Now showing items 1-20 of 5292

  • 0-30V/5A digital power supply with computer control 

   Sünetci, Önder (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektronik devrelerin çoğu işlevlerini yerine getirebilmek için doğru akım kaynaklarına gereksinim duyar. Birçok farklı özellik ve spesifikasyonlarda çok çeşitli tasarım ve topolojiye sahip doğru akım kaynakları mevcuttur.Gerilim ...
  • 10-bit 60 MS/s two-step flash ADC design 

   Esen, Vahap Bariş (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İki basamaklı flaş ADC?ler makul bit sayılarında yüksek hızlara ulaşabildiklerinden, yüksek hızlar istenildiğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İki basamaklı yapıları bir çok analog blokun uyumlu çalışmasını gerektirmektedir. ...
  • 140 Mb/s deqpsk modem if stage 

   Suyabatmaz, M. Akif (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • 2-d mathematical modelling of hydrogen storage in metal hydrides 

   Küçük, Gülşad (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada LaNi5'de hidrojen emilimi sırasındaki ısı ve kütle transferini simuleeden bir nümerik model oluşturulmuştur. Isı denkleminin ayrık ifadesinde enerji dengemetodu uygulanmıştır. Geçici ısı taşınımı, konvektif ...
  • 2-D modeling of compression ignition engine combustion 

   Yildirim, Cebrail (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ulaşımdan güç üretimine kadar yaygın olarak kullanılan içten yanmalı motorlar, bugün toplumuzda önemli bir yere sahiptir. Yakıt olarak çoğunlukla petrol ürünlerinin kullanılması, çevresel kaygılardan dolayı sürekli olarak ...
  • 2D object recognition in manufacturing environment using implicit polynomials and algebraic invariants 

   Erdem, Uğur Murat (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Tezde ele alman araştırma konusu, üretim ortamında iki boyutlu serbest-şekilli cisimlerin yapay görme teknikleri kullanılarak tanınmasıdır. Geliştirilen tanıma sistemine ORECIM ismi verilmiştir. Örtük çokterimliler, ...
  • 2D to 3D video conversion 

   Çoban Aydin, Aysun (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, tek bir kamera ile çekilmiş 2 boyutlu (2B) videodan 3 boyutlu (3B) stereo video elde etmek için yeni bir yöntem önerilmiştir. 3B stereo görüntü oluşturabilmek için sahnenin derinlik bilgisi gereklidir. Önerilen ...
  • 3-D object mesh geometry compression with vector quantization 

   Orcay, Özgür (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 3-B NESNE BELGİLERİNİN VEKTÖR NİCEMLEME YÖNTEMLERİ İLE SIKIŞTIRILMASI 90'k yılların başından beri 3-B (3 Boyutlu) nesne bilgilerinin internet üzerinden erişimi, özelikle son kullanıcılar için, oldukça ilgi çekici ...
  • 3-d optical profilometry at micron scale with modified fiber optic lloyd`s mirror technique 

   İnanç, Arda (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, modifiye edilmiş fiber optik Lloyd ayna tekniğinin frekansı kolaycaayarlanabilir saçak desenleri üretmede uygun ve pratik olduğu gösterilmiştir. Bu, testobjelerinin, optik projeksiyon ünitesi kapsamında ek elemanlar ...
  • 3-D segmentation of medical images using region growing and fuzzy C means clustering 

   Rebiş, Serdar (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET TIBBI GÖRÜNTÜLERİN BÖLGE BÜYÜTMESİ VE BULANIK ÖBEKLEME YÖNTEMLERİ İLE 3 BOYUTLU BÖLÜTLENMESİ Bu tezde 3 boyutlu manyetik rezonans (MR) görüntülerinin Bölge Büyütmesi (BB) ve Bulanık Öbekleme yöntemleri ile bölütlenmesi ...
  • 3.125Gbps FIR equalizer implementation in 65nm CMOS technology 

   Akin Kurnaz, Hande (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez telekominikasyon sistemlerinde kanala bağlı bilgi bozulmasının sebeplerini (çapraz karışma ve metalik kanal kayıpları) ve sonuçlarını (simgeler arası karışma-ISI) açıklamaktadır. Tezin devamında bu bozulmanın ...
  • 3D cow identification in cattle farms 

   Arslan, Ahmet Cumhur (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hayvan çiftlikleri, toplumun artan ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilmek için giderek büyümektedir. Bu durum, hayvanlar hakkında faydalı bilgilerin toplanabilmesi ve anlık durumları ve sağlıklarının takibi için ...
  • 3D face recognition from shape information based on 3D surface registration 

   İrfanoğlu, Mustafa Okan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 3B YÜZEY ÇAKIŞTIRMA TABANLI ŞEKİL BİLGİSİNDEN 3B YÜZ TANIMA Yüz tanıma teknikleri son yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Her ne kadar iki boyutlu imge tabanlı yüz tanıma algoritmalarında önemli ilerlemeler ...
  • 3D face registration using multiple average models 

   Alyüz, Neşe (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sıkça kullanılan biyometrik yöntemlerden biri olan 3B yüz tanımanınbaşarımı, büyük ölçüde kayıtlamanın doğruluğuna bağlıdır. Buçalışmada kayıtlama yöntemlerini inceledik. Kayıtlama, yüzyüzeylerinin hizalanmasını sa?layarak ...
  • 3D human pose estimation from multi-view rgb images 

   Temiz, Hüseyin (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-21)
   Son 10 yılda, görüntülerden 3 boyutlu insan pozu çıkarımı yoğun araştırma konularından biri. Tek bir görüntüden 3 boyutlu poz çıkaran algoritmalar geliştirildiler. Bununla beraber, çok fazla kameranın olduğu kurulumlar da ...
  • 3D optical profilometry using fiber optics Lloyd`s mirror method 

   Kösoğlu, Gülşen (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Fiber optik Llyod ayna düzeneği, çeşitli optik girişim desenleri elde edilerekkatı cisimlerin üç boyutlu şekillerini belirlemek için incelenmiştir. Bu çalışmada ikitür fiber optik Lloyd sistemi kullanılmakta ...
  • 3D optical profilometry with a double beam-splitter setup 

   Çetin, İsra Merve (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-22)
   Bu tezde, çift ışık bölücü düzeneğinin kare saçak deseni üretimi için uygun ve pratik olduğu, ayrıca saçak dağılımının iki boyutta kolayca kontrol edilebileceği gösterildi. Bu yöntem, üç boyutlu test objelerinin yükseklik ...
  • 3D radial inflow turbine design and analysis for a small scale orc application 

   Sezerkan, Emre (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-24)
   Bu çalışmada, Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuvarı'nda kurulu olan Organik Rankine Çevrim sistemi için R245fa ve R1314a akışkanları kullanılarak, tek kademeli, ses hızı altında çalışacak, ...
  • 3D reconstruction: Techniques for stereo and moving cameras 

   Özden, Kemal Egemen (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 3D YENİDEN YAPILANDIRMA : ÇİFT VE HAREKET EDEN KAMERALAR İÇİN TEKNİKLER Üç boyutlu yeniden yapılandırma, birden çok imgeden gelen bilgiyi kullanarak bir nesnenin üç boyutlu modelini üretme işlemine denir. Bu resimleri ...
  • 3D stylus: An intuitive 3D pointer for volumetric radiological data 

   Yağci, Enver (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   This work introduces a new human-computer interface(HCI) device for threedimensional (3D) visualized data. Although there are different approaches developedin the literature, 3D interfaces have not finished their development.The ...