Collections in this community

Recent Submissions

 • Barışa karşı savaş, savaşa karşı sanat bağlamında sanatsal üretimler (Fransız ihtilalinden günümüze) 

  Gündoğdu, Burhan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Sanat tarihi boyunca birçok sanatçı, savaşlar karşısında tepkisini en iyi bildiği şekliyle, yani sanat dili ile dile getirmiş ve böylece kendisini bir anlamda rehabilite etmeye ya da fikirlerini aktarmaya çalışmıştır. Bu ...
 • Türk halı sanatında hayvan figürlü halıların tahlili 

  Alyanak Nişancı, Fatma Tuba (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  `Türk Halı Sanatında Hayvan Figürlü Halıların Tahlili` başlıklı tezde 14 ve 15. yüzyıl halılarında görülen hayvan figürlerinin tespiti, ve tahlili ile bu dönemlerden günümüze ulaşan başlıca halı örnekleri gösterilmiştir. ...
 • Çağdaş sanatta ışık 

  Şahin, Esra (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanatta kullanılan malzemeler tekniklerde değişim göstermiştir. Giderek genişleyen sanat dünyası bugün sürekli bir değişim halindedir. Sanat yüzyıllardır kendi sınırlarını ve mekânlarını ...
 • Heykel sanatında data sanat 

  Tüvör, Murat (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  'Gelecekteki insan ve sanat anlayışı nasıl olacak?' sorusundan hareketle geçmişten günümüze değin oluşturulan sanat formları ve bilinci her zaman yeni, farklı olanı arama gibi tekrar anlayışından uzakta olan ...
 • Ukulele ve klasik gitarın karşılaştırmalı incelenmesi 

  Yavuz, Selin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, ukulele ve klasik gitar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda anılan çalgıların tarihsel süreçleri, çeşitleri, fiziksel ve teknik özellikleri, akort sistemleri, klavye üzerinde akorların nasıl ...
 • Sözleri Yûnus Emre'ye ait olan ve şarkı formunda bestelenmiş eserlerin makam ve prozodi açısından incelenmesi 

  Özakalın, Hakan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, sözleri Yunus Emre'ye ait olan ve şarkı formunda bestelenmiş ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türk Sanat Müziği repertuarına kayıtlı olan eserlerin makam ve prozodi açısından analizinin yapılması ...
 • Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Pertevniyal Valide Sultan Koleksiyonuna ait 35 envanter numaralı Delailü'l Hayrat'ın tezyinatı 

  Çiğdem, Mehmet Alperen (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Pertevniyal Valide Sultan koleksiyonuna ait 00035 envanter numaralı Delailü'l Hayrat kitap sanatları bakımından ele alınarak incelenmiştir. İncelenen Delailü'l ...
 • İslami sanatlarda soyut düşünme biçimleri 

  Şeker, Hüseyin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Var oluşla birlikte insanların mutlak gücü aramaları, korkularından kaçınmak ve kendilerine güvenli bir bölge oluşturmak için soyut biçimlere başvurmaları psikolojik bir durumdur. Bu tez çalışmamda ilk bölümünde soyut ...
 • Moliere'in 'Cimri' adlı oyunundaki 'Elise' karakterinin kukla uyarlaması 

  Küçükali, Şüheda (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmada, `Moliere'in 'Cimri' Adlı Oyunundaki 'Elise' Karakterinin Kukla Uyarlaması` ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, 17. yüzyılın sosyokültürel özelliklerini yansıtan bu eserin ve seçilen ...
 • Geleneksel Türk kültür ve inanç sisteminde yer alan fantastik figürlerin çağdaş Türk sanatına yansıması 

  Topal, Yağmur (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Türk Mitolojisindeki fantastik figürlerin kökleri Türk Sanatının başlangıç noktası olan medeniyetler beşiği Orta Asya ya dayanmaktadır. Değişim ve gelişim içerisinde, özgünlüğünü bozmadan günümüze kadar gelmeyi başaran ve ...
 • Uzun sap bağlamada transpoze icraya yönelik geliştirilen etütlerin etkililik düzeyi 

  Sönmez, Enes (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Türk Halk Müziğinin doğuşu ve günümüze kadar geçirdiği süre içerinde ona eşlik eden bağlama çalgısı en az Türk müziği tarihi kadar eski ve geniş bir alana yayılmıştır. Türk Halk Müziği gibi Bağlama' da günümüze kadar ...
 • Türk Halk Müziği çalgı türlerine yönelik ses kayıt stüdyolarında tercih edilen mikrofonlama işlemleri üzerine bir inceleme 

  Yanar, Okan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmada, Türk halk müziği çalgılarına yönelik ses kayıt stüdyolarında kullanılan mikrofonlama yöntemleri ve tercih edilen donanımların belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kuramsal olarak uygulanan mikrofonlama ...
 • Çağdaş sanatta ekolojik bilgelik ve süreç yönetimi 

  Kaya, Gülistan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  `Çağdaş sanatta ekolojik bilgelik ve süreç yönetimi` isimli bu çalışmada moderninsanın doğa algısını bilinçle kavramak ve kavratmak amaçlanmıştır. Tarihsel süreçte,insanın doğa ile olan ilişkisi, doğayı anlama, doğaya ...
 • Sanatsal form olarak 'monolith' 

  Uzunbay, Abdulvahap (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Günümüz sanatında, monolith formun sanatsal anlamı ile yapısal bağıntıkurulmasını gerektiren, araç ve amaç bağlamında birbiriyle benzeşen eserlerde etkin veetkili bir biçimde kullanıldığı gözlemlenmiştir.'Sanatsal ...
 • Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Nail Arıkdal'a ait ahşap hat levhaları 

  Taşçı, Mehmet Emin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmada İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulanan ahşap sanatçısı Nail Arıkdal'a ait 20 adet levha yazı ve süsleme yönünden incelenmiştir. Seçilen eserler, yaşadıkları dönemlerde isim yapmış ünlü hat ...
 • Çağdaş sanatta ekolojik eğilimler 

  Torun, Ömer Faruk (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Doğa ve doğa algısı insanın varlığından itibaren her dönem birçok sanat eserineilham olmuş, doğadan sahneler sanatçıların odağında zaman zaman yer bulmuştur. Öyleki yaşamın içinden olan 'sanat' ve yine yaşamın ...
 • Performatif pratikler bağlamında cinsiyetçilik kavramı 

  Kelebek, Sevinç (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Geçmişten günümüze var olan ataerkil ideoloji çevresinde gelişen sanat alanında kadınbedeninin kalıp yargılar arasında kaybolduğu görülmektedir. Bu konu hakkında herzaman var olan mücadeleler feminist hareketlerle dikkat ...
 • Ankara Milli Kütüphanesinde bulunan XIX. yüzyıla ait bir grup Kur`an-ı Kerim`in tezyinat bakımından incelenmesi 

  Kantar, Eda (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-10-25)
  Bu çalışmada, Ankara Milli Kütüphanesinde bulunan 06. MK. Yz. B. 535, 06. Mil. Yz. A. 5146, 06. Mil. Yz. A. 1486, 06. Mil. Yz. A. 6572, 06. Hk. 4315, 06. Hk. 4793, 06. Hk. 4896, 06. Mil. Yz. A. 6573, 06. Mil. Yz. A. 7231, ...
 • Çağdaş sanatta organik ve inorganik malzemelerin kullanımı 

  Kalin, Selcan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Sanat tarihi boyunca sanatçı farklı malzemelerle çalışmalar yapmıştır. Bir kısmını doğadan hazır alıp bir kısmını da form vererek eser oluşturmuştur. Bu kendine özgülüğün ifadesidir. Sanatçının kullandığı her bir malzeme ...
 • Empresyonizmden günümüze dans ve resim ilişkisi 

  Sarikaya Demir, Gülay (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Araştırmanın konusu, iki ayrı sanat alanı olan dans ve resim sanatının bağımsız olma özelliklerine karşın, resim tarihi içerisinde bir arada işlendiği resim öğeleri ve sanat akımlarından hareketle; dans sanatının, resim ...

View more