Now showing items 1-9 of 9

  • Atık sulardaki bakır ve kromun dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderimi 

   Şener, Ayça (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIK SULARDAKİ BAKIR VE KROMUN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYON YOLUYLA GİDERİMİ (Yüksek Lisans Tezi) Ayça ERDEM ŞENER GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 2002 ÖZET Hızlı sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak ...
  • Atık sulardaki nikelin adsorpsiyonla giderimi 

   Hidiroğlu, Nefise Betül (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIK SULARDAKİ NİKELİN ADSORPSIYONLA GİDERİMİ (Yüksek Lisans Tezi) Nefise Betül HIDIROĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2003 ÖZET Gelişen teknoloji ve hızla artan nüfusa bağlı olarak tüketimin artması, ...
  • Atık sulardan fosfatların giderilmesi metodları ve Ankara çayı için en uygun metodun seçimi 

   Köksal, Mehmet (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIK SULARDAN FOSFATLARIN GİDERİLMESİ METODLARI VE ANKARA ÇAYI İÇİN EN UYGUN METODUN SEÇİMÎ ( Yüksek Lisans Tezi ) Mehmet KOKSAL GAZÎ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık, 1989 ÖZ Atık Sularda üç ayrı formda fosfat ...
  • Atıksu yönetim optimizasyonu: Atıksu bertarafı için geliştirilen yönetim alternatifleri 

   Doğan, Dolunay (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, kuruluşların atıksularını kendi bünyelerinde veya başka fabrikaların tesislerinde arıtmalarının ekonomik boyutları ve idaresi incelenmiştir. Modelleme çalışmasında Ankara şehri kanalizasyonuna verilen ve ...
  • Atıksulardaki çinkonun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu 

   Yücekutlu, Ahmet Yavuz (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ATIKSULARDAKİ ÇİNKONUN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYONU (Yüksek Lisans Tezi) Ahmet Yavuz YUCEKUTLU GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eylül 1999 ÖZET Teknolojik gelişmeyle birlikte, alıcı ortamlara ulaşan ağır metal ...
  • Su kaynakları üzerindeki baskıların hafifletilmesi maksadıyla konutlarda yağmur suyu ve gri su kullanımı: Ankara örneği 

   Aybuğa, Kamil (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-05-14)
   Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki en önemli etkisi kaynakların yenilenebilirliğinin giderek azalmasıdır. Türkiye'nin su potansiyelinin yakın gelecekte önemli miktarda azalacağı tahmin edilmektedir. ...
  • Süt endüstrisi atık sularının yeraltı atıksularına etkisi 

   Yenigül, Sevinç Bahar (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SÜT ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ YERALTISULARINA ETKİSİ (Yüksek Lisans Tezi) Sevinç Bahar YENİGÜL GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs-2001 ÖZET Ülkemizde nüfusun artması, endüstrileşme ve tarım metodlarındaki ...
  • Tekstil atık sularından adsorpsiyon yöntemiyle boyar madde giderimi 

   Yildirim, Erbil (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   tekstil atiksularindan adsorpsiyon yöntemiyle boyarmadde giderimi (Yüksek Lisans Tezi) ERBİL YILDIRIM GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Arahk 2003 ÖZET Bu çalışmada, tekstil atiksularindan adsorpsiyon yöntemiyle ...
  • Tutkal üretim atıklarının kirleticiliği ve Gönen Çayı örneği 

   Şen, Murat Aydin (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TUTKAL ÜRETİMİ ATIKLARININ KİRLETİCİLİĞİ VE GÖNEN ÇAYI ÖRNEĞİ (Yüksek Lisans Tezi) Murat Aydın ŞEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2003 ÖZET Bu çalışmada tutkal üretiminin atıklarının kirlilik parametreleri, ...