsey spinor modeli 

   Açiktepe, Tevfik (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET '. 4 Bu çalışmada konformal invaryant GGM nin S küre yüzeyinde ifadesi verilmiş ve bu formalizm çerçevesinde instanton çözümlerine karşılık gelen sabit çözümler bulunmuştur. Ayrıca t sabit çözümlerin simetri ...
  • Metallerde yüzey geriliminin teorik ve deneysel olarak incelenmesi ve yüzey geriliminin teknolojik önemi 

   Ceyhun, Vural (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Trakya bölgesi minuartıa L.(Caryophyllaceae) türleri üzerinde, morfolojik ve sistematik çalışmalar 

   Yarci, Celal (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   -1- ÖZET Bu araştırma, Caryophyllaceae familyasına ait olan Minuartia L. cinsinin, Trakya Bölgesinde A 1(E) karesi i- çinde bulunan türlerini saptamak üzere yapılmıştır. Araştırma, 1986-1987 yıllarının ilkbahar, yaz ve son ...
  • Trakya bölgesi (Istranca dağları) orman karınca faunası (hymenoptera; formicidae) 

   Çamlitepe, Yilmaz (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   -60- 0 Z E T Bu araştırmada, Trakya bölgesi karınca faunasının tespitine yönelik sürdürülen çalışmaların bir kısmını oluşturmak üzere Istranca (Yıldız Dağları) orman karınca faunası araştırılmıştır. 1985-1986 yılları ...
  • Edirne civarında yetiştirilen mısırlarda tohumla taşınan fungusların tesbiti ve tanımlanması üzerinde araştırmalar 

   Asan, Ahmet (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-17)
   Bu araştırma, Edirne İli'nde yetiştirilen mısırlarda, to humla taşınan fungusların tespiti amacxyla yapılmıştır. Araştırma, şubat 1986 ile şubat 1987 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu amaçla Edirne îli ve bu ile ...
  • Nonlineer spinor modellerde solitonların kararlılığı 

   Okan, Ş.Erol (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada Shatah-Strauss Formalizmi altında spinor tipi soliton çözümlerin kararlılık özellikleri tartışılmıştır. Klasik Gürsey Modeli ve önerilen saf spinor modeli için yerel çözümlerin kararlılık problemi yukarıdaki ...
  • Lineer sistemler analizi 

   Akkan, Emin (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   n ÖZET Mekanik titreşimler ve elektrik devreleri ile ilişkili olan bütün olaylar matematik modeli eştirmeye tabi olunduğunda Lineer Sistemler Ana lizi ile ilgisi vardır. Bu amaçla yapılan çalışmada izlenen plan aşağı daki ...
  • Lityum bromür tuzunun yapısal özellikleri 

   Dalgiç, Serap (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Bu çalışmada, Lityum-Bromür tuzunun radyal dağılım fonksiyonları he saplandı ve V-plazma kuplaj parametresinin değişiıkt. altında Lityum-Bromür tuzunun yapısal tabiatı araştırıldı.
  • Tekirdağ şartlarında çileklerde farklı yetiştirme usullerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi 

   Delice, Ahmet (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu Çalışma çeşit x malç müşterek etkisinin çileklerde gelişme, verim ve `kalite üzerine etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Örtü materyali olarak siyah polietilen plastik ve saman kullanılmıştır. Çalışmalara ticari ...
  • Edirne yöresi çayır ve mer`a karınca faunası (hymenoptera; formicidae) 

   Aras, Abdullah (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   54 ÖZET Bu çalışmada Edirne ve yöresi çayır ve mer'a karıncaları İlkbahar ve Sonba har periyotlarında araştırılmıştır. Araştırma sırasında 3 alt familya (îîyrmicinae, Dolichoderinae, Förmicinae) 'dan 17 cinse ait ...
  • Dalga denkleminin incelenmesi 

   Tabak, Celal (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, genel dalga denklemi çeşitli koordinatlarda incelenmiştir. Bir boyutlu sonsuz, ya- rı-sonsuz, sonlu tel problemleri ile homojen olmayan dalga denkleminin çeşitli başlangıç ve sınır şartları için çözümlerinin ...
  • Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge birliğinin ekonomik yapısı ve kooperatif-ortak ilişkileri 

   Bingöl, Gül (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   - 68 - ÖZET Tarım Kredi Kooperatifleri 16 bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan biri bu araştırmanın inceleme alanı olan Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği'dir. Bölge Birliğine bağlı 128 kooperatif vardır ve ...
  • Kuvantum mekaniginde yörünge integrali ve noktasal kanonik dönüşümler 

   Sabaner, M.Akif (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   11 ÖZET Bu çalışında, Feynman'ın yörünge integral! ' fcbrmülasyonunum. temel kavram larını inceledik. Kuvantum.'mekaniğinde operatör gösteriminden faz uzayı yörün ge integralinin elde edilişini gösterdik. ...
  • Ayçiçek yağının hidrojenasyonu 

   Topallar, Hüseyin (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   XI ÖZET Bu araştırmada, Trakya `bölgesinde yetişen ayçiçek tohumların dan elde edilmiş ayçiçek yağının hidrojenasyonu incelenmiştir. Alınan ayçiçek yağı, rafine ve vinterize bir yağ olup nikel, demir, kobalt, `bakır ve ...
  • Tchebycheff polinomları fizik-matematik`teki yeri ve kullanılması 

   Dalgiç, Adem (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   11 ÖZET Bu çalışmada, Teorik fizikte çok sık kullanılan parça türevli diferansiyel denklemlerin Stum-Liouville sistemiyle ilişkisi incelenmiş, bu sistemin ve çözümlerinin özelikleri tanıtılmıştır. Bu tip denklemlerden olan ...
  • Edirne yöresi odonata faunası 

   Havza, Esin (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   'ÛZET Bu çalışmada sınırlı bir `bilgiye sahip olduğumuz Irak ya Bölgesi Odonata Faunası'nın tespitine yönelik olarak E- dirne ve yöresi araştırılmıştır. Araştırma, 1985 - 86 yıllarında ilkbahar, yaz ve son bahar ...
  • Liouville modelinde instanton çözümleri 

   Dane, Cengiz (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada Klasik Liouville Teorisi kısaca açıklanmış ve Liouville denkleminin Backlund dönüşümleri ile instanton çözümü bulunmuş, aynı denk lemin çözümü Backlund dönüşümleri kullanılmaksızın farklı bir teknikle göz ...
  • Galyum arsenayt`ın (GaAs) foto iletkenliğinin ölçülmesi 

   Çelikkol, Hüseyin (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   -III- Ö Z E T Bu çalışmada Galyum Arsenayt (GaAs) yarı-iletkeninin ışık etkisi altında fiziksel özellikleri ve özellikle foto-iletkenli- ğin `belirli şahitlere hağımlılığı araştırılmıştır. Bu münasehetle önce kısaca ...
  • Anemone cinsinin Trakya`da rastlanan türlerinin sistematik, dış morfoloji ve yayılışları üzerinde araştırmalar 

   Dane, Feruzan (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 1986 yılı ilkbaharında A 1(E) karesi içinde kalan? Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevresinden toplanan taze ve 'kuru herbaryum materyali üzerinde sistematik ve morfolojik araştırmalar yapıldı. ...
  • Kısmi diferansiyel denklemlerin özel koordinat sistemlerinde gösterimleri 

   Çaylar, Naci (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI ÖZET Uygulamalı matematik alanında geniş yer kapsayan, kuramsal fizik ve mühendislik problemleri diferansiyel denklem sistemlerinden oluşur. Bu denklem sistemlerinin ekseriyetinin çözümü, özel hal olan Laplace denkleminin ...