Now showing items 1-20 of 34

  • 1960-1980 arası Türk şiirinde şiir-ideoloji ilişkisi üzerine bir araştırma 

   Hisarciklilar, Emel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, 1960-1980 yılları arasında Türk şiirinde belirginleşen ideolojik söylemin, edebî metinlerde ne şekilde ifade edildiğini ve şairlerin şiirlerinde niçin ideolojik bir söylem kullanmayı tercih ettiklerini ...
  • 1960-1980 arası Türk şiirinde şiir-ideoloji ilişkisi üzerine bir araştırma 

   Hisarciklilar, Emel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, 1960-1980 yılları arasında Türk şiirinde belirginleşen ideolojik söylemin, edebî metinlerde ne şekilde ifade edildiğini ve şairlerin şiirlerinde niçin ideolojik bir söylem kullanmayı tercih ettiklerini ...
  • 1960-1980 arası Türk şiirinde şiir-ideoloji ilişkisi üzerine bir araştırma 

   Hisarciklilar, Emel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, 1960-1980 yılları arasında Türk şiirinde belirginleşen ideolojik söylemin, edebî metinlerde ne şekilde ifade edildiğini ve şairlerin şiirlerinde niçin ideolojik bir söylem kullanmayı tercih ettiklerini ...
  • 1960-1980 arası Türk şiirinde şiir-ideoloji ilişkisi üzerine bir araştırma 

   Hisarciklilar, Emel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, 1960-1980 yılları arasında Türk şiirinde belirginleşen ideolojik söylemin, edebî metinlerde ne şekilde ifade edildiğini ve şairlerin şiirlerinde niçin ideolojik bir söylem kullanmayı tercih ettiklerini ...
  • Cumhuriyet kentlerinin semiyotiği: Atatürk Evlerinin Türk kolektif belleğine etkisi 

   Bendaş, Kadir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmanın ilk bölümünde araştırmamızın çekirdeğini oluşturan hafıza kavramının ne olduğuna ve kolektif hafıza ile hafıza arasındaki farklara bakılarak kolektif hafıza yaklaşımları incelenmiştir. Tarih ve kolektif hafıza ...
  • Cumhuriyet kentlerinin semiyotiği: Atatürk Evlerinin Türk kolektif belleğine etkisi 

   Bendaş, Kadir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmanın ilk bölümünde araştırmamızın çekirdeğini oluşturan hafıza kavramının ne olduğuna ve kolektif hafıza ile hafıza arasındaki farklara bakılarak kolektif hafıza yaklaşımları incelenmiştir. Tarih ve kolektif hafıza ...
  • Cumhuriyet kentlerinin semiyotiği: Atatürk Evlerinin Türk kolektif belleğine etkisi 

   Bendaş, Kadir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmanın ilk bölümünde araştırmamızın çekirdeğini oluşturan hafıza kavramının ne olduğuna ve kolektif hafıza ile hafıza arasındaki farklara bakılarak kolektif hafıza yaklaşımları incelenmiştir. Tarih ve kolektif hafıza ...
  • Cumhuriyet kentlerinin semiyotiği: Atatürk Evlerinin Türk kolektif belleğine etkisi 

   Bendaş, Kadir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmanın ilk bölümünde araştırmamızın çekirdeğini oluşturan hafıza kavramının ne olduğuna ve kolektif hafıza ile hafıza arasındaki farklara bakılarak kolektif hafıza yaklaşımları incelenmiştir. Tarih ve kolektif hafıza ...
  • Devletin kültürel ideolojik aygıtı olarak TRT ve TRT Belgesel ödülleri`ne Althusser`ci açıdan bir yaklaşım 

   Türten, Burak (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-01)
   Louis Althusser'in Devletin İdeolojik Aygıtları kuramı, ideoloji çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışma da, iletişim araçlarını kültürel ve ideolojik aygıtlar olarak gören Devletin İdeolojik Aygıtları ...
  • Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar Haksal 

   Yavuz, Azer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Bu çalışma, Ali Haydar Haksal'ın anlatılarından hareketle onun zihin dünyasından edebî eserlere yansıyan sanat ve estetik düşüncelerinin Doğu-Batı ve müşterek bir muhafazakâr düşünce sistematiği içinden değerlendirilmesidir. ...
  • Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar Haksal 

   Yavuz, Azer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Bu çalışma, Ali Haydar Haksal'ın anlatılarından hareketle onun zihin dünyasından edebî eserlere yansıyan sanat ve estetik düşüncelerinin Doğu-Batı ve müşterek bir muhafazakâr düşünce sistematiği içinden değerlendirilmesidir. ...
  • Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar Haksal 

   Yavuz, Azer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Bu çalışma, Ali Haydar Haksal'ın anlatılarından hareketle onun zihin dünyasından edebî eserlere yansıyan sanat ve estetik düşüncelerinin Doğu-Batı ve müşterek bir muhafazakâr düşünce sistematiği içinden değerlendirilmesidir. ...
  • Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar Haksal 

   Yavuz, Azer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
   Bu çalışma, Ali Haydar Haksal'ın anlatılarından hareketle onun zihin dünyasından edebî eserlere yansıyan sanat ve estetik düşüncelerinin Doğu-Batı ve müşterek bir muhafazakâr düşünce sistematiği içinden değerlendirilmesidir. ...
  • İlkokul sosyal bilgiler ve Türkçe ders kitaplarında ataerkil ideoloji 

   Tan, Süheyla (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Kamu yükümlülükleri ve zorunlu eğitim ile ilköğretim, kitleler üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Milli benliği şekillendirilen ve cinsiyet kimliğini yeniden üreten örgün eğitimin temel araç ve yapıları, bu anlamda ...
  • Korku filmlerinde `Ben` ve `Ben'in İçindeki Öteki'nin` varlık çatışmasının içerdiği ideoloji 

   Kotan, Semra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Korku sineması, üzerine kurulu olduğu anlatı yapısı, olay örgüsü, karakterleri ile biçimsel özelikleri noktasında belli temsil göreneklerini içeren kültürel bir alanı ifade etmektedir. İzleyicinin sinemayla olan ilişkisinde ...
  • Son dönem Türk dizilerinde `Yeni Osmanlıcılık` ideolojisi: Payitaht Abdülhamid dizisi örneği 

   Bingöl, Tahir (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Günümüzde kitle iletişim araçları, aynı zaman dilimi içinde farklı mekânlarda bulunan insanları bir araya getirme özelliğinden dolayı ideolojileri yaymada başat araçlardır. Öyle ki, döneminin toplumsal ve siyasal şartlarına ...
  • Tarih yazımı ve öğretiminde ideoloji 

   Sipahi, Oktay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarih üzerinde çok fazla zıt yorumların yapıldığı bir bilim dalıdır. Bu kadar değişik yorumlar içinde gerçeklerin saptırıldığı, saklandığı yorumlar da bulunmaktadır. Eski Çağlardan günümüze tarih değişik amaçlara hizmet ...
  • Tarih yazımı ve öğretiminde ideoloji 

   Sipahi, Oktay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarih üzerinde çok fazla zıt yorumların yapıldığı bir bilim dalıdır. Bu kadar değişik yorumlar içinde gerçeklerin saptırıldığı, saklandığı yorumlar da bulunmaktadır. Eski Çağlardan günümüze tarih değişik amaçlara hizmet ...
  • Tarih yazımı ve öğretiminde ideoloji 

   Sipahi, Oktay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarih üzerinde çok fazla zıt yorumların yapıldığı bir bilim dalıdır. Bu kadar değişik yorumlar içinde gerçeklerin saptırıldığı, saklandığı yorumlar da bulunmaktadır. Eski Çağlardan günümüze tarih değişik amaçlara hizmet ...
  • Tarih yazımı ve öğretiminde ideoloji 

   Sipahi, Oktay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarih üzerinde çok fazla zıt yorumların yapıldığı bir bilim dalıdır. Bu kadar değişik yorumlar içinde gerçeklerin saptırıldığı, saklandığı yorumlar da bulunmaktadır. Eski Çağlardan günümüze tarih değişik amaçlara hizmet ...