Now showing items 4654-4673 of 5086

  • Uçucu kül ve silis dumanı içeren betonların geçirimlilik özelliklerinin araştırılması 

   Kandil, Ufuk (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Betonda dayanıklılığın en az dayanım kadar önemli olduğu, hatta bazı durumlarda öncelikli koşulun dayanıklılık olduğu iyi bilinmektedir. Dayanıklılığın anahtarı geçirimliliktir. Geçirimlilik betonun boşluk yapısı ile ...
  • Uçucu küllerde inceliğin puzolanik aktiviteye etkisi 

   Demir Şahin, Demet (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-08)
   Bu tez çalışmasında 2 farklı termik santralden (Afşin Elbistan (AE) ve Çayırhan (ÇYH)) elde edilen uçucu külleri (UK) öğütmeye bağlı olarak çimento bileşiminde mineral katkı olarak kullanımı amaçlanmıştır. Bu amaçla, uçucu ...
  • Uçuş kontrol sistemlerinde sensör hatalarının tespiti ve teşhisi 

   Mahmoudi, Behnam (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Modern endüstride özellikle uçak endüstrisinde daha iyi bir üretim performansına duyulan ihtiyaç yüzünden, modern kontrol sistemleri gün geçtikçe karmaşık hale gelmektedirler. Geleneksel bir geri-beslemeli kontrol sistemi, ...
  • UHF RFID etiketler için SRAM tabanlı donanımsal rastgele sayı üreteci tasarımı 

   Solak, İhsan (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri radyo frekanslarını kullanarak durağan yada hareket halinde bulunan canlılar ve nesneleri tekil veya çoğul halde tanımlamakta kullanılmaktadır. RFID sistemlerinin uygulama alanlarına ...
  • UHF bandı RFID sistemlerinin girişim ölçüm ve analizi 

   Mor, Zeynep Seda (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   RFID sistemleri üç temel frekansı kullanmaktadır. 134 kHz(LF) bandını daha çok yakın mesafeler için (0-15 cm) magnetik etkileşim, 13.54 MHz(HF) frekansı kısa ve orta mesafe için (7-30 cm) magnetik ve elektromagnetik ...
  • Ulaştırma modeli ve karayollarında bir uygulama 

   Üçüncüoğlu, Nurcan (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, minimum maliyetli nakliyatın gerçekleştiril mesinde kullanılan `ulaştırma modelleri` tanıtılmakta ve bu bağlamda Karayolları Teşkilatının bitüm nakliyatı için yapılan optimizasyonun sonuçları üzerinde ...
  • Ulaştırma yatırım kararlarının değerlendirilmesine ilişkin bir program 

   Civelek, Zeynep Neyza (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-03)
   ÖZET İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığının bir ülke için çok yönlü kalkınma bakımından büyük bir itici güç olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Tezin birinci bölümünde; ulaşım yatırımlarının ekonomik ...
  • Ulubey (Ordu-Kd Türkiye) Yöresi tersiyer volkanitlerinin petrografisi, petrokimyası, 40Ar-39Ar jeokronolojisi, Sr-Nd izotop jeokimyası ve petrojenezi 

   Temizel, İrfan (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğu Pontidler'de yer alan Ulubey (Ordu) yöresindeki Eosen (44.6-49.4 My) yaşlı ortaç-asidik bileşimli çarpışma volkanitleri ve Miyosen (15.1 My) yaşlı çarpışma sonrası bazik volkanitler; Trakibazalt, Trakidasit-Dasit ...
  • Uludağ göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) populasyonlarında genetik çeşitliliğin yapılanması 

   Şevik, Hakan (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Genetik çeşitlilik; bir türün gen havuzundaki kalıtsal bilgilerin zenginliğidir. Tür içi genetik çeşitliliğin yüksekliği, değişen çevre şartlarına uyum açısından bir güvencedir, türün adaptasyon potansiyelini belirler ve ...
  • Ulusal konumsal veri altyapılarında semantik veri tanımlama çatısı 

   Kara, Gülten (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   UKVA, ülke genelinde tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal veri ile iş yapan bütün taraflar arasında ?birlikte işlerliği? sağlayacak olan ve konumsal veri kullanıcılarına, ihtiyaç duydukları verilere ...
  • Ulusal konumsal veri altyapısı için veri değişim standardının belirlenmesi 

   Cömert, Çetin (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-16)
   Ulusal Konumsal Veri Altyapısı için Veri Değişim Standardının Belirlenmesi Günümüz beklenti ve sorunlarının birbiriyle ilişkili ve bütünleşik doğası karşısında hızlı, sağlıklı, ve ekonomik çözümler için, konumsal verinin ...
  • Ulusal radyoloji ağı için bir dağıtık veri tabanı uygulaması 

   Yücesoy, Ergün (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Elektronik ortam; bilginin saklanması, işlenmesi ve paylaşılması açısından eski yöntemlere nazaran oldukça kullanışlı ve yararlı bir araç olmuştur. Bilgisayar ve ağ teknolojisindeki gelişmelerle, bilgi daha güvenli ...
  • Universal motorun PWW`li evirici ile denetimi 

   Subaş, Gürsel (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Universal motorlar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde evlerimizdeki pek çok alette universal motor yer almaktadır. Bu yüzden universal motorun hız denetimi önem kazanmaktadır. Universal motorun ...
  • UNIX dağınık programlama ve paralel işlemler 

   Şekerci, Birol (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-03)
   ÖZET Bu çalışmada, örnek teşkil eden bazı uygulamalar ağ üzerindeki iş istasyonlarınca ortak olarak çalıştırılmışlardır. Bir başka deyişle farklı iş istasyonlarında koşan programlar birlikte ortak problemler üzerinde ...
  • UNIX sistem çağrılarının izlenmesi ve öğrenilmesi 

   Gümrükçü, Çağlar (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İşletim sisteminde süreç eylemlerinin belirlenmesi, izleme mekanizmaları yardımıyla yakalanan sistem çağrıları üzerine dayandırılır. Gerçekten sistem çağrıları dizisi ve onların verileri analiz edilerek izlenen sürecin ...
  • UNIX sistemleri için dosya sistemi erişimlerinin güvenilir hale getirilmesi 

   Çelik, Sertaç (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET UNIX sistemlerinde dosya sistemi erişimlerinin günümüzdeki durumu güvenli değildir. Bu, dosya sistemini zararlı programlara karşı korunmasız hale getirmektedir. Bir programın tamamen güvenilir olduğunu anlamanın oldukça ...
  • `Upwelling` sirkülasyonunun tanımlanması ve Güneydoğu Karadeniz (Trabzon) kıyılarında varlığının tesbiti üzerine bir araştırma 

   Erüz, Coşkun (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, kıyısal okyanus sirkülasyonunda önemli bir yer teşkil eden upwelling sirkülasyonu incelenerek Karadeniz'de oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Tezin birinci bölümü; upwell ingin genel tanımı ve upwell ...
  • Uyaran zamanlaması parametrelerinin optimize edilerek P300 sinyallerinin hızlı belirlenmesi 

   Saka, Kübra (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektroensefalografi (EEG) tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BBA) alanında yapılan araştırmalar, mevcut olanlardan daha hızlı ve daha yüksek bir sınıflandırma doğruluğu yöntemi geliştirmeyi amaçlar. EEG sinyallerinin, ...
  • Uydu haberleşme kanallarının benzetimi ve bilgisayar modeli 

   Derya, Güneş (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Uydu haberleşme kanallarının bilgisayar modeli, haberleşme link performansını belirlemek ve gerçeklemek için analitik modele ve donanım benzetimine küçük fakat değerli bir ektir. Bilgisayar benzetim yaklaşımında, ...
  • Uydu ve yüksek rakımlı platform (Haps) için Trabzon şehri direkt görüş (LOS) olasılıklarının kestirimi 

   Aydin, Volkan (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-26)
   Herhangi bir yerleşim yeri için, direkt görüş(LOS) olasılık değerlerini belirlemek önemli bir konudur. LOS olasılık değerleri belirlendiğinde, ilgilenilen bölgedeki sinyalin şiddeti doğru şekilde kestirilebilir. Buna paralel ...