Now showing items 1-11 of 11

  • Atık sulardaki bakır ve kromun dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderimi 

   Şener, Ayça (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIK SULARDAKİ BAKIR VE KROMUN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYON YOLUYLA GİDERİMİ (Yüksek Lisans Tezi) Ayça ERDEM ŞENER GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 2002 ÖZET Hızlı sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak ...
  • Atık sulardaki nikelin adsorpsiyonla giderimi 

   Hidiroğlu, Nefise Betül (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIK SULARDAKİ NİKELİN ADSORPSIYONLA GİDERİMİ (Yüksek Lisans Tezi) Nefise Betül HIDIROĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2003 ÖZET Gelişen teknoloji ve hızla artan nüfusa bağlı olarak tüketimin artması, ...
  • Atıksulardaki çinkonun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu 

   Yücekutlu, Ahmet Yavuz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIKSULARDAKİ ÇİNKONUN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYONU (Yüksek Lisans Tezi) Ahmet Yavuz YUCEKUTLU GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1999 ÖZET Teknolojik gelişmeyle birlikte, alıcı ortamlara ulaşan ağır metal ...
  • Dolgulu kolonda şeker pancarı melasından glukarik asit eldesi 

   Yilmaz, Murat (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ülkemiz sanayii için önemli bir kullanım alanına sahip olan glukarik asit, çeşitli maddelerden değişik metotlarla üretilmektedir. Bu çalışmada şeker sanayiinde yan ürün olarak elde edilen şeker pancarı melasından oksidasyon ...
  • Sulardaki kadmiyum kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yolu ile giderilmesi 

   Koçyiğit, Hasan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   sulardaki kadmiyum kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yolu ile giderilmesi (Yüksek Lisııııs Tezi) Hasan KOÇYİĞİT GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1999 ÖZET I Endüstriyel faaliyetler neticesinde, ...
  • Sulardaki krom kirliliğinin dolgulu kolonlarda giderilmesi 

   Özer, Derya (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   sulardaki krom kirliliğinin dolgulu kolonlarda giderilmesi (Yüksek Lisans Tezi) Derya ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Şubat 2000 ÖZET Sulardaki krom kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla ...
  • Sulardaki kurşun(II), bakır(II) ve çinko(II) iyonlarının dolgulu kolonlarda adsorpsiyonla giderilmesi 

   Benli, Serdar (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SULARDAKİ KURŞUN(II), BAKIR(II) VE ÇINKO(II) İYONLARININ DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYONLA GİDERİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Serdar BENLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 2003 ÖZET Nüfusun artması ve teknolojinin ...
  • Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderilmesi 

   Yaslikaya, Hakan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SULARDAKİ SİYANÜR KİRLİLİĞİNİN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYON YOLUYLA GİDERİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Hakan YASLIKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz 1999 ÖZET Bu çalışmada, sulardaki siyanür kirliliğinin ...
  • Sulardaki siyanürün dolgulu kolonlarda oksidasyonu 

   Kömürcü, Melih (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SULARDAKİ SİYANÜRÜN DOLGULU KOLONLARDA OKSİDASYONU ( Yüksek Lisans Tezi ) Melih KÖMÜRCÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Şubat 1999 ÖZET Bu çalışmada sulardaki serbest siyanürün dolgulu kolonlarda oksidasyonu ...
  • Sulardaki siyanürün klinoptilolit adsorpsiyonuyla giderilmesi 

   Bilgin, Ayla (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SULARDAKİ SİYANÜRÜN KLİNOPTILOLIT ADSORPSİYONUYLA GİDERİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi) Ayla BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 2003 ÖZET Su kirliliğine yol açan en önemli kirletici maddelerden birisi ...
  • Sulardaki sülfür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyon yolu ile giderilmesi 

   Karadavut, Samet (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   sulardaki sulfur kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyon yolu ile giderilmesi (Yüksek Lisans Tezi) Samct KARADAVU I GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1999 ÖZET Bu çalışmada sulardaki sülfür kirliliğinin ...